Aldatma Sonucu Boşanma Mal Paylaşımı

Aldatma Sonucu Boşanma Mal Paylaşımı
Aldatma Sonucu Boşanma Mal Paylaşımı | Türk Medeni Kanunu'nda aldatma veya diğer bir deyişle zina boşanma sebepleri arasındadır. Zina işlediği ispatlanmış bir eşin varlığı durumunda, boşanma için mahkemenin kara aşamasında, zinanın evliliği çekilmez hale getirip getirmediğine bakmasını gerektirmez. Aldatma eylemini gerçekleştirmiş bir eşin olması ve bu durumun...
Aldatma Sonucu Boşanma Mal Paylaşımı | Türk Medeni Kanunu'nda aldatma veya diğer bir deyişle zina boşanma sebepleri arasındadır. Zina işlediği ispatlanmış bir eşin varlığı durumunda, boşanma için mahkemenin kara aşamasında, zinanın evliliği çekilmez hale getirip getirmediğine bakmasını gerektirmez. Aldatma eylemini gerçekleştirmiş bir eşin olması ve bu durumun ispatlanması doğrudan boşanma sebebi sayılır. Aldatmanın bu noktada doğru bir şekilde açıklanması gereklidir. Aldatma nedeniyle boşanma eşlerden birinin bilerek ve isteyerek başka bir kişiyle cinsel ilişkiye girmiş olması aldatma veya zina olarak açıklanır. Bu halde herhangi bir şekilde tecavüze uğrayan eş aldatmış olarak kabul edilmez. | Aldatma Sonucu Boşanma Mal Paylaşımı

Aldatma Nedeniyle Boşanmada Mal Paylaşımı

Aldatmanın doğrudan boşanma sebebi olmasının dışında etkileri de vardır. Boşanma sırasında yapılan mal paylaşımı esnasında, kusurlu olan eşin mal paylaşımından daha az pay alması ve bazı hallerde ise tamamen mal paylaşımındaki payından men edilmesi mümkündür. Aldatma fiilinin işlenmesi bu hallerden biri olup, aldatma sonucunda boşanıldığında mal paylaşımından, aldatan eşin payına düşen kısım azaltılabilir veya tamamen iptal edilebilir. Elbette bu aşamada önemli olan konu, boşanmanın aldatma nedeniyle gerçekleşmiş olması ve aldatmanın ispat edilmiş olmasıdır. Uygulamada boşanma sırasında yapılan mal paylaşımı eşler arasında eşit olarak bölünür. Bununla birlikte bazı durumlarda eşlerden birinin payının azaltılması veya payının tamamından mahrum edilmesi de söz konusudur. Bu haller arasında aldatma ve öldürme kastıyla şiddet eylemleri bulunur. Zina ve Aldatma  sebeplerine dayalı açılan davalarda mal paylaşımı esnasında, Hakimin kanaatine göre mal paylaşımı hakkı azaltılabilir veya tamamen iptal edilebilir. Eşin kusurlu olması, tazminat ve boşanma konularında etkili olduğu gibi mal paylaşımı konusunda da etkili olabilir. Evlilik sırasında edinilmiş mallara katılım oranından hareketle doğan alacaklar konusunda kusurluluk hali etkili olmaz. Bununla birlikte bu konuya da belirli sınırlamalar getirilmiş, Medeni Kanun' un 236/6 maddesi gereğince, edinilmiş mallara katılım oranından doğan alacaklar için de zina veya hayata kast sebepleriyle boşanma kararı verildiği takdirde, hakim kusurlu olan eşin katılım payını azaltabilir veya bu paydan kusurlu olan eşi tamamen mahrum edebilir. Bununla birlikte boşanma kararında sonuç boşanma sebebi olarak evlilik birliğinin temelden sarsılması yazması halinde, bu kural uygulanmaz ve eşlerin payları eşit şekilde paylaştırılır. Çeşitli farklı maddelere dayalı olarak davadaki hakların artması veya azalması söz konusu olabildiği gibi, bazı hakların kazanılması veya kaybedilmesi de söz konusu olabilir. Boşanma davalarında hakların doğru ve iyi bir şekilde korunabilmesi için, usullere uygun bir dava sürecinin başından itibaren sürdürülmesi önemlidir. | Aldatma Sonucu Boşanma Mal Paylaşımı

Aldatma Sonucu Boşanma Mal Paylaşımında Avukata Danışma Faydalı Olur Mu?

Usuller ve kanunlar hakkında bilgi sahibi olabilmek herkesin yapabileceği bir şey olmadığından, bu alanda tecrübe edinmiş avukatların yardımlarına başvurmak, boşanma davalarının karmaşık yapıları arasından haklarınızı en iyi şekilde koruyabilmenizin ve devamında davanın istediğiniz biçimde ve sürede sonuçlandırılmasının en iyi yoludur. | Aldatma Sonucu Boşanma Mal Paylaşımı

HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara