TESPİT DAVASI

GENEL BİLGİLER

  • Hukuk yargılamasındaki dava çeşitlerinden olup, gerekli hukuki menfaate (yarara) sahip bir kimsenin, bir hukuki ilişkinin var olup olmadığının mahkemece belirlenmesi konusunda açtığı dava.
  • Tespit davaları, menfi veya müspet olarak açılabilir.
  • Tespit davasının konusu, ancak bir hukuki ilişki olabilir, ayrıca davanın bu hukuki ilişkilerin var olup olmadığının hemen tespitinde hukuki menfaatin tespiti gerekir.

İLK-AY HUKUK BÜROSU

RANDEVU: 0312 229 25 05