DESTEKDEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI

GENEL BİLGİLER

A. Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Zamanaşımı

B. Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Zamanaşımı Yargıtay Kararı

          Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Zamanaşımı  Yargıtay Kararı

  • 4.Hukuk Dairesi Esas:  2011/294 Karar: 2011/1056 Karar Tarihi: 03.02.2011
  • ÖZET: TAZMİNAT DAVASI – ARACIN ÇARPMASI NEDENİYLE DESTEĞİN YAŞAMINI YİTİRDİĞİ – HAKSIZ EYLEM NEDENİYLE UĞRANILAN ZARARLARIN ÖDETİLMESİ – CEZA DAVASININ KESİNLEŞTİĞİ GÜNDEN İTİBAREN ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN HESAPLANMASI
  • ÖZET: Haksız eylem nedeniyle uğranılan zararların ödetilmesi amacıyla açılacak davalar, 1 ve 10 yıllık zamanaşımı süresine bağlıdır. Dava konusu olay nedeniyle açılan ceza davasının yargılaması aşamasında verdikleri 11.11.2002 günlü dilekçe ile ceza davasına katılarak maddi ve manevi zararlarının saklı tutulmasını isteyen davacılar, ceza davasının kesinleştiği günden itibaren 1 yıl içinde olay tarihinden itibaren (10 yıllık zamanaşımı süresi dolmamışsa) uğradıkları zararın ödetilmesi amacıyla tazminat davası açabilirler.
  • Borçlar Yasası’nın 60/1. maddesi gereğince haksız eylem nedeniyle uğranılan zararların ödetilmesi amacıyla açılacak davalar, 1 ve 10 yıllık zamanaşımı süresine bağlıdır. Dava konusu olay nedeniyle açılan ceza davasının yargılaması aşamasında verdikleri 11.11.2002 günlü dilekçe ile ceza davasına katılarak maddi ve manevi zararlarının saklı tutulmasını isteyen davacılar, ceza davasının kesinleştiği günden itibaren 1 yıl içinde olay tarihinden itibaren (10 yıllık zamanaşımı süresi dolmamışsa) uğradıkları zararın ödetilmesi amacıyla tazminat davası açabilirler.

 

İLK-AY HUKUK BÜROSU AVUKATLARI

1. AVUKAT İLKAY UYAR KABA

2. AVUKAT ÖZKAN KARAASLAN

3. AVUKAT RIDVAN AĞBAL

4. AVUKAT OĞUZHAN ÖZGÜR

5. AVUKAT SERCAN TORUN

6. AVUKAT BURCU YETİOĞLU

Büromuzun İLETİŞİM Ve RANDEVU Bilgileri

ADRESİMİZ
Strazburg Cad. Birlik İş Merkezi NO: 10 D:9-10-11-12 PK:06410 Sıhhıye Çankaya / Ankara
BÜRO TELEFON
+90 312-229 25 05 – 0545 229 25 05
+90 312 229 25 03
+90 312 229 25 01
BÜRO GSM 0 554 831 81 83
GSM CEP 0 532 540 93 50
FAKS +90 312-229 25 03
E-Mail info@ilkayuyarkaba.av.tr
avilkayuyarkaba@gmail.com

‘Kanun düzendir, en iyi kanun en iyi düzendir.” Aristo