tapu iptali davası ile ilgili diğer konu başlıkları, tapu iptali davası dilekçe örneği, tapu iptal davası nereye açılır, tapu iptal davası açma süresi, tapu iptal davası neden açılır, tapu iptali soruları, tapu iptali davası ne kadar sürer, tapu iptali davası zamanaşımı, tapu iptal davası nerede açılır, muvazaa davası, tapu iptali davası nerede açılır, tapu iptali davası nedir, tapu iptal davası ne zaman açılır, tapu iptali davası şartları, tapu iptali davası nasıl açılır, tapu iptali davası kime karşı açılır

TAPU İPTAL DAVASI NASIL AÇILIR

GENEL BİLGİLER

        Tapu İptali Davası açmak için aranan şartlar nelerdir?

 • Ortada haklı bir sebep olmaksızın yapılan,
 • Bir tescil (Kütüğe yazım) veya,
 • Tescilin tadili (değiştirilmesi) veya,
 • Terkini ile bir ayni haklan zedelenmiş olması gerekir.
 • Bu durumda; ayni hakkı zedelenen kimse, Tapu Si­cilinin düzeltilmesini dava edebilir (TMK. m: 1025/1).Dava nerede açılır?
 • Taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahke­mesinde açdır (HUMK. m: 13).

            Husumet kime yöneltilir?

 • Tapu’da adına tescil yapılmış kişiye yöneltilir.
 • Ancak, Tapu iptaliyle birlikte ‘Tescil de istenmişse; o zaman, taşınmazın bulunduğu yere göre; Hazine’ye, Köy Muhtarlığına, Belediye Başkanlığı’na da husumetin yö­neltilmesi gerekir.

Dava nasıl görülür?

 • Tapu kayıtlan getirtilir. Kayıt sebebleri araştırılır.
 • Taraf şahitleri dinlenir.
 • Keşif yapılır. Bilirkişi mütalaası alınır. Neticede, hasıl olan kanaata göre karar verilir.

İLK-AY HUKUK BÜROSU

RANDEVU: 0312 229 25 05