3600 Prim Gün Sayısı Kıdem Tazminatı Hakkı | Ankara Avukat | İlkay Hukuk Bürosu

3600 Prim Gün Sayısı Kıdem Tazminatı Hakkı

3600 Prim Gün Sayısı Kıdem Tazminatı Hakkı

3600 Prim Gün Sayısı Kıdem Tazminatı Hakkı, 3600 gün prim günü şartlarını getirilmiş ve SGK belge alınması durumunda 3600 Prim Gün Sayısı Kıdem Tazminatı Hakkı dayanarak kıdem tazminatı talep edilir.

İşçinin 3600 Prim Gün Sayısı Kıdem Tazminatı Hakkı dayanarak  fesih etmiş ise, daha sonrasında  başka iş yeri ile  iş görüşmesi yapması yaş hariç emeklilik koşullarının oluşması karşısında kıdem tazminatını engelleyen bir durum değildir.

Yeni iş yerine fesihten sonra işe başlaması tazminat hakkını zedelemez. İş yerinden ayrıldıktan sonra başka bir firmada çalışması hakkın kötü niyetli kullanılması olarak değerlendirilemez. İşçi iş kanununda kendisine verilmiş 3600 Prim Gün Sayısı Kıdem Tazminatı hakkını kullanmıştır.

Kanunda tanınan bu hakkın amacı, iş yerinde çalışarak yıpranan ve bu arada sigortalılık yılı ile prim ödeme süresine ait yükümlülükleri tamamlayan işçinin, emeklilik için bir yaşı beklemesine gerek olmadan iş sözleşmesini aktif sonlandırabilmesi ne imkan tanımaktır. Bu durumda işçi kıdem tazminatına hak kazanır.

3600 Prim Gün Sayısı Kıdem Tazminatı Hakkında İşçinin Talebi Ve Mahkeme Kararı

Bir başka örnek kararda Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; davacının iş sözleşmesini 15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 gün prim günü şartları sağlayarak 3. Noterliğinin ihtarnamesi ile emekliliğe hak kazanması nedeni ile feshettiğini, kıdem tazminatı ve işçilik alacaklarının kendisine ödenmediğini belirterek kıdem tazminatı, fazla çalışma, ulusal bayram genel tatil ve yıllık izin ücreti alacakların davalıdan tahsilini talep etmiştir.

Mahkemece, davacının iş sözleşmesini 15 yıllık sigortalılık süresi ile 3600 prim günü şartlarını sağladığı gerekçesiyle feshettiği kıdem tazminatına hak kazandığı, fazla mesai yaptığı, ulusal bayram ve genel tatillerde çalıştığı, ancak karşılığının ödendiğinin ve yıllık izinlerinin kullandırıldığı ya da ücretinin ödendiğinin işverence ispatlanamadığı,

Davacının 01.06.1994 tarihinde ….- işyerinde işe girdiği, aynı işyeri tarafından 31.07.2010 tarihinde işten çıkış bildirgesi verildiği ve …….’ın ortak olduğu şirketten yeniden 12.10.2010 tarihinde işe giriş bildirgesi verildiği, kıdeme esas süresinin 15.08.1994-21.05.2014 tarihleri arasındaki toplam çalışma süresi dikkate alınarak kabul edildiği, ödenen kıdem tazminatı hesaplanan tazminattan düşüldüğü gerekçesi ile davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Yerel mahkemenin vermiş olduğu karara yapılan itirazı değerlendiren istinaf mahkemesi Davacının fazla mesai, ulusal bayram genel tatil ücreti alacaklarını tanık beyanları ile ispatladığı anlaşılmıştır. Mahkemece işçinin çalışma şekline ve işin düzenlenmesine ve hesaplanan fazla çalışma ve ulusal bayram genel tatil alacağı miktarına göre yapmış olduğu hakkaniyet indirimi oranı yerindedir şeklinde karar vermiştir.

Yargıtay Kararı – 3600 Prim Gün Sayısı Kıdem Tazminatı Hakkı

KIDEM TAZMİNATI ALACAĞININ ÖDETİLMESİ İSTEMİ – DAVALININ KANUNUN KENDİSİNE VERDİĞİ EMEKLİLİK HAKKINI KULLANDIĞI.

İŞÇİNİN EMEKLİLİK İÇİN BİR YAŞI BEKLEMESİNE GEREK OLMADAN İŞ SÖZLEŞMESİNİ AKTİF SONLANDIRABİLME SİNE İMKAN TANINDIĞI – HÜKMÜN BOZULMASI.

1 SORULAR

  1. HEDİYE COŞAR dedi ki:

    3600 Prim Gün Sayısı Kıdem Tazminatı Hakkı Şahitlerim mevcuttur ne yapmalıyım yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkür ederim ..

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri