Atla

Aile Hukuku Avukatları Ve Danışma


Aile Hukuku Avukatları Ve Danışma

Aile Hukuku Avukatları Ve Danışma

Aile Hukuku Avukatları Ve Danışma Konuları

Hukuk sisteminin ayrıldığı alanlar içinde daha etkili bir şekilde işleyebilmesi adına yapılan ayrımda aile hukuku adıyla ayrı bir alan belirlenmiştir.

Kişiler arasında gerçekleşen nişan, evlenme, evlenmeden sonraki boşanmalar için kişilerin söz sahibi olacağı haklar, yasal danışmanlık, yardım nafakaları, evlat edinme gibi pek çok meselenin aile hukuku kapsamına dahil edilerek görülmesi mümkündür. Kadınların ve çocukların sahip olduğu haklarla ilgili sorunlar da aile hukuku kapsamında değerlendirilebiliyor.

Sadece evlilik birliktelikleri ile kurulmuş ortak yaşamların yanı sıra aynı zamanda kayıtsız arkadaşlıkların da aile hukuku alanında ele alınması söz konusudur. Türk Hukuku kayıtlı yaşam arkadaşlığı konusunda kesin kararlara varmış olsa da evlilik dışı ilişkilerde kişilerin herhangi bir hak talebinde bulunmasını öngörmemektedir.

Çocukların bu durumlarda mağdur olmaları halinde evlilik dışı olup olmamalarına bakılmaksızın haklarının verilmesi mümkün oluyor. Uluslararası sözleşmeler kapsamında yargı kurumları içinde değerlendirildiği için aile içi şiddet, çocuk istismarının yaşanması ve taşıyıcı annelik gibi meselelerin iç hukukta özel olarak düzenlenmiş halleriyle görülmesi söz konusudur.

Türk Medeni Kanunu ve bazı özel durumlar için ayrıca belirlenmiş konularla ilgili taraflar arasında yaşan uyuşmazlıklar aile mahkemelerince karara bağlanarak çözülür.

Aile hukukunun ilgilendiği konular konusunda uzman  kişiler aile avukatları olarak bilinmektedir. Bu kişilerin görevleri sadece kendisine başvuran kişilerin sorunları çözmenin ötesinde aynı zamanda toplum düzenini de ilgilendiren bir kapsamda bulunduğu için oldukça önemli olmaktadır.

Ailenin devamlılığının sağlanması adına kişiler teşvik edici bir tavır takınmalıdırlar. Hukuki prosedürlerin özellikle uzun süreler sonrasında ancak tamamlanabilmesi durumu kişilerin kararlarının etkilenmesi adına önemli olmaktadır.

Aile Hukuku Davaları Aile Avukatları

Aile hukukunun ilgilendiği her bir meselenin doğrudan toplumun en küçük ve en önemli birimi  aileyi etkilemesi sebebiyle oldukça titiz davranmak gerekmektedir.

Ailenin kurulması, sürdürülmesi ya da sona ermesi aşamasında aileye dahil herhangi bir bireyin büyük zararlara uğramaması ve haklarının korunması adına mutlaka hukuki olarak aile alanında uzmanlaşmış avukatların danışmanlığı alınmalıdır.

Aile Hukuku Davaları - Avukat Ve Danışmanlık

Aile hukukunda en çok görülen davalar ailenin sonlandırılması aşamasında gerçekleştirilen boşanma davaları olmaktadır. Bu davalar anlaşmalı ve boşanmalı olarak mahkemelerde görülebiliyor.

Ayrıca boşanma süreçlerinde anlaşılmayan ya da daha önce üzerinde anlaşılmış olsa dahi farklı gerekçelerin ortaya çıkması ile düzenlenmesi gereken velayet, nafaka, maddi ve manevi tazminat davalarının da aile hukuku içinde görülmesi mümkün oluyor.

Boşanma sonrası ortaya çıkan en temel haklardan  mal rejimlerinin paylaşılması davaları da aile hukuku kapsamında görülmektedir.

Boşanma davaları ve buna ilişkin alt davaların yanı sıra kişilerin aile bağları ile ilgili  soy bağının reddi, babalık soy bağının tespiti davalarının ve isim ya da soy isim değiştirme davalarının bu kapsamda açılması mümkün olmaktadır.

Aile Hukuku Davalarında Boşanmaya Sebepleri Nelerdir?

Eşler arasındaki evlilik birlikteliğinin sona ermesi olarak tanımlanabilecek  boşanma eyleminin gerçekleşebilmesi için kişilerin geçerli nedenlere sahip olması gerekmektedir.

Bu sebeple boşanmak isteyen taraflardan en az birinin mutlaka bir avukattan yardım alarak süreci yönetmesi gerekir. Özel ve genel sebepler olarak ikiye ayrılan gerekçelerle kişiler boşanma kararlarını alabiliyorlar.

Zina, onur kırıcı davranış, hayata kast, akıl hastalığı, terk etme, haysiyetsiz yaşam sürme gibi sebepler özel sebepler altında listelenmiştir.

Genel boşanma sebepleri ise fiili ayrılık kapsamına giren eşlerin bir araya gelmemesi durumu, evlilik birliğinin temelinden sarsılması ve eşlerin anlaşmalı bir şekilde boşanmak istemeleri olmaktadır. 

Aile Hukuku Boşanma Davası Ne Kadar Sürede Tamamlanır 

Boşanma davalarının dava konusuna, niteliğine, tarafların arasındaki uzlaşmazlık noktalarının sayısına bağlı olarak sonuçlanma süreleri değişiklik gösterebiliyor.

Ayrıca süreye etki eden bir diğer sebep de davaya bakan mahkemenin iş yoğunluğudur.

 

aile hukuku davaları nelerdir nasıl görülür danışmanlık ve avukatları
Aile Hukuku Davalarında Anlaşmalı Boşanma Nedir?

En kısa sürede boşanma kararının mahkemeden hüküm niteliğinde çıkmasını isteyen kişiler anlaşmalı boşanma davası açarak bunu gerçekleştirebilirler.

Anlaşmalı boşanma davası tarafların aralarında evlilik birliğinin bozulmasının ardından ortaya çıkacak  her konuda anlaşmaya vardığı davalar olduğu için tek celsede sonuçlanabilen davalar olup Mahkemenin iş yoğunluğuna bağlı olarak bu davaların 1 ile 2 haftalık bir süre içinde tamamlanması mümkün oluyor.

Aile Hukuku Davalarında Ziynet Eşyaları için Dava Nasıl Açılır?

Evlilik süreçlerine girilmeden önce kadına takılmış ya da hediye edilmiş her türlü takı kadına bağışlanmış sayıldığı için boşanma süreçlerinde bu takıların iadesi mümkün olmamaktadır. Mahkemeler erkeklere takılan takılar konusunda davaya söz konusu  evliliklerin gerçekleştiği yerleri baz alarak bir karar verebiliyor.

Ziynet alacağı ile ilgili olarak dava açmak isteyen kişiler, ziynet eşyaları kendi haberi ve rızası olmadan elinden alınan kişiler, davalı sıfatına sahip  kişiler ise ziynet eşyalarını alan diğer eş ya da başka bir üçüncü kişi olabilmektedir.

Karı koca birlikte oturuyorsa ve delili bulunuyorsa ancak üçüncü kişilere karşı dava açmak mümkün oluyor.

Aile Hukuku Davalarında Mal Rejimi Ne Demektir?

Evlilik sürecine girmiş tarafların sahip oldukları mal varlıklarının eşit bir şekilde paylaştırılması ve evliliklerin sona ermesi ihtimali gerçekleştiği takdirde bu paylaşımın yapılması noktasında dikkate alınan kurallara mal rejimi adı verilmektedir.

Türk Medeni Kanunu'na göre yapılan bu paylaşımlarda 31 Aralık 2001 tarihine kadar olanları için Mal Ayrılığı Rejimi uygulanırken 1 Ocak 2002'den sonraki uygulamalar için Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi uygulanacaktır.

Kişilerin bu tarihlere dikkat etmesi özellikle kendilerine ait olan malların diğer ortak mallardan ayırt edilmesi adına önemli bir farkı ortaya çıkarması mümkün olacaktır.

Mal paylaşımı süreçlerinin taraflar arasındaki en sorunlu meselelerden biri olduğu dikkate alınırsa bir avukatın yardımının alınması süreci kolaylaştıracaktır.

Makalemizde Aile Hukuku Davaları Avukatları konusu anlatılmıştır. Diğer makaleler için Boşanma Avukatı sayfamıza göz atabilirsiniz.

SIKÇA SORULAN SORULAR

KİŞİSEL EŞYANIN İADESİ - İSPAT KÜLFETİNİN DAVALI TARAFTA OLDUĞU GÖZETİLMEKSİZİN DAVACININ DAVA KONUSU ZİYNET EŞYALARININ ELİNDEN ALINDIĞI VE DAVALIDA KALDIĞI İDDİASINI İSPAT EDEMEDİĞİ GEREKÇESİYLE DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLMESİ - İSTİNAF TALEBİNİN KABULÜ.

Mahkemece uyuşmazlıkta ispat külfetinin davalı tarafta olduğu gözetilmeksizin, davacının dava konusu ziynet eşyalarının elinden alındığı ve davalıda kaldığı iddiasını ispat edemediği gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmesi usul ve yasaya uygun değildir. Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacının istinaf talebinin kabulü ile bilirkişi S. Ü. tarafından düzenlenen 14/11/2016 tarihli rapor doğrultusunda davacının ziynet eşyalarına yönelik talebinin kabulüne karar verilerek bu yönde hüküm kurulmuştur.

EVİ TERK EDEN ÇOCUĞU AİLESİNİ VEYA YETKİLİ MAKAMLARI DURUMDAN HABERDAR ETMEKSİZİN YANINDA TUTMAK – SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUĞUN GÖZALTINDA KALDIĞI SÜRENİN CEZASINDAN MAHSUP EDİLMESİ GEREKTİĞİNİN GÖZETİLMEMESİ - HÜKMÜN BOZULMASI

Aile hukukundan kaynaklanan velâyet hakkı olduğu ve mağdurenin suç tarihinde İl Sosyal Hizmet Müdürlüğüne bağlı Kız Yetiştirme Yurdunda kaldığı, anlaşıldığından öncelikle suç tarihi itibariyle mağdure için bir koruma kararı bulunup bulunmadığının.

Koruma kararı varsa uzatılıp uzatılmadığının, araştırılarak hakkında koruma kararı bulunması halinde şikâyet hakkının Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında olacağı, koruma kararı bulunmaması halinde ise şikâyet hakkının kanuni temsilcisine ait olacağı gözetilerek şikâyet hakkı olanın duruşmaya usulüne uygun şekilde davet edilip suça sürüklenen çocuk hakkındaki şikâyet ve delilleri dinlenerek ayrıca uzlaşma teklifinde bulunulması gerektiği.

Ayrıca duruşmada dinlenen ve şikayetten vazgeçme dilekçesi ibraz eden yurtta memur sıfatıyla görev yapan Burcu Kirpi'nin, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığını temsile yetkili olup olmadığı hususunda ilgili kurum nezdinde araştırma yapılarak sonucuna göre hüküm kurulması gerekir.


BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
  • Aile Hukuku Avukatları Ve Danışma - Yorum
    Ulusoy -
    22 Şubat 2017

    Avukat hanım merhabalar. yaptığım araştırmalarda yurtdışında alınan boşanma kararının Türkiye mahkemelerince tanıma davası açıldığında görevli mahkemenin aile mahkemesi olduğunu öğrendim. Türkiyede ikametgahım olmamamsı nedeniyle Ankara Aile mahkemesinde Tanıma davasını açabilirmiyim.

    Cevapla
Yorum Bırak