AİHM Silahların Eşitliği

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Ceza Hukuku  > AİHM Silahların Eşitliği

AİHM Silahların Eşitliği

AİHM Silahların Eşitliği

AİHM Silahların Eşitliği – AİHM Kararları Işığında Savunma ve Hak Arama Sürecinde Silahların Eşitliği

Temel İnsan Haklarının Özü : Denge

AİHM Silahların Eşitliği | Hukukta, her zaman bir “‘ baskın taraf ” var olmuştur. İnsanlık tarihi bu örneklerle örülüdür. Monarşi, halk egemenliği,sınıfsal diktatörlükler,ekonomi dışı şiddet ve günümüzün sınır tanımayan uluslararası tekelleri gibi… Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi çerçevesinde oluşan hukukun belirgin özelliği ise,”baskın taraf” egemenliğinden uzaklaşma yönünde gelişmesidir.

Yeni bir anlayışın ürünü olan sözleşme hukukunu tek bir sözcükle tanımamak olanaklıdır. “Denge”. Bir kez daha geriye dönüp insanlık tarihine bakarsak, “denge” sözcüğünün ne denli yeni ve heyecan verici bir gelişme olduğunu kolaylıkla görebiliriz. Doğanın temeli, dengeye dayanıyor. Denge, insanın doğaya dönüşüdür. Denge, insanın kendine dönüşüdür. Denge, hukukun insan dönüşüdür. Böylesine görkemli bir hukuku üretmek kolay bir iş değildir.

Değişimi ve yenilenmeyi, sözde değil, özde gerçekleştirmek gerekiyor. Oysa, insan Hakları alanında büyük çelişkiler yaşanıyor. Sözleşme kapsamındaki kimi ülkeler, insan Hakları belgelerini kendi yurttaşlarıyla ilgili kurallar düzeyinde algılayıp, öyle uyguluyorlar. İnsan haklarının evrenselliğine gölge düşürülmemelidir.

Ortadoğu’da, Liberya’da, Irak’ta’ sırada bekletilen diler ülkelerde sürdürülen yağmacı saldırganlıklar karşısında, bireysel hukuk alanında gerçekleştirilen kazanımlara sığınarak, insan haklarının korunup geliştirildiğine inanamayız.

İnsanlığın kendi kendisini yok etmesini önlemek için, 21 yüzyıl, yeryüzünde yaşayanların tümü için, insan haklarının işlerlik kazandığı bir çağ olmak zorundadır.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine Göre Silahların Eşitliği

6.maddenin kapsadığı konular çok geniştir. Bu nedenle yaygın bir uygulama alanı bulmuştur. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının büyük bir bölümü de 6.maddenin yorumu ve açılımıyla ilgilidir. Sunuşumuzun konusunu oluşturan ”silahların eşitliği” ilkesi 6.maddenin 1.bendinin ilk tümcesinde değerlendirilmiştir.

[Toplam:0    Ortalama:0/5]
'

2 Sorular

Avukata Soru Sor