kamulaştırma kararının iptali davası ile ilgili diğer konu başlıkları, kamulaştırma kararının iptali davası dilekçesi, kamulaştırmanın iptali davası, kamulaştırma davası açılan parselin satış.

KAMULAŞTIRMA KARARININ İPTALİ DAVASI

GENEL BİLGİLER

  • Kamulaştırmaya konu taşınmaz malın maliki tarafından mahkemece yapılan tebligat gününden, kendilerine tebligat yapılamayanlara tebligat yerine geçmek üzere mahkemece gazete ile yapılan ilan tarihinden itibaren otuz gün içinde, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açılabilir.
  • İdari yargıda açılan davalar öncelikle görülür.
  • İştirak halinde veya müşterek mülkiyette, paydaşların tek başına dava hakları vardır.
  • Kamulaştırma işlemine karşı ancak işlemin bir bütün halinde tekemmül etmesinin ardından dava açılabilmektedir. İşlemin tekemmül etmesi için yasada sayılan aşamaların tamamlanması ve idarece açılan bedel tespiti ve tescil davası dilekçesinin kayıt malikine tebliği gerekmektedir. Bu süreç tamamlanmadan açılacak iptal davasının dinlenme olanağı bulunmamaktadır. Zira bu işlemler tek başlarına kesin ve yürütülmesi zorunlu işlem niteliği taşımamaktadırlar.

İLK-AY HUKUK BÜROSU

İLETİŞİM: 0312 229 25 05