Alacak Davası Nasıl Nerede Açılır?

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > İcra Hukuku  > Alacak Davası Nasıl Nerede Açılır?

Alacak Davası Nasıl Nerede Açılır?

Alacak Davası Nasıl Nerede Açılır?

Alacak Davası Nasıl Nerede Açılır

Alacaklı tarafın alacağını karşı taraftan gönül rızası ile alamadığı durumlarda durumu hukuki boyutlara taşır ve alacak davası açar. B.K. da  10 yıllık zamanaşım süresi vardır. Ancak, Kiralar, anapara faizleri, otel ve lokanta masraflarına ilişkin davalar, Esnaf ve sanatkârların emeklerinin karşılığı; perakendecilerin sattıkları malların parası gibi davalarda, 5 Yıllık Zamanaşımı Süresi geçerli olmaktadır.

Gerek kasten, gerek ihmal ve teseyyüp yahut tedbirsizlik ile haksız bir suretle diğer kimseye bir zarar veren kişi, o zararın tazminine mecburdur. Ahlaka aykırı bir fiil ile başka bir kimsenin zarara uğramasına bilerek sebebiyet veren şahıs, yine o zararı tazmine mecburdur.

Zarar ve ziyan yahut manevi zarar olarak bir para ödenmesine ilişkin dava; zarar gören tarafın, zararı ve onu yapanı öğrendiği tarihten başlayarak 1 yıl ve herhalde zararı doğuran eylemden başlayarak 10 yıl geçmekle zamanaşımına uğrar. Şu kadar ki, tazminat davası, Ceza Kanunları gereğince daha uzun süreli zamanaşımına bağlı cezayı gerektiren bir eylemden doğmuş olursa, şahsi davaya da o zamanaşımı uygulanır.

Alacağın kaynağı iş ilişkisinden kaynaklanıyorsa İş Mahkemesine, tüketici satıcı ilişkisinden kaynaklanıyor ve taraflardan biri tüketici konumunda ise Tüketici Mahkemesine, ticari ilişkiden kaynaklanıyorsa Ticaret Mahkemesine, genel hukuki ilişkilerden kaynaklanıyor ise Asliye Hukuk Mahkemesine dava açılmalıdır. Davanın açılacağı yer ise alacağın kaynağı ilişkinin niteliğine ve duruma göre değişiklik gösterebilir.

Alacak Davası Dilekçesi – Alacak Davası Nasıl Nerede Açılır

… SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI :

TC KİMLİK NUMARASI :

ADRES :

VEKİLİ :
ADRES :
DAVALI :

ADRESİ :

KONU : …………….Alacak Davası

DAVA DEĞERİ :
(Malvarlığı haklarına ilişkin davalarda)

AÇIKLAMALAR :

2 Sorular

Avukata Soru Sor