Avukatlık Ücret Tarifesi 2019

Avukatlık Ücret Tarifesi 2019
Avukatlık Ücret Tarifesi 2019 | Avukatlık ücreti hukuksal uyuşmazlıkları bulunan vatandaşlarımızın en çok merak ettiği konuların başında gelmektedir. Bir dava açma veya bir dava kendisinin savunulmasında profesyonel meslek olan avukatlık hizmetleri ile başlangıç yapılması kendileri açısından faydalı olacaktır...
Avukatlık Ücret Tarifesi 2019 Ne Kadar Açıklandı? Avukatlık ücreti Tarifesi hukuksal uyuşmazlıkları bulunan vatandaşlarımızın en çok merak ettiği konuların başında gelmektedir. Bir dava açma veya bir dava kendisinin savunulmasında profesyonel meslek olan avukatlık hizmetleri ile başlangıç yapılması kendileri açısından faydalı olacaktır. Avukatlık ücret tarifesi 2019 yılı için merak edilip araştırma yapılırken önünüze iki tarife ortaya çıkmaktadır. Birincisi Barolar Birliğinin Asgari Avukatlık Ücret Tarifesi, ikincisi ise her ilde bulunan Baro başkanlığı yönetim kurulunca tespit edilen tavsiye edilmiş avukatlık ücret tarifesidir. Avukat Ücret Tarifesi her yıl sonunda yönetim kurulunca toplanılarak bir sonraki yılın avukatlık ücret tarifesi belirlenmektedir. Ankara Barosu Yönetim Kurulu’nun 2019 yılı Avukatlık ücret tarifesini belirlemek üzere yapmış olduğu toplantıda aşağıdaki dava karşılığında ücretler belirlenmiştir. 2019 Avukatlık Ücret Tarifesi dava çeşitleri ve mahkeme türleri temel alınarak belirlenmiştir.

Sulh Hukuk Mahkemelerinde Görülen Dava Avukatlık Ücret Tarifesi 2019

Sulh hukuk mahkemeleri mal varlığından kaynaklı davalara bakmakla görevlidir. Sulh hukuk mahkemelerinde en çok açılan Miras hukukunda kaynaklı davalar, Kira davaları ve Kat Mülkiyetinden kaynaklı davalar olması ve günümüzde en çok açılan davalar olması sebebiyle Avukatlık Ücretleri de merak edilmektedir.

Miras Hukuku Dava Avukatlık Ücreti 2019

Miras hukuku içerisinde yer alan davalardan olan Mirasçılık Belgesinin Alınması Avukatlık Ücreti 2.000,00 TL olarak belirlenmiştir. Bunun yanında Terekede İhtiyati Tedbirler, Mirasın Reddi Davası Avukatlık Ücreti, Miras Şirketine Mümessil Atanmasına İlişkin Davalarda Avukatlık Ücreti ise 6.000,00 TL’dir. Mirasta Defter Tutulması Avukatlık Ücreti 5.300,00 TL ’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i, Mirasçılık Belgesinin İptali Davası Avukatlık Ücreti 6.100,00 TL olarak belirlenmiştir. [caption id="attachment_18253" align="aligncenter" width="600"]avukatlik-ucret-tarifesi Avukatlık Ücret Tarifesi 2019[/caption]

Kira Hukuku Dava Avukatlık Ücreti 2019

Kiracı ile kiralayan arasında, kira sözleşmesine dayalı olarak açılan davalardır. Kira Tahliye Davası Avukatlık Ücreti 4.700,00 TL ’den aşağı olmamak kaydıyla, Ayrıca kira ücretinin % 15’i Kira Bedelinin Tespiti, Kiranın Uyarlanması Davası Avukatlık ücreti 5.700,00 TL ’den aşağı olmamak kaydıyla, artırılan kira bedelinin %15’i davalı vekilliği için 4.800,00 TL.

Kat Mülkiyetinden Kaynaklı Dava Avukatlık Ücreti 2019

Tamamlanmış bir yapının daire, dükkan, mağaza, depo vb. bölümlerinden ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olanları üzerinde, gayrimenkulün maliki veya ortak malikleri tarafından, bağımsız mülkiyet hakları kurulabilmelerine ilişkin davalardır. Kat Mülkiyeti Kanunu’ndan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar Avukatlık Ücreti 4.700,00 TL. Paydaşlığın veya Ortaklığın Giderilmesi Davası Avukatlık Ücreti 7.300,00 TL ’den aşağı olmamak kaydıyla, dava konusu malın mahkeme tarafından tespit edilen değerinin vekil payına düşen kısmının % 10’u.

Tespit ve Tazminat Dava Avukatlık Ücreti 2019

Maddi ve manevi tazminat davaları, herhangi bir nedenle gerçekleşen haksız bir durum ile alakalı maddi ve manevi zararı gidermek için açılan davalardır. Tespit davaları ise, hukuki bir ilişkinin varlığı ile alakalı olarak taraflar arasında meydana gelen uyuşmazlığın giderilmesi hususu ile alakalı olarak açılan davalardır. Tespit Davası Avukatlık Ücreti 3.700,00 TL, Maddi ve Manevi Tazminat Davası  Avukatlık Ücreti 5.300,00 TL ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i.

Vasilik Vesayet Ve Kayyım Dava Avukatlık Ücreti 2019

Vesayet davalarında kanunlarımızda belirtilen ve vasi olma şartlarını yerine getiren herkes vasi olabilmektedir. Vesayet Davası ve Kayyım Davalarında Avukatlık Ücreti 6.100,00 TL.

Aile Mahkemelerinde Görülen Dava Avukatlık Ücreti 2019

Boşanma Dava Avukatlık Ücreti 2019

Boşanma Davalarında Avukat, evliliğin sonlanmasını ve çiftler arasındaki maddi ve manevi tüm bağın sonlandırılmasında talep edildiği hallerde devrede bulunacak olan kanun sözcüsüdür. Ayrılık talebi ve boşanma olarak adlandırılan davalarımızda sizlere yardımcı olan avukatlardır. Özellikle şiddetli geçimsizlik, aldatma ve buna benzer bazı sebeplerden dolayı eşler birbirleri ile anlaşamaz ve ayrılmak isterler. Böyle bir durum olduğu zaman eşler ilk olarak aile mahkemesine başvururlar. Aile Mahkemeleri boşanma dava konusu dışında, nafaka, velayet, yurtdışı boşanma, soybağı davalarına bakmak görevlidir. Böyle geniş hukuk yelpazesine sahip hukuk dalı sahip olması nedeniyle en çok davası olan mahkemelerin başında gelmektedir. Aile mahkemeleri birçok dava konusunda uyuşmazlık çözümünde görevli olması sebebiyle eşler davalarında avukat temsilini de önemsemektedir. Bu nedenle Aile mahkemesindeki dava avukatlık ücretleri de merak edilmektedir. Avukatlık ücreti konusunda merak edilen soruları sıralayacak olursak, boşanma avukatı ne kadar ücret alır, boşanma avukatı ücreti, boşanma avukat ücreti, boşanma avukat vekalet ücreti, boşanma avukatı Ankara ücretleri, boşanma avukatı danışma ücreti, boşanma avukatı fiyatları 2019, boşanma avukatı fiyatları Ankara şeklindedir. Boşanma Davaları bilindiği üzere Anlaşmalı boşanma ve Çekişmeli Boşanma Olarak açılmaktadır. Bu nedenle, Anlaşmalı Boşanma Davası Avukatlık Ücretini 7.300,00 TL, Çekişmeli Boşanma Davası Avukatlık Ücretini ise 11.500,00 TL olarak belirlenmiştir. Çekişmeli Boşanma Davalarında Maddi Manevi Tazminat talebi bulunması halinde davada hükmedilecek tazminatlarda dava değerinin en az %15’i Avukatlık Ücreti olarak ödenmesi gerekmektedir.

Velayet Kayyım ve Veraset Dava Avukatlık Ücreti 2019

Evlilik birliği sona erdikten sonra ya da fiilen ayrılık söz konusu olduğunda müşterek çocuğun hangi ebeveynin sorumluluğunda olacağının tespitine yönelik davadır. Velayetin kendisine verilmediği tarafla çocuk arasında şahsi ilişki kurulmasına da karar verilir. Kayyım atanmasına ilişkin davalar kendisini temsil edemeyenler için kayyım atanmasına ilişkin davalardır. Vesayet davaları da yine kendisini temsil edemeyenler için atanan ancak sorumlulukları kayyımdan daha fazla olan vasilerin atanmasına ilişkin davalardır. Kayyım ve Veraset Davalarında Avukatlık Ücreti 4.700,00 TL. Evlat Edinme İzin Davası Avukatlık Ücreti 6.100,00 TL.

Nafaka Dava Avukatlık Ücreti 2019

Nafaka davaları boşanma davalarından sonra en çok açılan davalar arasında yer almaktadır. Nafaka belirlenirken ilk etken var ise çocuğun ihtiyaçlarıdır. Türk yasaları bu konuda daha açık olup, nafakanın belirlenmesi ile alakalı olarak evlilik süresi içerisindeki yaşama düzeyi, kişinin geliri v.b faktörle dikkate alınmaktadır. Nafaka Davası Avukatlık Ücreti( Nafakanın Kaldırılması, Nafakanın Düşürülmesi, Nafakanın Artırılması Davaları) 4.700,00 TL ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i. [caption id="attachment_18254" align="aligncenter" width="650"]Dava-ucret-tarifesi Avukatlık Ücret Tarifesi 2019[/caption]

Tanıma ve Tenfiz Dava Avukatlık Ücreti 2019

Tanıma ve tenfiz yabancı bir mahkeme tarafında bir çekişme ile alakalı olarak vermiş olduğu kararın Türkiye Cumhuriyeti Mahkemelerince tanınması ve tenfizine ilişkin davalardır. Tenfiz Davası 8.400,00 TL.

Evlenme İzni ve İddet Müddeti Dava Avukatlık Ücreti 2019

Boşanan kadının yeniden evlenebilmesi için beklemesi gereken 300 günü mahkeme kararı ile kaldırılmasına ilişkin dava olup hastane sevki ile işlem karara bağlanır. Evlenme İzni Davası Avukatlık Ücreti, Kadın İçin Bekleme Süresinin Kaldırılması Davası Avukatlık Ücreti 7.000,00 TL.

Nişan Dava Avukatlık Ücreti 2019

Nişanlanmanın haksız bozulması halinde tarafların birbirinden maddi ve manevi tazminat olarak kusur durumuna göre talep edebilecekleri dava türüdür. Nişan Bozulması Nedeniyle Açılan Davalarda Avukatlık Ücreti (nişan hediyelerinin istenmesi, maddi ve Manevi tazminat davaları vb.) 5.300,00 TL ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i.

Soybağı ve Babalık Dava Avukatlık Ücreti 2019

Evlilik birliği dışında dünya ya gelen çocukların biyolojik soybağlarının kurulmasına yönelik açılacak davalardır. Nesebin Reddi Davası Avukatlık Ücreti, Nesebin Tahsisi ve Babalık Davası Avukatlık Ücreti 7.300,00 TL olarak belirlenmiştir. Bir başka dava olan Ailenin Korunmasına Dair 4320 Sayılı Kanundan Doğan Davalar 3.600,00 TL’dir. Asliye Hukuk Mahkemelerinde Görülen Davalarında Avukatlık Ücret Tarifesi 2019 Mal varlığına ve Şahıs varlığına ilişkin olan davaların görüldüğü mahkeme Asliye Hukuk Mahkemelerinde görülmektedir. Nüfus davalarında Avukatlık Ücret Tarifesi 2019 Bireylerin nüfus sicillerinde gerçekleştirmek istedikleri değişikliklerin (yaş, isim, soy isim, cinsiyet vb.) hususlarda Asliye hukuk mahkemelerinden almaları gereken kararlar için açılacak davalardır. Yaş küçültme, yaş büyütme davalarında merak edilen ücretler şöyledir. Nüfus Müdürlüklerinde İsim Düzeltilmesi, Değiştirilmesi,  Yaş Düzeltilmesi, Kazai Rüşt Davalarında Avukatlık ücreti 5.500,00 TL olarak belirlenmiştir. Tapu Davası Avukatlık Ücret Tarifesi 2019 Tapu iptal Ve Tescil davaları yoğun olarak açılan ve dava süreci uzun süren davalardır. Önalım Davası ve Ecrimisil davası gayrimenkul hukukundan kaynaklı önemli davalardandır. El Atmanın Önlenmesi Davası Avukatlık Ücreti ve Her Türlü İrtifak Hakkının Kurulmasına İlişkin Davalar 7.000,00 TL Tapu İptali ve Tescil Davası Avukatlık Ücreti 11.700,00 TL ve Dava değerinin % 15’i. Önalım (Şufa) Davası Avukatlık Ücreti 9.200,00 TL  ve Dava değerinin % 15’i. Ecrimisil Davası Avukatlık Ücreti 4.700,00 TL ve Dava değerinin % 15’i. Miras Hukuku Dava Avukatlık Ücret Tarifesi 2019 Terkin ve Mirasta İade Davası Avukatlık Ücreti 9.400,00 TL ve Karar harcına esas değerin % 15’i Vasiyetnamenin İptali Davası Avukatlık Ücreti 8.200,00 TL Alacak ve Maddi Manevi Tazminat Davası Avukatlık Ücreti 5.900,00 TL ve dava değerinin % 15’i Bedel Artırımı Davası Avukatlık Ücreti 5.900,00 TL ve dava değerinin % 15’i.

