şufa davası ile ilgili diğer arama konuları, şufa davası nedir, şufa davası zamanaşımı, şufa davası dilekçe örneği, şufa davasında süre, şufa hakkı, şufa davası kime açılır, şufa davası görevli mahkeme, şufa davası muvazaa, şufa davası nasıl açılır, şufa hakkı nasıl kullanılır, şufa davası bedelin yüksek gösterilmesi.

ŞÜFA ÖNALIM HAKKI NEDİR

GENEL BİLGİLER

1- Şuf’a hakkı nedir?

Bir taşınmazın hissedarı, payını diğer paydaşlardan hariç üçüncü kişilere satarsa paydaşlara tanınan ‘öncelikle alım’ hakkıdır.

  • Hisseli mülklerin satışında aynı mülk üzerinde pay sahibi olan hissedarların öncelikli satın alma hakkıdır.
  • Hissedarlık durumu meydana geldikten sonra hissedarlardan her biri kendi payını üçüncü bir kişiye sattıkları takdirde öteki hissedarlar yararına şufa hakkı doğar. Şufa hakkından feragat edilebilir. Bunun resmi şekilde yapılıp tapuya tescil edilmesi gereklidir (satın alma hakkını kullanmamak).
  • Paydaşlar arasında şufa hakkı kullanılamaz.
  • Taksimi yapılmış veya kat mülkiyetine geçilmiş taşınmazlarda şufa hakkı kullanılamaz.

  2- Şufa hakkının kullanılması;

  • Şufa hakkının kullanılması; diğer hissedarlar tarafından satışın yapıldığını öğrendikleri tarihten
    itibaren bir ay, öğrenilmemesi durumunda on yıldır. Bu sürenin geçirilmesi hak düşürücüdür.

3- İki çeşit şufa vardır:

•   Sözleşmeden doğan şufa hakkı

•   Kanuni şufa hakkı (Tapuya şerh edilmez)

   4- Önalım (şuf’a) hakkının kullanma süresi nedir?

  • Tapuda satışın yapıldığının öğrenildiği tarihten itibaren bir ay,
  • öğrenilmemesi durumunda on yıldır. Bu sürenin geçirilmesi hak düşürücüdür

İLK-AY HUKUK BÜROSU

Büromuzun İLETİŞİM Ve RANDEVU Bilgileri

ADRESİMİZ
Strazburg Cad. Birlik İş Merkezi 10/9-10-11-12 PK:06410 Sıhhıye Çankaya / Ankara
BÜRO TELEFON
+90 312-229 25 05
+90 312 229 25 03
+90 312 229 25 01
BÜRO GSM           0 554 831 81 83
GSM CEP            0 532 540 93 50
FAKS             +90 312-229 25 05
E-Mail           info@ilkayuyarkaba.av.tr
avilkayuyarkaba@gmail.com

‘Kanun düzendir, en iyi kanun en iyi düzendir.” Aristo