İsim Değiştirme Davası Nasıl Açılır ile ilgili diğer konular, isim değiştirme davası dilekçe örneği, isim değiştirme davası nasıl açılır 2013-2014, isim değiştirme dilekçesi, isim değişikliği davası, isim değişikliği bilgi, isim değiştirmek, soyadı değişikliği için nasıl dava açılır, hukuk isim değişikliği

İSİM DEĞİŞTİRME DAVASI NASIL AÇILIR

GENEL BİLGİLER

       İSİM DEĞİŞTİRME

 • İsmini çeşitli sebeplerden değiştirmek isteyenlerin açtıkları bir dava çeşidi olup, ilgili yasal düzenleme Medeni Kanun md. 27’ de yer almıştır.

       İSİM DEĞİŞTİRME DAVASI NASIL AÇILIR

 • Madde 27.- Adın değiştirilmesi, ancak haklı sebeplere dayanılarak hâkimden istenebilir.
  Adın değiştirildiği nüfus siciline kayıt ve ilân olunur.
 • Ad değişmekle kişisel durum değişmez.
 • Adın değiştirilmesinden zarar gören kimse, bunu öğrendiği günden başlayarak bir yıl içinde değiştirme kararının kaldırılmasını dava edebilir.
 • İsim değiştirme davası, asliye hukuk mahkemesinde açılır. Nüfusun kayıtlı olduğu yer ya da ikamet edilen yer askliye hukuk mahkemesinde açılacak isim değiştirme ( ad değiştirme ) davasında mutlaka nüfus müdürlüğü ve savcı da bulunur.
 • İsminin değiştirilmesini isteyen kişi reşit değil ve velayet altında ise davayı velisi açar.
 • İsim – soyad değiştirme davası haklı birsebebe dayanılarak açılmalıdır. Telaffuzu zor, alay konusu olabilecek bir anlam ifade ediyorsa haklı sebep var demektir
 • Davacının aslında, hayatında başka bir ad kullanıyor olması ve bu durumun günlük hayatta karışıklığa yol açıyor olması da haklı sebeptir.
 • Davacının adı ya da soyadı düzeltilmiş ise mutlaka yerel ve ulusal bir gazete de ilan edilmelidir.
  Aynı konuda iki defa nüfus kaydı düzeltilmesi istenemez.
 • Kişinin adı değiştiğinde, çocukların kimliğindeki ana veya baba adı değiştirilir.
 • Kişinin soyadı değiştiğinde, eşin soyadı ve reşit olmayan çocukların soyadı da nüfus müdürlüğü tarafından değiştirilir.

İLK-AY HUKUK BÜROSU

Büromuzun İLETİŞİM Ve RANDEVU Bilgileri

ADRESİMİZ
Strazburg Cad. Birlik İş Merkezi 10/9-10-11-12 PK:06410 Sıhhıye Çankaya / Ankara
BÜRO TELEFON
+90 312-229 25 05
+90 312 229 25 03
+90 312 229 25 01
BÜRO GSM           0 554 831 81 83
GSM CEP            0 532 540 93 50
FAKS             +90 312-229 25 05
E-Mail           info@ilkayuyarkaba.av.tr
avilkayuyarkaba@gmail.com

‘Kanun düzendir, en iyi kanun en iyi düzendir.” Aristo