Aile Konutunun Satılması Satışın İptali

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Aile ve Boşanma Hukuku Davaları  > Aile Konutunun Satılması Satışın İptali

Aile Konutunun Satılması Satışın İptali

Aile Konutunun Satılması Satışın İptali

Aile Konutunun Satılması Satışın İptali

Türk Medeni Kanununda aile konutu konusunda farklı maddelerde düzenleme bulunmakta ise de temel düzenleme m. 194’de yer almıştır.

Düzenlemeye göre; eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshedemeyecek, aile konutunu devredemeyecek veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamayacaktır.

Bilindiği gibi, Türk Medeni Kanunu temel felsefesi içinde kural olarak eşlerin birbirleri ve üçüncü kişilerle her türlü hukuki işlemi yapmaları serbesti kabul edilmişken (TMK m. 193), aile konutu ile bu kurala istisna getirilmiş, aile konutu üzerindeki tasarruflar diğer eşin rızasına bağlı kılınarak bu konuda sınırlamalar kabul edilmiştir

Düzenleme uyarınca malik olmayan eş tapu kaydına aile konutu şerhi konulmasını isteme hakkına sahiptir (TMK m. 194/3).

*Evlilik birliği devam ederken,mülkiyete sahip olan eş aile konutu olan,ailenin yaşadığı evi eşin rızası olmadan satamaz.

*Evlilik birliği devam ederken( boşanma davası olsa bile)evin maliki olmayan eş,diğer eşin rıza dışı aile konutunun satışını dava edebilir ve tapu iptalini isteyebilir.

Tapu iptal ve eski malik adına tescil sonrası ,satış nedeniyle yapılan masrafların akıbeti,diğer tapu iptal ve tecil davalarından farklı olmamak gerekir.

3 Yorum

Yorum Bırak