Nişanın Bozulması Nedeniyle Maddi Tazminat Davası

Nişanın Bozulması Nedeniyle Maddi Tazminat Davası
Nişanın Bozulması Nedeniyle Maddi Tazminat Davası | Maddi tazminata karar verilmesi için; Nişan bozma tek taraflı olması veya kusuru ile nişan bozulmasına sebep olunması. Tazminat davası açan davacı, nişanın bozulması nedeniyle maddi zarara uğramış olmalıdır. Haksız bir nedenle nişan bozulmalıdır. Nişanın bozulması ile ortaya çıkan zarar arasında bir bağlantı...
Nişanın Bozulması Nedeniyle Maddi Tazminat Davası Nasıl Açılır? Nişan bozulmasından dolayı açılan tazminat davaları hakkında karar verebilmek için nişan bozmanın tek taraflı olması gerekmektedir. Davacının, nişanın bozulması nedeni ile zarara uğramış olması şarttır. Haksız bir nedenle nişanın bozulması doğru olmaz. Davalarda söz konusu haksız neden ile bu nedenden dolayı ortaya çıkan zararın bağlantılı olması gerekmektedir.

Nişan Bozulmasının Açık ve Kapalı Olması

Nişan bozulması tek taraflı olarak birisinin iradesini ifade etmesi ile sonlandırılır. Bu irade açık ya da kapalı olabilir. Taraflardan birisinin nişan yüzüğünü vermesi ile nişan direkt olarak ve açık şekilde sonlandırılmış olur. Bazı durumlar nişanlı olan kişi başkası ile evlenebilir. Bu da kapalı nişan bozulmasına örnektir.

Nişan Bozulmasının Altında Yatan Neden Dürüstlük İlkesine Dayalı ve Geçerli Olmalıdır

Nişanın bozulmasının altında yatan gerekçe haklı ya da haksız olabilir. Bu noktada tazminat ödeme konusunda farklılık oluşur. Nişan bozma, yalnızca toplumsal olarak kabul gören bir olay olmadığı için aynı zamanda hukuksal sonuçları da vardır. Haklı nedene dayanmadan nişanı bozan kişi kadın da olsa erkek de olsa nişanın bozulması nedeniyle maddi tazminat davası açılması halinde tazminat ödemek zorunda kalabilir. Burada nedenin haklı olup olmadığına karar vermek hakimin görevidir. Nişanlılıkta da tıpkı evlilikte olduğu gibi dürüstlük kuralına uyulması gerekmektedir. Bu duruma uymayan nişanların bozulması halinde haksız olan taraftan maddi manevi tazminat talebinde bulunulabilir. İki tarafın kusurlu olması halinde tazminat söz konusu olmaz.

Nişanın Bozulması Nedeniyle Açılan Davalarda Sürecin İlerleyişi ve Sahip Olunan Haklar

Nişanın bozulması nedeniyle maddi tazminat davası dilekçesi nişanın bozulmuş olduğu günden itibaren en geç bir sene içinde açılmalıdır. Nişan bozulması için tazminat davası ilk açıldığında bu süreye tabi olup olmadığı araştırılır. Daha sonra tarafların kusur oranının incelenmesi için konu hakkında araştırma yapılır. Deliller incelenir, varsa tanıklar dinlenir ve bilir kişiden rapor talebinde bulunulabilir. Nişanlanma döneminde evlilik dışı çocuk olduysa çocuğun soyunun düzeltilmesi ve babalık davası açılması söz konusu olabilir.

Nişanın Bozulması Nedeniyle Maddi Tazminat Davası

Maddi tazminata karar verilmesi için; Nişan bozma tek taraflı olması veya kusuru ile nişan bozulmasına sebep olunması. Tazminat davası açan davacı, nişanın bozulması nedeniyle maddi zarara uğramış olmalıdır. | Nişanın Bozulması Nedeniyle Maddi Tazminat Davası Haksız bir nedenle nişan bozulmalıdır. Nişanın bozulması ile ortaya çıkan zarar arasında bir bağlantı olmalıdır. Nişanı bozma; nişanlı olan kadın ve erkekten herhangi birinin tek taraflı olarak iradesini ifade etmesiyle nişanlılık dönemi sona erer. Evlenme vaadinde bulunan kadın veya erkeğin, nişanlılığı sona erdirme iradesi açık veya kapalı olabilir. Erkek veya kadından herhangi birinin irade açıklaması nişan yüzüğünün diğer tarafa geri vermesi veya nişanlılığın sona erdiğini direkt olarak ifade etmesi durumundaki gibi açık olabileceği gibi veya nişanlı kişinin başka biriyle evlenmesi, gibi kapalı da olsa nişanlılık sona ermiştir. Nişanın bozulması, bozan tarafın dayandığı gerekçeye göre haklı sebeple nişan bozma ve haklı bir sebep olmadan nişan bozma  olarak ikiye ayrılır. Her iki halde de nişanlanmanın bozulması yönünden bir fark yoktur, yalnızca tazminat ödenip ödenmemesi hususunda fark yaratır. Nişan bozma iradesi bir kere kullanıldıktan sonra geri alınamaz, tekrar nişanlanma iradesi gösterilmesi durumunda yeni bir nişanlılık ilişkisi kurulacaktır. Nişanlılık sadece toplumsal bir kabul olmadığından, nişanın bozulmasının veya sona ermesinin hukuki sonuçları da olacaktır. Haklı bir nedene dayanmayan nişanı bozan kadın veya erkekten herhangi biri tazminat ödemek zorunda kalabilir. Nişanı bozma nedeninin haklı bir gerekçesi olup olmadığına hakim karar verecektir. Hakim nişan bozma hadisesinin özellikleri içerisinde bozmaya neden olan gerekçelere göre durumu değerlendirip karar verecektir. Evlilikte olduğu gibi nişanlılıkta da kadın ve erkeğin dürüstlük kuralına uyması gerekir. Böyle bir gerekçe ile nişanı sona ermesi haklı nedene dayanır. Kusuru ile nişanın bozulması veya sona ermesine neden olan kadın veya erkek tazminat ödemek zorunda kalacaktır. Her iki tarafta kusurlu ise tazminat söz konusu olmaz.

Nişanlanma Nedir?

Evlenmek için Söz Vermektir. Gerek Örf ve adetlerimize göre Gerekse hukuki yönden Nişanlanmanın Evlenme Vaadiyle oluştuğu bilinmektedir. Nişan bozan tarafa eğer Maddi Tazminat Şartları oluşmuşsa Maddi tazminat , Manevi Tazminat ve Manevi Tazminat ve Hediyerin İadesi Davası açılabilir Nişanın bozulmasında Nişanı bozan taraf kusurlu olmamalıdır. Nişanın bozulmasında Nişanı kusuru yüzünden Davacı tarafından nişanın bozulması gerekmektedir. Kişi nişanlısıyla evleneceğine kesin olarak inanmış ve bundan dolayı iyi niyetli olarak ileri dönük olarak masraflar yapmış olmalıdır. Ayrıca Nişanı bozulanın anne-babası veya onlar gibi davranan kimseler, nişanlanma ile ilgili yaptıkları harcamaları için uygun tazminat isteyebilirler. Nişanlılardan birinin haysiyeti düşürücü bir suçtan dolayı mahkum olması karşı tarafa nişanı bozması ve tazminat isteme imkanı verir. Nişanlılardan birisinin uygunsuz ve haysiyetsiz hayat sürmesi karşı tarafa tazminat hakkını doğurur. Nişanlılardan birinin kendi nişanlısının dışından başka biriyle evlenmesi durumunda diğer tarafa nişanı bozmak ve tazminat isteme hakkını doğurur. | Nişanın Bozulması Nedeniyle Maddi Tazminat Davası

Nişanın Bozulması Sonucu Maddi Tazminat

Nişanlılardan biri haklı bir gerekçe olmaksızın nişanı bozduğunda veya nişan, kadın veya erkekten birinin kusurlu bir davranışı nedeniyle bozulduğunda; kusuru ile nişanın bozulmasına neden olan, diğerine dürüstlük koşulları çerçevesinde ve evlenme gayesiyle yaptığı harcamalar ve yüklendiği maddi harcamaları karşılığında tazminat vermekle sorumludur. Aynı şekilde nişan töreni giderleri buna dâhildir. Nişanı bozulan kişi ve onun anne babası maddi tazminat davası açma hakkına sahiptir. Yani anne ve babada nişan giderlerini karşı taraftan talep edebileceklerdir. Nişanın Bozulması Nedeniyle Maddi Tazminat Davası

Nişanın Bozulması Tazminat Davası Açma Süresi Nedir?

Nişanın bozulduğu günden itibaren bir yıl içinde açılmalıdır. Nişanın haksız bir gerekçe ile sona ermesinden meydana gelen maddi tazminat, manevi tazminat ve hediyelerin geri verilmesi istemleri zamanaşımına tabidir. Nişanın bozulmasından meydana gelen talep hakları, nişanın sona ermesinden başlayarak bir yıllık zamanaşımı süresine tabidir. Nişanın Bozulması Nedeniyle Maddi Tazminat Davası

Nişanın Bozulmasının Sonuçları

Nişanın bozulmasıyla birlikte erkek ve kadın maddi ve manevi bakımdan yaşayacaktır. Bazı durumlarda kişiler ömür boyunca nişan bozmanın etkileri görülecektir. Medeni Kanunu, nişanın bozulması veya sona ermesi sonucunda taraflara maddi ve manevi tazminat davası açma hakkı vermiştir. Nişanın Bozulması Tazminat Davasında Davanın süresinde açılıp açılmadığı araştırılır. Nişanın bozulması konusunda tarafların kusur oranları araştırılır. Deliller ve tanıklar dinlenir, gerekirse bilirkişi raporu istenir. Nişanın Bozulması Nedeniyle Maddi Tazminat Davası

Nişanlanmadan Doğan Haklar

Kanuni düzenlemelerle nişanlanmanın hukuki sonuçları evlilik ilişkisi seviyesine yakınlaştırılmış. Nişanlanma ile meydana gelen hakları; Nişanlanma döneminde veya nişanın sona ermesinden sonra ortak çocuğun olmasıyla evlilik dışı çocuğun soyunun düzeltilmesi ve babalık davası açabilir. İş kazası veya trafik kazası sonucunda nişanlısının ölmesiyle destekten mahrum kalma tazminatı ve manevi tazminat davası açabilir. Nişanlı çiftler mal rejimi sözleşmesi yapabilir. Nişanlısı hakkında tanıklık yapmaktan kaçınma hakkı da vardır. | Nişanın Bozulması Nedeniyle Maddi Tazminat Davası

HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara