kirada kefilin sorumluluğu ile ilgili diğer konu başlıkları, kefilin sorumluluğu ne zaman biter, kefilin sorumluluğu kira sözleşmesi, kefilin sorumluluğunun sona ermesi, kirada kefillik, kirada icra takibi, kefile kira borcu için icra takibi, kefilin kira borcu için icra takibine itiraz.

KİRADA KEFİLLİK KİRA ALACAĞINDA  VE  KEFİLİN SORUMLUĞU

 

T.C. YARGITAY  6.Hukuk Dairesi  Esas: 2009/9131 karar: 2009/10243 Karar Tarihi: 23.11.2009

İTİRAZIN KALDIRILMASI VE KİRA ALACAĞININ TAHSİLİ DAVASI – İCRA TAKİBİNDE BİR YIL SÜRELİ KİRA SÖZLEŞMESİNE DAYANILMASI – KEFİLİN SORUMLULUĞUNUN KİRA SÖZLEŞMESİNİN SÜRESİNCE OLDUĞU – KEFİLİN TAKİBE KONU KİRA PARALARINDAN SORUMLU TUTULAMAYACAĞI

ÖZET: Kira alacağında kefilin sorumluluğu kira sözleşmesinin süresincedir. İtirazın kaldırılması isteminin konusunu oluşturan icra takibinde bir yıl süreli kira sözleşmesine dayanılmıştır. Ancak tahsili istenilen kira paraları kira süresinin bittiği tarihten sonraki döneme aittir. Bu durumda davalı kefilin takibe konu kira paralarından sorumlu tutulmasına olanak bulunmamaktadır. Bu nedenle davalı kefil hakkında açılan davanın reddine karar verilmesi gerekir.

YARGITAY KARAR: KİRA VE KEFİLİN SORUMLULUĞU

T.C. YARGITAY 6.Hukuk Dairesi Esas: 2006/5059 Karar: 2006/7401 Karar Tarihi: 26.06.2006

İTİRAZIN İPTALİ VE TAKİBİN DEVAMIYLA TAHLİYE TALEBİ – KİRA SÖZLEŞMESİNDE KEFİLİN SORUMLULUĞU

ÖZET: Kefilin uzayan dönemdeki sorumluluğunun azami hangi süreyle ve hangi miktarla sınırlı olacağının açıkça gösterilmiş olması da şarttır. Ne kadar uzayacağı belirsiz bir kira süresine ilişkin olan ve kefili sınırsız bir sorumluluk altına sokan sözleşme hükümleri geçerli değildir. Kefaletin kiracının, kiralananda faaliyet gösterdiği sürece devam edeceği belirtilmiş ise de; kefilin gerek sorumlu olacağı süre gerekse azami miktar gösterilmemiş olduğu için müşterek müteselsil kefillerin sorumluluğu sözleşmenin düzenlendiği tarihten itibaren bir yıl süreyle sınırlıdır.

İLK-AY HUKUK BÜROSU

Büromuzun İLETİŞİM Ve RANDEVU Bilgileri

ADRESİMİZ
Strazburg Cad. Adalet Han 10/9-10-11-12 PK:06410 Sıhhıye Çankaya / Ankara
BÜRO TELEFON
+90 312-229 25 05
+90 312 229 25 03
+90 312 229 25 01
BÜRO GSM           0 554 831 81 83
GSM CEP            0 532 540 93 50
FAKS             +90 312-229 25 05
E-Mail           info@ilkayuyarkaba.av.tr
avilkayuyarkaba@gmail.com

‘Kanun düzendir, en iyi kanun en iyi düzendir.” Aristo Kirada Kefillik Kefilin Sorumluluğu