Resmi Vasiyetname, Resmi Vasiyetnamenin İptali

BURADASINIZ : ANASAYFA > > Resmi Vasiyetname, Resmi Vasiyetnamenin İptali

RESMİ VASİYETNAME

GENEL BİLGİLER

  • İki tanık huzurunda Sulh Ha­kimi, Noter veya kendisine bu yetki verilmiş diğer bir görevli tarafından düzenlenir
  • Vasiyetnamenin Türkçe olması lazımdır. Vasiyet yapan Türkçe bilmiyorsa; diyecekleri tercüman aracılı­ğıyla alınır ve yazıldıktan sonra, vasiyetnamenin muhtevası yine tercüman aracılığıyla anlatılır.
  • Resmi vasiyetnameyi düzenleyen memur, vasiyet­namenin aslını saklamak zorundadır
  • Vasiyetçi, okuma-yazma bilmiyorsa; memur va­siyetnameyi iki tanığın önünde ona okur ve bunun üze­rine miras bırakan vasiyetnamenin son arzularını içer­diğini beyan eder.
  • Bu durumda tanıklar, hem miras bırakanın beyanının kendi önlerinde yapıldığını ve tasarrufa ehil gördüklerini; hem vasiyetnamenin kendi önlerinde memur tarafından miras bırakana okunduğunu ve onun vasiyetnamenin son arzularım içerdiğini ettiğini vasiyetnameye yazarak veya yazdırarak altını imzalarlar

        VASİYETNAMENİN İPTALİ

  • Mirasbırakanın vasiyetnamesiyle hakkı zarara uğrayan mirasçılar veya lehine vasiyet yapılanlar tarafından Vasiyetnamenin İptali Davası açılabilir.

Aşağıdaki hallerde vasiyetnamenin iptali için dava açılabilir
1. Vasiyetname mirasbırakanm tasarruf ehliyeti bulu madiği bir sırada yapılmışsa,
2. Vasiyetname yanılma, aldatma, korkutma veya zorla ma sonucunda yapılmışsa,
3. Vasiyetnamenin içeriği, bağlandığı koşullar veya yüklemeler hukuka veya ahlaka aykırı ise,
4. Vasiyetname kanunda öngörülen şekillere uyulmadan yapılmışsa.
 

 
 

Haberler