Aile Konutunun Özgülenmesi

Aile Konutu Ne Anlama Gelir?

Türk Hukuk Sistemi içerisinde Medeni Hukuk alanında sıklıkla aile hukuku adıyla tanımlanmış olan bir kavramdan söz edilmektedir. Çok eskiden kanunda var olmayan bu kavram aile konutu adıyla bilinen bir tanım kullanılıyor ve bu konutun seçimi ile bu konuttan taraflardan birinin ayrılması gibi hususlar ortaya çıktığında tanımlar anlam kazanıyordu.

Aile Konutunun Sağ Kalan Eşe Özgülenmesi

Evlilik birlikteliklerinin eşlerden birinin ölmesi sonucunda doğal olarak sona erdiği bir durumda, paylaşmalı mal rejimlerine göre aile konutuna ilişkin mirasların sağ kalan eşe aktarılması yoluna gidilmektedir. Hayatta kalan eş mirasın paylaşımının yapıldığı sırada aile konutları ile ilgili olarak konutun kendisine özgülenmesini talep eder.

Evlenme yıllarına göre mal paylaşımında dikkate alınacak olan rejimlerin mal ortaklığı olması durumunda hayatta kalan eş aile konutu ile ilgili olarak öncelikli bir hakka sahip olacaktır. Bu hak başta bir mülkiyet hakkı olurken kişilerin yasalarda da öngörülmüş olan haklı gerekçelerinin bulunması halinde intifa ve oturma hakkı taleplerinin de gündeme gelmesini sağlayabiliyor. Mal paylaşımı rejimlerinin ölümden farklı olarak başka bir sebeple ortaya çıkması halinde ise eşlerin bu sebep başlığı altında kimlerin kusuru bulunduğu ya da kimin yararının aile konutu üzerinde daha fazla olduğunun ispatlanması şartını ortaya çıkarmaktadır. Eğer miras paylarında hak sahibi olan kişinin payını aile konutu karşılamıyor ise bu durumda hakim tarafından ek bir bedel ödenmesine karar verilebilmektedir.

Aile Konutunun Sağ Kalan Eşe Özgülenmesi Davası

Normal şartlar altında eşlerden birinin hayatını kaybetmesinden sonra tereke mallarında eşlerin daha önce birlikte de ikamet etmiş oldukları bir konut bulunuyorsa bu durumda sağ kalan eş bu malın kendisine bırakılmasını talep edebilmektedir. Eğer bir de haklı gerekçeleri bulunuyorsa intifa ve oturma haklarını da isteyebilir.

Aile konutlarında eğer hayatını kaybetmiş olan kişinin bir meslekle ve ya da sanat dalıyla uğraştığı bir alan bulunuyorsa hayatta kalan eşin mülkiyetlerin kendisine verilmesi hakkı bulunmamaktadır. Ancak tarımsal taşınmazlarsa miras hukukuna bağlı kalınarak paylaşımlar yapılır. Özgülenme değerleri ile ilgili yaşanan olası anlaşmazlıkların halinde ise sulh hakimi tarafından uzlaşmaya gidilen bir karara varılmaktadır.