nafakanın kaldırılması ile ilgili diğer konu başlıklar, nafakanın kaldırılması şartları, iştirak nafakanın kaldırılması şartları, nafakanın iptali, nafakanın kaldırılması davası hangi mahkemede açılır, nafakanın kaldırılması davası ne zaman açılır, nafakanın kaldırılması dava dilekçesi. Nafakanın Kaldırılması Davası nasıl açılır, ilkay hukuk bürosu avukatları ankara.

NAFAKANIN KALDIRILMASI DAVASI

A. NAFAKANIN KALDIRILMASI DAVASI NASIL AÇILIR B. NAFAKANIN KALDIRILMASININ ŞARTLARI C. NAFAKANIN KALDIRILMASI DAVASI YETKİLİ MAHKEME

Nafakanın Kaldırılması Davası ile ilgili olarak açılacak davada görevli mahkeme, aile mahkemesidir. Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir.

Nafakanın, yükümlülerin bir veya bir kaçından istenmesi hakkaniyete aykırıysa hakim, onların nafaka yükümlülüğünü azaltabilir veya kaldırabilir. Evliliğin boşanma sebebiyle sona ermesinden doğan dava hakları, boşanma hükmünün kesinleşmesinin üzerinden bir yıl geçmekle zamanaşımına uğrar.

D. Nafakanın Kaldırılması Davası

NAFAKANIN KALDIRILMASI DAVASI YARGITAY KARARI

  • 3.Hukuk Dairesi Esas:  2010/4352 Karar:  2010/5599 Karar Tarihi: 01.04.2010 ÖZET: Tarafların sosyo-ekonomik durumlarının araştırılması sonucu; davacının emekli maaşı aldığı, banka kredisi ile ev aldığı ve evde eşi, oğlu, gelini ve torunları ile yaşadığı, bir miktar tarlasının bulunduğu anlaşılmaktadır. Davalının ise, oğlu ile müşterek malik olduğu evde yalnız yaşadığı, sekiz parça tarla ve bağının bulunduğu anlaşılmıştır. Önceki davada ve bu davada tarafların ekonomik ve sosyal durumunun değişmediği belirtilerek dava reddedilmiş ise, davacının talebi üzerine davalıya ait taşınmazların tapu kayıtları getirtilmiş, ancak bu taşınmazların gelirleri hiç bir davada bilirkişi marifetiyle araştırılarak, yoksulluk ortadan kalkmasa bile azalıp azalmadığı, davalının yaşlılık nedeniyle maaş alıp almadığı, almıyor ise sebebi üzerinde durulmamıştır. Eksik araştırma ile davanın reddi doğru görülmemiştir.
Nafakanın Kaldırılması Davası

Nafakanın Kaldırılması Davası

  • NAFAKANIN KALDIRILMASI YARGITAY KARARI :   Hukuk Genel Kurulu Esas:  2010/3-634 Karar: 2010/677 Karar Tarihi: 22.12.2010 ÖZET: Bir kısmı ev ortamında bir kısmı ise stüdyoda çekildiği anlaşılan fotoğraflarda, davalı ile imam nikahı kıydırdığı iddia edilen şahıs arasındaki yakınlık, davacı tanıklarının beyanlarını doğrular niteliktedir. Kaldı ki, tanık beyanlarının tümden duyuma dayalı olduğu da söylenemez. O halde, davacı tarafın dayandığı delillerle davasını ispat ettiği nazara alınıp yoksulluk nafakasının da kaldırılmasına karar verilmesi gerekir.

‘…….Türk Medeni Kanununun 176/3. maddesinde, yararına yoksulluk nafakası takdir edilen kadının evlenme olmaksızın fiilen evliymiş gibi yaşaması halinde mahkeme kararı ile nafakanın kaldırılacağı öngörülmüştür….’

İLK-AY HUKUK BÜROSU

RANDEVU: 0312 229 25 05