Nişanın Bozulması Manevi Tazminat

Nişanın Bozulması Manevi Tazminat
Nişanın Bozulması Manevi Tazminat | Türkiye' de mevcut olan örf ve adetler çerçevesinde evlilik birliği kurmayı arzulayan çiftler, bu doğrultudaki ilk adımlarını evlilik öncesi döneme dair nitelendirilen nişanlanma adı altında ön birliktelik kuruyor. Türk toplumu içerisinde son derece önem taşıyan ve yaygınlığa sahip olan ‘nişanlanma' ya da ‘nişanlılık' durumuna...
Nişanın Bozulması Manevi Tazminat | Türkiye'de mevcut olan örf ve adetler çerçevesinde evlilik birliği kurmayı arzulayan çiftler,  bu doğrultudaki ilk adımlarını evlilik öncesi döneme dair nitelendirilen nişanlanma adı altında ön birliktelik kuruyor. Türk toplumu içerisinde son derece önem taşıyan ve yaygınlığa sahip olan ‘nişanlanma' ya da ‘nişanlılık' durumuna ilişkin olarak tarafların haklarının korunması ve mağduriyet yaşamaması amacı ile kanun koyucu tarafından çeşitli düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. Bu doğrultuda da söz konusu düzenlemeler Türk Medeni Kanunu' nun 118. Maddesi dahilinde ‘nişanlanma, evlenme vaadi ile olur' şeklinde belirtme ile şahısların modern hukuk sistemi dahilinde nişanlı olarak, kabul edilebilmeleri mümkün kılınmıştır. Buna göre toplumda ‘nişan atma' ve ‘nişan bozma' şeklinde bilinen  nişanın sonlandırılması halinde bölgenin adetlerine göre değişkenlik gösterecek biçimde maddi zararlar  yaşanabiliyor ve özellikle de kadın tarafında manevi yıkıntı teşkil edebiliyor. Bu durumda bu kişilerin maddi ve manevi tazminat alıp, alamayacakları merak edilen konular arasında yer alır. | Nişanın Bozulması Manevi Tazminat

Nişanlanma ile Elde Edilen Haklar Ve Nişanın Bozulması Manevi Tazminat

Türk Medeni Kanunu çerçevesinde düzenlenen nişanlanma durumuna ilişkin olarak özel bir durum uygulayarak, evlilik birliğine daha yakın duruma getirmektedir. Bu doğrultuda da nişanlılıkta tarafların sahip olacağı haklar yönünden  bu durum net şekilde görülebilmektedir. Söz konusu düzenlemeler çerçevesinde nişanlanma da tarafların elde ettiği haklar ise; *Nişanlanmaya ya da nişanın bozulması sonucunda müşterek bir çocuğun olması halinde ‘evlilik dışı çocuğun nesebinin düzeltilmesi' şeklinde bir dava hakkı mevcut olur. Aynı zamanda da kadın tarafının babalık davası açma hakkı da bulunur.
  • Nişan bozulması halinde destekten yoksun kalma tazminatı ve manevi tazminat davası hakkı doğar.
  • Mal paylaşımı sözleşmesi gerçekleştirilebilmesi mümkün olur.
  • Tanıklık yapmaktan kaçınma hakkı gibi haklar söz konusu olur.
Bu şekilde nişanlanma nedeni ile tarafların hukuk önündeki durumları değişkenlik gösterebilmekte ve tarafların evlilik birliğine hazırlığı söz konusu olur. Türk Medeni Kanunu kapsamında bu gibi düzenlemeler söz konusu olsa da, Yargıtay tarafından şehit nişanlısı için destekten yoksun kalma tazminatı ve manevi tazminat hakkı olmadığı şeklinde kararları da mevcuttur. | Nişanın Bozulması Manevi Tazminat

Nişan Bozulması Nedeniyle Maddi Tazminat Davası Açma

Türk Medeni Kanunu' nun 120. Maddesi kapsamında söz konusu şartlara uygunluk halinde tarafların karşı tarafa yönelik olarak nişan bozulması nedeniyle maddi tazminat davası açma hakkı bulunur. Bunun dışında söz konusu tazminat davası için 1 yıllık zaman aşımı bulunur. Nişanın bozulması sebebi ile maddi tazminat davası açılabilmesi için belirtilen şartlar ise;
  • Nişanlanma durumu, tek taraflı hür iradeyle sona erdirilmiş olmalıdır. Anlaşmalı nişan bozma durumunda tazminat hakkı mümkün olmaz. *Nişan bozulması dolayısı ile maddi zarar yaşanmış olması
  • Nişan bozmanın geçerli bir neden olmadan gerçekleştirilmiş olması
  • Nişan atması ile oluşan maddi zarar arasında bağlayıcılık olması şeklindedir.

Nişanın Bozulması Nedeniyle Manevi Tazminat Davası Açma

Türk Medeni Kanunu 121. Maddesi çerçevesinde nişan bozulması nedeniyle manevi tazminat davası açma hakkı taraflara verilmektedir. Nişanın bozulması dolayısı ile kişilik hakkı saldırıya uğramış taraf, kusurlu bulunan karşı tarafa manevi tazminat davası açabilir. Nişanın bozulması sebebiyle manevi tazminat davası açma şartları ise;
  • Nişan bozulması durumun tek taraflı olarak gerçekleştirilmesidir. Maddi tazminatta olduğu gibi anlaşmalı nişan sonlandırma da tazminat hakkı olmaz.
  • Nişanın karşı tarafın bozması dolayısı ile kişilik haklarının yok sayılmış olması
  • Nişanı bozan tarafın kusurlu olması Kusur ile zarar arasında bağlılığın mevcut olması şeklindedir.
Diğer Aile Hukuku konusu olan Boşanma ve Boşanma Davası Nasıl Açılır Ücreti konusunu okuyabilirsiniz. | Nişanın Bozulması Manevi Tazminat

HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara