TELEFON VEYA SMS İLE HAKARET TEHDİT DAVASI

GENEL BİLGİLER

A. TELEFON İLE TEHDİT VE HAKARET

B. SMS İLE HAKARET VE TEHDİT DAVASI

  • Telefon ile yapılan Sesli Görüşmelerde telefonumuzun ses alma özelliği varsa, bu özellik sayesinde kendisine hakaret ve tehdit varsa bunları kayıt ederek delillendirebilir. Eğer ses alma özelliği yoksa çevresindeki kişi veya kişilere sesli konuşmalar dinletilerek yapılan tehdit ve hakarete şahit olmaları istenebilir. Çünkü Bu tarz davalarda delil şarttır. İspatı tamamen şikayetçiye aittir.
  • SMS ile yapılan tehdit ve hakaret olayları ispat açısından daha kolaydır. Tehdit ve Hakaret içerikli mesajlar silinmeden saklanmalıdır.
  • YETKİ CMK.m.12/5 hükmüne göre mağdurun ikameti yer savcılığı yetkilidir

İLK-AY HUKUK BÜROSU

AVUKAT İLKAY UYAR KABA

RANDEVU:0312 229 25 05