Atla

Alacak Davası Davaları Nasıl Açılır


Alacak Davası Davaları Nasıl Açılır

Alacak Davası Davaları Nasıl Açılır

Alacak Davası Davaları Nasıl Açılır?

Alacak Davası Nasıl Açılır, Alacak Davalarında zamanaşımı, Alacak Davalarında yetkili mahkeme, Alacak Davalarında faiz, haksızlığa uğradığınızı düşündüğünüz bir konuda dilekçe veya avukatlar aracılığı ile mahkemeye başvurarak hak talep etmektir.

Alacak davası açmak için de dilekçe yazmanız gerekmektedir. Öncelikle, alacak, hakkınız olan ancak henüz geri alınmamış para, mal vs. gibi şeylerdir. Bir ticaret, iş, ya da alış-veriş sonucu hak ettiğiniz, ama elinize geçmeyen para veya mallar, size karşıdakinden bunu talep etme hakkını verir. Bu hakka sahip olan kişiye "alacaklı" denmektedir.

Alacak davası, alacaklı kişinin hakkı olan para, mal vs. gibi varlıkları, ona borcu olan kişiden mahkeme yoluyla talep etmesi demektir. İlk olarak, alacak davası için alacağın kaynağına göre bir mahkemede dava açılmalıdır. Bunlar iş mahkemesi, ticaret mahkemesi, tüketici mahkemesi ya da asliye hukuk mahkemesi olabilir. Davanızın hangi mahkemede görüleceği, davanın niteliğine ve dava açan ile davalının ilişkisine göre değişmektedir.

Alacak davası, dava alanı oldukça geniş olan bir durum olduğundan, avukat yardımı ile dava açılması önerilir. Davanın erken ve doğru şekilde sonuçlanması için, avukatlarla birlikte, gerekli delillerin mahkemeye iletilmesi gerekmektedir.

Alacak davası açmak istiyorsanız, alacağınızı zaman aşımına uğramadan tahsil etmeniz gerekmektedir. 6098 sayılı Borçlar Kanunu 1 Temmuz 2012'de yürürlüğe girmiştir. Bu kanuna göre borçların niteliğine göre borçlar, 1 yıl, 3 yıl, 5 yıl hatta 10 yıla kadar süre zarfında tahsil edilmezse zaman aşımına uğrayacağı belirtilmiştir.

Örneğin beş yıllık zaman aşımı ile ilgili maddede günlük hayatta en çok karşılaşabileceğiniz durumlar belirtilmiştir. Bu kanuna göre, gittiğiniz otel, motel vs. gibi kaldığınız yerdeki konaklama bedelleri, oturduğunuz evlerdeki kira bedelleri, yeme içme hizmeti sağlayan restoran, lokanta gibi müesseselerin hizmet bedelleri 5 yıllık zaman aşımı süresine girmektedir.

Aynı zamanda bu kanun, bir işyerinin ortaklığında, ortaklık sözleşmesine dahil olan herkesin, müdür, ortaklar, denetleyenler ve temsilcilerin alacaklarını, vekâlet ve komisyon sözleşmesinden doğan ücretleri, anapara faizleri ve küçük çapta sanat işlerinden doğan ücretleri de kapsamaktadır. Kanunlarda öngörülen bu zaman aşımı süreleri dolsa da, bu borcun ortadan kalktığı anlamına gelmez. Borçlu kişi hala borçlu sayılır.

Zaman aşımı süresinin dolması demek, alacaklı kişinin alacağı hakkında hukuki yollara başvurma hakkının ortadan kalkması demektir. Yani alacaklı kişi, eğer zaman aşımı dolarsa, ona borçlu olan kişiye dava açamaz, icra ve haciz gibi yollara başvuramaz. Bu da demektir ki zaman aşımı, borcu olan kişinin borçlarının silinmesi değil, sadece bu hususta hukuksal müdahale hakkının ortadan kalkması anlamına gelmektedir. Borçlu kişilerin borçlarını kabul etmesi, yani ikrar etmesi durumunda, zamanaşımı süresi kesilir.

Örneğin, bir alışveriş sırasında satıcının kusurlu olduğu bir durumda, satıcı kusurunu kabul eder ve gereğini yapacağı sözünü verirse, artık zaman aşımı 2 yıl değil, 10 yıl olur.

Yargıtay Kararı - Alacak Davası Davaları Nasıl Açılır?

Alacak Davası İspat 

6.Hukuk Dairesi Esas:  2012/1296 Karar: 2012/5169 Karar Tarihi: 03.04.2012

ALACAK DAVASI - KİRALANAN MAĞAZADAKİ MALLARA EL KOYULDUĞU İDDİASI - İDDİANIN FİİLİ VE MADDİ BİR OLGUYA DAYANDIĞI - HAKSIZ FİİL İÇERİKLİ TALEBİN KANITLANMASININ TANIK DAHİL HER TÜRLÜ DELİLLE MÜMKÜN OLUŞU - EKSİK İNCELEME - HÜKMÜN BOZULMASI GEREĞİ

Davacı işbu dava ile bu aşamadan sonra kira alacağını tahsil edemediği gerekçesi ile davalıların kiralanan mağazadaki mallarına el koyduklarını iddia ederek bedellerinin tahsilini istemiştir. Her ne kadar davanın tarafları tacir olup aralarındaki sözleşmeden kaynaklanan hukuki uyuşmazlıklarda yazılı delil ile ispat hususu esas olsa da, davacının bu davadaki iddiası mallarına el konulduğu şeklinde fiili ve maddi bir olguya dayanmaktadır. İleri sürülen haksız fiil içerikli talebin kanıtlanması tanık dahil her türlü delille mümkündür.

 ALACAK DAVASI

13.Hukuk Dairesi Esas:  2012/1414 Karar: 2012/679 Karar Tarihi: 19.01.2012

ALACAK DAVASI - DAİRELERİN GEÇ TESLİMİ NEDENİYLE ZARARIN TAHSİLİ İSTEMİ - TAAHHÜTNAMENİN KAMPANYALI SATIŞA DAVET NİTELİĞİNDE OLDUĞU - TESLİM TARİHİNİN GERÇEKLEŞMEMESİ - DAİRENİN ALICI DAVACIYA GEÇ TESLİMİNDEN SÖZ EDİLEMEMESİ - DAVANIN REDDİ GEREĞİ

Taraflar arasında düzenlenen başvuru ve satın alma taahhütnamesi, davalı tarafından düzenlenen kampanyalı satışa davet niteliğinde olup dairenin teslim tarihine ilişkin bir kararlaştırma yapılmamıştır. Daha sonradan düzenlenen sözleşmede ise dairenin 24 ay içerisinde teslim edileceği kararlaştırılmıştır. Dava tarihi itibariyle sözleşmede kararlaştırılan 24 aylık teslim süresi henüz gerçekleşmemiştir. Davalının bankaya yazdığı yazıda teslimin tarihi belirtilmiş ise de bunun bir iç yazışma olduğu, dolayısı ile bu iç yazışma nedeniyle davalıyı davacıya karşı geç teslim nedeniyle sorumlu tutmaya olanak yoktur. Kaldı ki taraflar arasında düzenlenen başvuru ve satın alma taahhütnamesi, daha sonra düzenlenen satış sözleşmesi ve tüm dosya kapsamından taraflar arasındaki satışın kampanyalı satış olup dar gelirli aileleri ev sahibi yapmak amacına yönelik olduğu, taksitlerin de dairelerin tesliminden itibaren başlayacağı anlaşılmaktadır. Bu durumda dairenin alıcı davacıya geç tesliminden söz edilemez.

13.Hukuk Dairesi Esas:  2012/5689 Karar: 2012/9013 Karar Tarihi: 03.04.2012

ALACAK DAVASI - SÜRESİNDE AYIP İHBARINDA BULUNULUP BULUNULMADIĞI - DAHİLİ DAVA DİLEKÇESİ İLE TARAF TEŞKİLİ YAPILAMAYACAĞI - DAVANIN NASIL AÇILACAĞI - BANKA HAKKINDA USULÜNE UYGUN OLARAK AÇILMIŞ BİR DAVA BULUNMADIĞI

Davacı, davalılardan bağlı kredi ile satın aldığı aracın boya kusurları olduğundan ayıplı olduğunu ileri sürerek dava dilekçesi ile K... T... Halefleri Kollektif Şirketi ve T... Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. hakkında eldeki davayı açmış, daha sonra V…Bankasını davaya dahil etmiş, bu şekilde Vakıfbank davada taraf haline getirilmiştir. Dahili dava dilekçesi ile, taraf teşkili yapılamaz. Usul yasamızda davanın nasıl açılacağı gösterilmiştir. Sorumlu olanlardan biri hakkında dava açıldıktan sonra diğer bir sorumlunun dışarıdan davaya dahil edilmesi ve hakkında hüküm kurulması olanağı bulunmamaktadır. Bu durumda, davalılardan V… hakkında usulüne uygun olarak açılmış bir dava bulunmadığı gözetilmeden, mahkemece bu davalı hakkında davanın reddine karar verilmesi gerekir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
  • Alacak Davası Davaları Nasıl Açılır - Yorum
    SERRA KÖYBAŞIOĞLU -
    22 Kasım 2016

    Alacak Davası Davaları Nasıl Açılır Davayı açma şartları nelerdir..

    Cevapla
Yorum Bırak