Aile Konutunun Banka Tarafından Satışı! İpoteğin Kaldırılması Talebi Emsal Kararı | Ankara Avukat - Boşanma Avukatı Ankara

Aile Konutunun Banka Tarafından Satışı! İpoteğin Kaldırılması Talebi Emsal Kararı

Aile Konutunun Banka Tarafından Satışı! İpoteğin Kaldırılması Talebi Emsal Kararı

Aile Konutunun Banka Tarafından Satışı! İpoteğin Kaldırılması Talebi Emsal Kararı.Dava konusu Aile Konutunun Banka Tarafından Satışı ve İpoteğin Kaldırılması davasıdır.

İpoteğin Kaldırılması Talebi

Dava dilekçesinde 2008 yılında evlendiklerini, dava konusu taşınmazın aile konutu olarak kullandıklarını, davalı eşin, davacı kadının onayı ve rızası olmandan dava konusu taşınmazı Bankasına ipotek ettirilmiştir.

Aile şerhi konulduğunu, daha sonra eşler arasında zina nedeni ile Aile Mahkemesi’nin boşanma davası açmıştır.

Boşanma davası sonucu olarak Aile mahkemesi zina nedeni ile boşanmalarına karar verildiğini, henüz gerekçeli kararın yazılmadığını ve boşanma kararı kesinleşmemiştir.

Davaya konu konutun aile konutu olduğundan, boşanma davası süresince davacı ve çocuklarına ön inceleme duruşmasında tahsis edildiğini, davalı eş tarafından kötü niyetli olarak, mal kaçırmak adına davacı kadını mağdur etmek için kasıtlı olarak bankaya kredisini ödemediğini, davacı kadının herhangi bir gelirinin olmadığını, davalı eşten aldığı nafaka ile geçindiğini, söz konusu taşınmaz üzerine konulmuş ipoteğin fekkine, yargılama giderinin ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini dava ve talep etmiştir.

Davacı Tarafa Banka Vekili Tarafında yapılan savunma şöyledir;

Davalı Banka avukatı cevap dilekçesinde özet ile; davacı tarafından açılan ipoteğin fekki davasının hukuki bir yararı bulunmadığını, dava konusu taşınmazın üzerine ipotek tesis edildiğini, Boşanma davasında ki eşlerin resmi olarak evlendiklerini, ipoteğin tesis edildiği tarihte davacı ile davalı henüz medeni kanun anlamında geçerli bir evliliklerinin bulunmadığını belirtmiştir.

Ayrıca davacı kadın ile davalı eş arasında mevcut bir evlilik birliğinin kalmadığını,  boşanma kararı ile birlikte dava konusu taşınmazın aile konutu özelliği ve tapu kütüğüne konulmuş olan söz konusu şerhin de herhangi bir hukuki dayanağının kalmadığını, bu nedenle davacı tarafından açılan ipoteğin fekki talepli davanın reddine karar verilmesini, yargılama gideri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesini talep etmiştir.

İlk Derece Mahkemesinin Kararı

Yukarda anlatılan hususlarda Aile mahkemesi değerlendirme yaparak bankanın ihtiyati tedbire yönelik itirazın reddine karar verildiği anlaşılmıştır.

İstinaf MahkemesininAile Konutunun Banka Tarafından Satışı! İpoteğin Kaldırılması Talebi Emsal Kararı

Davacı eş tarafında açılan dava yerel mahkemece toplanan tüm delillere ve davalı banka tarafından gösterilen istinaf nedenlerine göre yapılan incelemede;  tarafların resmi olarak evlendikleri, davacı kadın tarafından bağımsız bölüme davalı tarafından, diğer davalı banka lehine konulan ipoteğin, taşınmazın aile konutu olduğu iddiası ile kaldırılmasının talep ve dava edildiği, talep ile birlikte taşınmaza tedbir konulması, icra kanalı ile satışının önlenmesinin talep edilmiştir.

İlk Derece Mahkemesince taşınmaza tensip zaptının 11 no’lu  ara kararı  doğrultusunda aynı tarihli gerekçeli ara karar ile taşınmazın 3. kişilere satışının ve temlikinin önü geçilmesi sebebiyle ihtiyati tedbir kararı mahkemece verilmiştir.

İlk Derece Mahkemesince gerekçeli ara karar ile dava konusu taşınmazın İcra Müdürlüğünün sayılı dosyasında yapılacak satış işleminin dava sonuna kadar durdurulmasına karar verilmiştir.

İstinaf Mahkemesinin Kararı

Yukarda anlatılanlar ışığında yapılan incelemede İstinaf mahkemesi şöyle karar vermiştir.

Dava konusu edinilen taşınmazın durumu, taşınmaza konulan ipotek tarihi, ipotek tarihinde davacı ile davalının resmi evliliklerinin bulunmaması, dikkate alındığında; İlk Derece Mahkemesince, davalı eş adına kayıtlı olan dava konusu taşınmaza, kadın tarafından açılan dava nedeni ile tedbir konulmasına, satışının dava sonucuna kadar durudurulması için verilen ara kararın toplanan delillere, usul ve yasaya aykırı olduğu anlaşılmıştır.

Davalı banka vekilinin İlk Derece Mahkemesince dava konusu taşınmaz üzerine konulan ihtiyati tedbir ve satışının dava sonucuna kadar durudurulmasına ilişkin istinaf başvurusu kabulü kabul edilmiştir.

6100 sayılı HMK.’nun 353/1-b-2 maddesi de dikkate alınarak, bu konuda yeniden düzenleme yapılarak, İlk Derece Mahkemesince, bağımsız bölüm üzerine konulan ihtiyati tedbir kararın ve İcra Müdürlüğünün sayılı dosyasında satışının dava sonuna kadar durdurulmasına ilişkin verilen tedbirlerin kaldırılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

AV.İLKAY UYAR KABA

AV.İLKAY UYAR KABA

22 Görüntülenme

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
    BİZE ULAŞIN

    İletişim Bilgileri