Temyiz - Temyiz Süreleri

BURADASINIZ : ANASAYFA > > Temyiz - Temyiz Süreleri

 

TEMYİZ VE TEMYİZ SÜRELERİ

 MAHKEME                                  SÜRE VE İŞLERLİK KOŞULU       YASAL DAYANAK

 

 1.Asliye Hukuk Mahkemesi          15 gün.(Tebliğden )               HUMK 432/1 

Sulh Hukuk Mahkemesi                8 gün.(Tebliğden )                   HUMK 437 

İş Mahkemeleri                               8 gün.(Tefhimden )                  5521/8

Ceza Mahkemeleri                         7 gün.(Tefhimden                    1412/310 

İcra (Hukuk)                                    10 gün.(Tefhimden )                   İİK/363

İcra (Ceza                                        7 gün.(Tefhimden )                   İİK/353

İdari Yargı Mahkemeleri               30 gün (Tebliğden )                    2577/46

Kadastro Mahkemeleri                 15 gün (Tebliğden )                    3402/32

Temyiz İsteminin Reddine 

ilişkin Mahkeme kararları          7 gün (Tebliğden )                     HUMK/432/son

İflasa İlişkin

Genel Mahkeme Kararları            10 gün (Tebliğden )                    İİK/164

Konkordato hakkında

verilen hükümler (Gnl. Mah.)       10 gün (Tefhimden )                   İİK/299

TEMYİZE CEVAP SÜRELERİ:

Asliye Hukuk - Sulh Hukuk          10 gün.(Tebliğden )                    HUMK 433/2

Ceza Mahkemeleri                   7 gün.(Tebliğden                             1412/316

İdare, Vergi, Danıştay             30 gün.(Tebliğden )                           2577/46 

 
 

Haberler