Boşanma Davası Açmak İçin Neler Yapılmalı?

Boşanma Davası Açmak İçin Neler Yapılmalı?
Boşanma Davası Açmak İçin Neler Yapılmalı? | Boşanma Avukatının Vereceği Hizmet ve Faydaları Öncelikle belirtelim ki, bir boşanma sürecinde mutlaka avukata vekalet verilmesi zorunlu değildir. Eşler, avukatsız olarak da boşanma davalarına katılım sağlayabilir; davayı avukata gereksinim duymaksızın da sonuçlandırabilir. Ancak bu durum, genellikle pek tavsiye edilen bir...

Boşanma Davası Açmak İçin Neler Yapılmalı? | Boşanma Avukatının Vereceği Hizmet ve Faydaları

Boşanma Davası Açmak İçin Neler Yapılmalı? | Öncelikle belirtelim ki, bir boşanma sürecinde mutlaka avukata vekalet verilmesi zorunlu değildir. Eşler, avukatsız olarak da boşanma davalarına katılım sağlayabilir; davayı avukata gereksinim duymaksızın da sonuçlandırabilir. Ancak bu durum, genellikle pek tavsiye edilen bir durum değildir. Çünkü, boşanma davası, netice itibariyle teknik bilgilerle donatılmış vaziyettedir. Bu tür teknik bilgiler, kimi zaman “altından kalkılabilir” olsa da, bazı durumlarda hayati derecede önem arz edebilir. Yani, boşanma avukatının vekaleti olmaksızın yürütülen bir boşanma davasında, avukatsız olan taraf farkında olmadan ciddi bir hak kaybına maruz kalabilir, kendisi açısından pek çok olumsuz sonuçlar ortaya çıkabilir. Bu nedenle, boşanma davasının taraflarının mutlaka bir boşanma avukatına vekalet vermesi önerilir. Eğer boşanma avukatına vekalet verilmesi için yeterli maddi gücü olmayan bir taraf varsa, bu kişi bağlı bulunduğu mahallenin muhtarından bir “fakirlik belgesi” alır. Bu belge ile bağlı bulunduğu şehrin barosuna başvurarak kendisine bir avukat tayin edilmesini ister; böylece hem avukat kendisine ücretsiz olarak hizmet verir, hem de mahkemenin gerekli kıldığı bazı harç ödemelerinden muaf tutulmuş olur.

Boşanma Davası Açmak İsteyen Tarafın Yapması Gerekenler

Boşanma Davası Açmak İçin Neler Yapılmalı? | Boşanma davası açacak olan tarafın, tüm bu süreci başlatmadan önce bir “boşanma davası dilekçesi” yazması gerekmektedir. Türkiye’de yargılama aşamalarında  en önemli unsurlardan biri de “dilekçe yazımı”dır. Hatta, “Türk mahkemelerinde yargılamalar dilekçe üzerinden yürür” de diyebiliriz. Bu nedenle, dilekçenin yazımı kusursuz olmalıdır. Dilekçenin başına, öncelikle dava açılmak istenen mahkemenin adı ve bilgileri yazılmalıdır. Daha sonra, davacı sıfatıyla, bu dilekçeyi yazan kişinin adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası belirtilmelidir. Davacının adresi de yazılır. Aynı şekilde, davalının da adı, soyadı, T.C. kimlik numarası ve adresi yazılmalıdır. Bu noktada, asıl dikkat gösterilmesi gereken nokta, dilekçenin şekli ya da standardizasyonu değil, içeriğidir. Dilekçede, boşanma davasında davacının boşanmak için öne sürdüğü gerekçeleri, bu gerekçeleri Türk Medeni Kanunu’ndaki hangi boşanma sebebinden doğurduğu gibi çok önemli detaylar yer almalıdır. Bunların yanı sıra, boşanmaya sebep teşkil ettiği öne sürülen gerekçelerin belgeleri, ispatları ve her türden dayanakları da ayrıntılı şekilde açıklanmalıdır. Eğer dilekçede “kanıtlar” yazılmazsa, boşanma davası sürmekteyken sonradan delil eklenemez; o delil yokmuş gibi yargılama yapılır. Bu nedenle, dilekçeye eklenecek olan kanıtlar büyük bir özenle kaleme alınmalı, üzerinde dikkatle durulmalıdır. Boşanma davalarında, uygulamada en önemli kanıtın genellikle tanıklar olduğunu görüyoruz. Bu sebeple, ifadelerine başvurulacak tanıkların da mutlaka dilekçede yer alması gerekir. Son olarak, dilekçenin sonuç kısmında, mahkemeden neyin talep edildiği yazılmalıdır. Bu, “boşanmanın gerçekleşmesi”, “tazminat talepleri” , “nafaka” ile ilgili talepler ya da velayetle alakalı durumlar olabilir. Buna, netice-i talep adı verilir.

Boşanma Dilekçesi Nereye Verilir?

Boşanma Davası Açmak İçin Neler Yapılmalı? | Aile mahkemesine hitaben yazılmış olan dilekçe, ya davacının yerleşim yerindeki, ya davalının yerleşim yerindeki ya da eşlerin içerisinde birlikte oturdukları son 6 ay boyunca bulundukları yerleşim yerindeki adliyede yer alan aile mahkemesinin yazı işlerine verilir. Eğer adliye büyükse, “tevzi bürosu”na ya da “ön büro”ya, küçükse “yazı işleri müdürlüğüne” dilekçe teslim edilir. Büro, davacıdan bir mahkeme harcı talep eder. Bu harç adliye veznesine yatırıldığında, artık resmen dava açılmış demektir.

HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara