Adi Otaklığın Feshi Ve Tasfiyesi Davası

Adi ortaklık sözleşmesi; iki yada daha fazla kişinin emeklerini ve mallarını ortak bir amaca erişmek üzere birleştirmeyi üstlendikleri sözleşmedir. Bu sözleşme Borçlar Kanunu’nda düzenlenmiştir. Adi Otaklığın Feshi Ve Tasfiyesi Davası na bakma görevi genel mahkeme olan asliye hukuk mahkemelerine aittir.

Adi ortaklık sözleşmesi, iki ya da daha fazla kişinin emeklerini ve mallarını ortak bir amaca erişmek üzere birleştirmeyi üstlendikleri sözleşmedir. Bir ortaklık, kanunla düzenlenmiş ortaklıkların ayırt edici niteliklerini taşımıyorsa, bu bölüm hükümlerine tabi adi ortaklık sayılır.

Adi Otaklığın Feshi Ve Tasfiyesi Davası

Adi Otaklığın Feshi Ve Tasfiyesi Davası

Dilekçe Örneği – Adi Otaklığın Feshi Ve Tasfiyesi Davası

… ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE,

DAVACI                                          :

TC KİMLİK NUMARASI          :

ADRES                                            :

VEKİLİ                                            : Av. İlkay Uyar Kaba

ADRES                                            : 

DAVALI                                           : 

ADRESİ                                           : 

KONU                                               : Adi Ortaklığın feshi ve tasfiyesi isteminden ibarettir.

AÇIKLAMALAR                           :

 

1- Müvekkilimin murisi dava dışı … … i…………..

2- Ortaklık sermayesi toplam … TL. olup bunun … TL. si müvekkilimin …………………………… süre ile irtifak hakkı tesis etmiştir.

 

4- 6098 sayılı Borçlar Kanunu’nun…………….başvurmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER                  : 6098 S. K. m. 620 – 639. maddeler

HUKUKİ DELİLLER                    :

1-) Ortaklık ……………………

2-) Nüfus Kaydı

3-) İhtarname ……………………,

4-) Bilirkişi ………….

SONUÇ VE İSTEM                                    : Yukarıda …………………………… feshedilen adi ortaklığın mahkemenizce tasfiye edilmesine ve yargılama giderleriyle vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygıyla talep ederiz.

EKLER                                             :

1-) 

Davacı Vekili

Av. İlkay Uyar Kaba

Adi Otaklığın Feshi Ve Tasfiyesi Davası