Aldatma Boşanma Davası Dilekçesi

Aldatma Nedeniyle Boşanma Davaları günümüzde çok bahsedilen konular arasında yerini korumaktadır. Aldatma Nedeniyle Boşanma 185. maddesine göre, “Evlenmeyle eşler arasında evlilik birliği kurulmuş olur. Eşler birlikte yaşamak, birbirlerine sadık kalmak ve yardımcı olmak zorundadırlar.” Aynı Kanun’un 174. maddesine göre de, “Mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebilir. Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir.”

Evlenmeyle eşler arasında kurulan aile birliğinin taraflara yüklediği ödevlerin ihlali veya yerine getirilmemesi durumunda bu yükümlülüğü yerine getirmeyen eş yönünden Türk Medeni Kanunu’ndaki sonuçları, boşanma ve boşanma sebebi olması durumunda, bu olaylar yüzünden kişilik haklarının saldırıya uğraması halinde manevi tazminat talep edilebileceğidir.

.. 49 (BK 41.) maddesine göre, kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür. Yine .. 58 (BK 49) maddesinde ” .. ” Haksız fiile dayalı bir borcun doğabilmesi için, hukuka aykırı bir fiil bulunmalı, fiili işleyenin kusuru olmalı, sonuçta bir zarar doğmalı, zarar ile işlenen fiil arasında da uygun nedensellik bağı bulunması gerekir.

Aldatma Boşanma Davası Dilekçesi ile ilgili diğer konu başlıkları, aldatma boşanma davası dilekçesi, aldatma boşanma davası dilekçe örneği, aldatma nedeniyle boşanma davası dilekçesi örneği, aldatma boşanma davası dilekçesi nasıl yazılır, aldatma boşanma davası dilekçesi nasıl hazırlanır, ilkay hukuk bürosu avukatları ankara.

Aldatma Boşanma Davası Dilekçesi Nasıl Hazırlanır

Aldatma Boşanma Davası Dilekçesi hazırlanırken avukat ve hukuki destek alınmasını tavsiye ediyoruz. Çünkü davanın önemi, davada tedbir talepleri, tazminat konusu, nafaka, velayet, mal paylaşımını dahi etkileyen önemli boşanma sebebidir. Aldatma nedeniyle boşanma dava dilekçesi yazılıp hazırlanırken  dava dilekçesi içeriğinde boşanmaya sebep olan aldatma yani zina konusunda  açıklayıcı bilgiler yer almalıdır. Aldatma konusu dilekçede anlatılırken aldatma olayının ne zaman gerçekleştiği, aldatmayı ispat edecek resim, belge ve ispat yönelik konuların neler olduğu, aldatma konusu bilen gören kişiler varsa dilekçe konusuna eklenir. Aldatma olayı dilekçede yazılırken anlaşılır, oluş sırasına göre anlatılmalıdır.

Aldatma Boşanma Davası Dilekçesi yazılırken aşağıdaki Aldatma Boşanma Davası Dilekçesi Örneği ve başlıkları detaya girilmeden verilmiştir. Dava dilekçesinde talep ve sonuç kısmı önem arz etmektedir. Sonuç ve İstem bölümünde açılan boşanmanın boşanma ile sonuçlanması istenir. Boşanma nedeniyle çocuğun velayetinin kendisine verilmesini istenir  Ayrıca aldatma nedeniyle … TL maddi, …TL manevi olmak üzere, toplam … TL tazminat miktarları yazılarak istenir. Ayrıca boşanma davasında, yargılama giderleri ile avukatlık ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesi talep edilir.

Aldatma Boşanma Davası Dilekçesi Örneği

Aldatma Boşanma Davası Dilekçesi Örneği aşağıda genel başlıklar altında verilmiştir. İçerik ve açıklamalar her davada farklılık gösterecektir. Bu nedenle bu dilekçe tamamen bilgi amaçlıdır. Davada kullanılmayarak avukat ve hukuki destek almayı öneriyoruz.

… AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE;

DAVACI : 

TC KİMLİK NUMARASI : 

ADRES : 

VEKİLİ : Av.İlkay UYAR KABA

ADRES : 

DAVALI : 

ADRESİ : 

KONU : Aldatma (Zina) nedeniyle boşanma, ve tazminat istemlerimizi içerir dilekçemizdir.

AÇIKLAMALAR : 

Metin Yazılır

HUKUKİ NEDENLER : 4721 S. K. m. 161, 168, 169, 174, 175, 182, 4787 S. K. m. 4,   6100 S. K. m. 240, 266.

HUKUKİ DELİLLER : Aile nüfus kaydı örneği, nüfus cüzdanı fotokopisi, işyeri bildirim yazısı, tanık ifadeleri, bilirkişi incelemesi

SONUÇ VE İSTEM :  Sonuç istem talep açık ve net olarak talep edilir.

EKLER :

  1. Aile nüfus kaydı örneği ve Kimlik cüzdanı fotokopisi,
  2. İşyeri bildirim yazısı,
  3. Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları gösterir tanık listesi,
  4. Bir adet onaylı vekaletname örneği.

Davacı Vekili  Av. İlkay UYAR KABA

Aldatma Boşanma Davası Dilekçesi

Aldatma Boşanma Davası Dilekçesi