15 Yıl Kıdem Tazminatı Hakkı

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > İş Hukuku  > 15 Yıl Kıdem Tazminatı Hakkı

15 Yıl Kıdem Tazminatı Hakkı

15 Yıl Kıdem Tazminatı Hakkı

15 Yıl Kıdem Tazminatı Hakkı

15 Yıl Kıdem Tazminatı Hakkı, 1999 yılında yürürlüğe giren 4447 sayılı Kanunla getirilen düzenleme gereği emeklilik için gereken sigortalılık süresi ile prim gün sayısını doldurup, yaşın dolmasını bekleyen işçiler kıdem tazminatına hak kazanmaktadır.

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun “Yaşlılık aylığından faydalanma şartları” başlığı altında düzenlenen 60. maddesinin (H) bendinde, yaşlılık aylığından faydalanmaya hak kazanmış sigortalının bu haktan faydalanabilmesi için, çalıştığı işten ayrılması ve yazılı bulunması zorunluluğu öngörülmüştür.

Bu açık hüküm karşısında emeklilik isteğe bağlı bir tasarruf olup, yaşlılık aylığı bağlanması için işçinin iş yerinden ayrılması gerektiğinde kuşku ve duraksama bulunmamaktadır.

O halde, ihbar öneli içerisinde yaşlılık aylığı bağlanması için talepte bulunan işçinin; önel sonuna kadar yürüyecek olan iş akdinin, bu müracaat ile, eş söyleyişle emeklilik sebebiyle sona erdirildiğinin kabulü zorunludur.

Böyle bir durumda işverenin, ihbar tazminatıyla sorumlu tutulması imkânlı değildir. Öte yandan, ihbar tazminatı yeni bir iş arama olanağı sağlama amacına yönelik olup; emekliye ayrılan bir işçi için ihbar tazminatı verilmesi, tazminatın mahiyeti ile bağdaşmaz.

15 Yıl Kıdem Tazminatı Hakkı – Yargıtay Kararı

İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI – 15 YIL KIDEM TAZMİNATI HAKKI – İBRA SÖZLEŞMESİNİN GEÇERLİLİĞİ.

İBRANAMENİN SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİNDEN İTİBAREN BİR AYLIK SÜRE GEÇMEKSİZİN YAPILDIĞI.

İBRANAMENİN KESİN OLARAK HÜKÜMSÜZ OLDUĞU GÖZETİLMEKSİZİN DAVANIN REDDİNİN İSABETSİZ OLUŞU.

15 Yıl Kıdem Tazminatı Hakkı Diğer makaleler için Ankara avukat ana sayfasını takip edebilirsiniz.

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor