taşeron işçilerin kıdem tazminatı, taşeron işçiler kıdem tazminatı alabilir mi,  taşeron işçilerin kıdem tazminatını kim öder, taşeron işçilerine kıdem tazminatı, kamu taşeron işçileri kıdem tazminatı, taşeron işçilere kıdem tazminatı, taşeron işçilerinin kıdem tazminatı, üst veren, işveren kıdem tazminatını kim öder, taşeron işçi tazminat davası nasıl açar, taşeron işçi tazminat davası nasıl açılır, taşeron işçi kıdem ihbar tazminatı nasıl alır.

TAŞERON İŞÇİ KIDEM TAZMİNATI

GENEL BİLGİLER

A. TAŞERON İŞÇİ KIDEM TAZİNAT HAKKI

B. TAŞERON İŞÇİ SİGORTA GİRİŞ ÇIKIŞ SORUNLARI

C. TAŞERON İŞÇİLERDE ALT İŞVEREN ASIL İŞVEREN SORUMLULUĞU

TAŞERON İŞÇİ KIDEM TAZİNAT HAKKI

  • İşçi, ister kamuda çalışsın, isterse özelde çalışsın alt ve üst işveren ilişkisinden kaynaklanan karmaşadan dolayı kıdem tazminatının ödenmesinde sıkça sorunlar yaşanmaktadır. İşçi taşeron olarak alt ve üst işverenden haklı olarak işten ayrılmadığı sürece veya haksız olarak işten çıkarılmadığı sürece kıdem tazminatı alamaz.
  • Taşeron firmalrında çalışan işçiler alt işverenin sözleşmesi gereği ihalenin alınmaması durumunda, ihaleyi alan firma eski işçilerle işine devam etmektedir. Bu durumda ihaleyi alan yeni firma yani alt işveren daha önceden çalışan işçilerden ibaraneme alarak yoluna devam etmektedir. Burada alınan ibraneminin haksız alındığından geçerliliği yoktur. İşçi işten ayrılması durumunda geçmişe dönük tüm alacaklarını ve kıdem tazminatını son alt işverenden ve asıl işverenden talep edebilir ve alabilir.

  • TAZMİNAT YARGITAY KARARI: Hukuk Genel Kurulu Esas:  2011/21-290 Karar: 2011/361Karar Tarihi: 25.05.2011 ÖZET: İşverene ait işin görülmesi için sigortalıların işin görüleceği yere emniyetli ve güvenli bir şekilde götürülüp getirilmeleri işverenin yükümlülüğünde olan bir sorumluluktur. İşveren bu görevini, kendi araç ve işçisiyle yapabileceği gibi, başkasına ait araç ve işçi ile de yerine getirebilir. Ayrıca, araçlar da işyerinden sayılır. Asıl işveren, alt işveren ile birlikte iş güvenliği önlemlerinin alınmasından müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğundan, davaya konu kaza nedeniyle meydana gelen zarardan da davalı asıl işveren şirket ile dava dışı taşıma şirketi ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur
  • TAZMİNAT YARGITAY KARARI: 9.Hukuk Dairesi Esas:  2010/23831 Karar: 2010/24220 Karar Tarihi:  20.09.2010 ÖZET: Davacının bakanlığa karşı açılması husumette yanılma olarak değerlendirilmeli, davacıya davasını ait işverene karşı yöneltmesi için usulüne uygun süre verilmeli, davacının davasını alt işverene yöneltmesi halinde yargılamaya devam edilerek sonucuna göre bir karar verilmelidir. Husumet yokluğu nedeniyle davanın reddi bozmayı gerektirmiştir

İLK-AY HUKUK BÜROSU

Büromuzun İLETİŞİM Ve RANDEVU Bilgileri

ADRESİMİZ
Strazburg Cad. Birlik İş Merkezi 10/9-10-11-12 PK:06410 Sıhhıye Çankaya / Ankara
BÜRO TELEFON
+90 312-229 25 05
+90 312 229 25 03
+90 312 229 25 01
BÜRO GSM           0 554 831 81 83
GSM CEP            0 532 540 93 50
FAKS             +90 312-229 25 05
E-Mail           info@ilkayuyarkaba.av.tr
avilkayuyarkaba@gmail.com

‘Kanun düzendir, en iyi kanun en iyi düzendir.” Aristo