Ticari Dava Avukatlık Ücret Tarifesi 2019

Ticari Şirketler Kararları Hakkında Ortaklar Adına Açılacak Dava Avukatlık Ücreti 9.200,00 TL Tespit İstemleri Avukatlık Ücreti 4.700,00 TL Kooperatif ve Vakıf Dava Avukatlık Ücret Tarifesi 2019 Kooperatif Üyeliğinden Çıkarılma Kararlarının İptaline İlişkin Dava Avukatlık Ücreti 9.200,00 TL. Vakıf Davalarında Avukatlık Ücreti (evlatlığın tespiti vb.) 8.300,00 TL. İcra Hukuku İptal Davaları Avukatlık Ücret Tarifesi 2019 İcra takiplerinden kaynaklı icra işlemini şikayet, takibin iptali, istihkak, gecikmiş itiraz, itirazın kaldırılması, ihalenin feshi v.b. icra mahkemelerinde görülen davalardır. Yine icra takiplerinden kaynaklı nafaka hükümlerinin ihlal edilmesi, ticaretin usulüne aykırı olarak terk edilmesi, alacaklıyı zarara uğratma gibi nedenlerle icra mahkemesinde ceza mahkemesi sıfatıyla ceza davaları açılabilmektedir. İcra takibine İtiraz ve İcra Takibi İptali Davası Avukatlık Ücreti Zayii, Kambiyo Senedi İptali Davalarında Avukatlık ücreti 5.900,00 TL olarak belirlenmiştir. Fikri Ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemelerinde Görülen Dava Avukatlık Ücret Tarifesi 2019 Delil Tespiti Davası Avukatlık Ücreti 4.700,00 TL Tedbir Talepli Delil Davası Avukatlık Ücreti 6.900,00 TL YİDK Karar İptali Davası Avukatlık Ücreti 4.600,00 TL Hükümsüzlük Davası Avukatlık Ücreti 9.200,00 TL Tazminat İstemli Olmayan Tecavüzün Önlenmesi Davası Avukatlık Ücreti 10.300,00 TL Maddi ve Manevi Tazminat İstemli Tecavüzün Önlenmesi Davası Avukatlık Ücreti 11.700,00 TL ve dava değerinin % 15. Şikayet ve Şikayetin Takibinde Avukatlık Ücreti (Müdahil ) 6.900,00 TL, Sanık Vekilliği 12.500,00 TL İcra ve İflas Kanundan Kaynaklanan Dava Avukatlık Ücret Tarifesi 2019 Menfi Tespit Davası Avukatlık Ücreti ve İstirdat Davası Avukatlık Ücreti 6.900,00 TL İstihkak Davası Avukatlık Ücreti 6.900,00 TL. İcra Hakimliğinin Görevine Giren Davalar da Avukatlık Ücreti (imzaya ve borca itiraz, kıymet takdirine  itiraz, şikayet vb.) 4.700,00 TL Tasarrufun İptali Davası Avukatlık Ücreti 6.900,00 TL ve dava değerinin % 15’i. İhalenin Feshi Davası Avukatlık Ücreti ile Taşınır Mal İhaleleri Taşınmaz Mal İhalelerde Avukatlık Ücreti 4.700,00 TL ve malın muhammen bedelinin % 15.  6.300,00 TL ve malın muhammen bedelinin % 15’i İcra Takipleri Değeri Para ile Ölçülebilen İcra Takipleri Değeri Para ile Ölçülemeyen İcra Takipleri İş Sahibinden alacağın %10’u 4.700,00 TL Avukatlık Ücreti Genel Mahkemelerde İhtiyati Hacze Avukatlık Ücreti ile İhtiyati Hacze İtiraz Davası Avukatlık Ücreti 4.700,00 TL.

İdari Yargıda Görülen Dava Avukatlık Ücret Tarifesi 2019

İdare Mahkemelerinde Görülen İptal Davası Avukatlık Ücreti Duruşmasız 9.800,00 TL Duruşmalı 11.600,00 TL İdare Mahkemelerinde Görülen Tam Yargı Davası Avukatlık Ücreti Duruşmasız 9.800,00 TL Duruşmalı 11.600,00 TL 4483 sayılı Kanun Uyarınca Yapılan Başvurularda Avukatlık Ücreti 4.400,00 TL. Vergi Mahkemelerinde Görülen Davalarda Avukatlık Ücreti Duruşmasız 9.900,00 TL Duruşmalı 11.600,00 TL Danıştay’ da İlk Derece Görülen Davalar Avukatlık Ücreti Duruşmasız 11.600,00 TL Duruşmalı 13.900,00 TL Danıştay Temyizde Duruşma Avukatlık Ücreti Ücreti 7.000,00 TL.

Tüketici Hukuk Mahkemesi Avukatlık Ücret Tarifesi 2019

Ticari ve mesleki olmayan amaçla hareket eden, tüketici vasfına sahip kişilerce, tazminat, ayıplı hizmet ve mallara ilişkin her türlü dava yasal sınırı 6860 TL üzerinde ise tüketici mahkemelerinde açılabilmektedir. Garanti belgesi yönetmeliğinde sayılı hallerde de tüketici kanunda yazılı seçimlik haklarını kullanmak için tüketici mahkemelerine başvuru yapılabilir. 6860 TL bedelin altında bulunan alacaklarda görevli Tüketici mahkemeleri değil tüketici hakem heyetleridir. Tüketici Mahkemelerinde Görülen Davalarda Avukatlık Ücreti 4.700,00 TL Tüketici Hakem Heyetinde Görülen İşlerde Avukatlık Ücreti 2.500,00 TL. Ceza Hukuk Mahkemelerinde Görülen Dava Avukatlık Ücret Tarifesi 2019 Ağır Ceza Mahkemesi Sanık Vekilliği Avukatlık Ücreti 13.600,00 TL Müdahil Vekilliği ise 11.400,00 TL Asliye Ceza Mahkemesi Sanık Vekilliği Avukatlık Ücreti 11.400,00 TL Müdahil Vekilliği 6.800,00 TL Sulh Ceza Hâkimliği ve İnfaz Hâkimliği Avukatlık Ücreti 5.900,00 TL Askeri Ceza Mahkemesi Sanık Vekilliği Avukatlık Ücreti 11.400,00 TL Müdahil Vekilliği 6.800,00 TL Ceza Soruşturma Aşamasında Takip Edilen İşler de Avukatlık Ücreti 4.000,00 TL Disiplin Mahkemesinde Takip Edilen Davalar da Avukatlık Ücreti 5.900,00 TL. İş Mahkemelerinde Görülen Dava Avukatlık Ücret Tarifesi 2019 Değeri Parayla Ölçülebilen Davalar olan İşçi Alacakları Kıdem ihbar, fazla mesai, Yıllık İzin Alacağı Davası Avukatlık Ücreti 5.900,00 TL ve dava değerinin % 15’i Değeri Parayla Ölçülemeyen Davalar olan İşe İade Davası Avukatlık Ücreti, Hizmet Tespit Davası Avukatlık Ücreti 6.800,00 TL Anayasa Mahkemelerinde Görülen Dava Avukatlık Ücret Tarifesi 2019 Yüce Divan Sıfatıyla Bakılan İşler de Avukatlık Ücreti 23.000,00 TL Bireysel Başvuru Avukatlık Ücreti Duruşmalı 15.400,00 TL Duruşmasız 9.200,00 TL Diğer İşler 15.400,00 TL Diğer Dava Avukatlık Ücret Tarifesi 2019 Büroda Sözlü Danışma Avukatlık Ücreti 1.200,00 TL  (bir saate kadar danışmalarda geçerli olup, bir saati aşan her 15 dakikalık süre için 180,00 TL eklenir.) Yazılı Danışma Avukatlık Ücreti 2.400,00 TL Çağrı Üzerine Gidilen Yerde Sözlü Danışma 2.400,00 TL  (bir saate kadar danışmalarda geçerli olup, bir saati aşan her 15 dakikalık süre için 180,00 TL eklenir.) Sözleşme Hazırlanması Avukatlık Ücreti 2019 İhtarname, İhbarname, Protesto Düzenleme Avukatlık Ücreti 2.000,00 TL Dava ve Cevap Dilekçesi Düzenleme Avukatlık Ücreti 2.000,00 TL Temyiz, Karar Düzeltme Dilekçesi Düzenleme Avukatlık Ücreti 4.200,00 TL Miras, İstisna, Taksim Sözleşmesi Düzenleme Avukatlık Ücreti 10.300,00 TL Diğer Her Türlü Sözleşme Düzenleme Avukatlık Ücreti 6.900,00 TL Yargıtay’da Duruşmaya Katılma Avukatlık Ücreti Hukuk 11.500,00 TL, Ceza 13.600,00 TL İstinaf Mahkemelerinde Görülen Dava Avukatlık Ücret Tarifesi 2019 İstinaf Mahkemeleri dava Avukatlık Ücreti Bir duruşması olan işlerde 3.400,00 TL Birden fazla duruşması ve keşif gibi avukatın da bulunması gereken sair işlemleri olan işler için 6.700,00 TL Uyuşmazlık Mahkemesinde Görülen İşler de Avukatlık Ücreti 9.200,00 TL Şirket Ana Sözleşmesi, Tüzük, Vakıf Senedi, Yönetmelik Vasiyetname vb. Düzenleme Avukatlık Ücreti 12.200,00 TL Şirket Danışmanlık Ve Avukatlık Ücret Tarifesi 2019 Şirketlerde Sürekli Danışmanlık Ücretleri Aylık (dava ve takip ücretleri ayrı tutularak) Sermaye Şirketlerinde Danışmanlık ve Avukatlık Ücreti (A.Ş.) 7.900,00 TL Sermaye Şirketlere Danışmanlık ve Avukatlık Ücreti (Ltd. vb.) 6.000,00 TL Şahıs Şirketlerine Danışmanlık ve Avukatlık Ücreti (Kolektif vb.) 3.700,00 TL Kooperatiflere Danışmanlık ve Avukatlık Ücreti 4.400,00 TL Vakıf ve Sendikalarda Sürekli Danışmanlık ve Avukatlık Ücreti Aylık (dava ve takip ücretleri ayrı tutularak) 8.400,00 TL Derneklerde Sürekli Danışmanlık ve Avukatlık Ücreti Aylık (dava ve takip ücretleri ayrı tutularak)4.900,00 TL Sayıştay’da Görülen Davalar da Avukatlık Ücreti 7.000,00 TL Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Avukatlık Ücreti (AİHM) Bireysel Başvuru 20.000,00 TL

Şirket Davalarında Avukatlık Ücreti

Şirket Pay Devri Avukatlık Ücreti 4.500,00 TL Şirket / Kuruluş / Tür Değiştirme / Birleşme İşleri Avukatlık Ücreti 12.500,00 TL Vergi Uzlaşma Komisyonu İşlemleri Başvuru Avukatlık Ücreti 3.300,00 TL Görülmekte Olan Bir Dava İçinde Olmamak Koşulu İle İhtiyati Haciz, İhtiyati Tedbir, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukukuna Göre Toplatma İşlerinde Avukatlık Ücreti 4.800,00 TL.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.