Aldatan eşe nasıl dava açılır! Aldatma Davası Nasıl Açılır? | Ankara Avukat, Boşanma Avukatı, Miras Avukatları Ankara

Ankara Avukat

ANASAYFA

Aldatma Davası Nasıl Açılır?

Muris Muvazaası Davası Emsal Karar! Bedel farkı Tek Başına Kanıt Değildir

Aldatan eşe nasıl dava açılır! Aldatma Davası Nasıl Açılır? Aldatma sebebiyle boşanma davasının açılması veya zina davası evli olan eşin diğer eşi aldatması sebebiyle açılan ve Medeni Kanun’a göre özel sebeplere dayanan çekişmeli dava türlerindendir.

Aldatma ya da zina kavramı evli olan eşin eşi dışında başka bir kimseyle cinsel ilişkiye girmesi olarak tanımlanmaktadır. Aldatma eyleminin kanıtlanması bu sebeple boşanmaya karar verilmesi açısından önem arz etmektedir.

Örneğin diğer eşin başka biriyle öpüşmesi, sarılması gibi eylemleri zina olarak görülmemekte bu durumlarla karşılaşılması halinde haysiyetsiz yaşam sürme sebebiyle boşanma davası açılabilmektedir.

Aldatan eşe nasıl dava açılır!

Aldatma davası nasıl açılır kadar aldatma davasının açılacağı sürede davanın açılmasına doğrudan etki etmektedir.

Aldatma eyleminden haberdar olan diğer eş aldatma eylemini öğrendiği tarihten itibaren 6 ay içinde zina sebebiyle boşanma davası açabilir. Aldatma eyleminin üzerinden 5 yıl geçmesi halinde ise zina davası açma hakkı sona ermekte ve dava zamanaşımına uğramaktadır.

Boşanmada Aldatma Davası Nasıl Açılır
Aldatma Davası Nasıl Açılır

Aldatma (Zina) Davası Nasıl Açılır?

Zina davasının açılması için yalnızca aldatma eyleminin ispat edilmesi gerekmektedir. Aldatma davasının açılması genel sebeplere dayanan evliliğin temelden sarsılması gibi nedenlerle birlikte de açılabilmekte mahkemede aldatmanın ispat edilememesi halinde genel sebeplerle boşanmaya karar verilebilmektedir.

Aldatma nedeniyle boşanma davası açılması için bir diğer şart ise aldatılan eşin aldatan eşi affetmemesidir. Örneğin ne yapmış olursan ol evine dön şeklinde mesaj yollayan veya sözlü olarak diğer eşin yaptıklarını affeden aldatılan eşin aldatma davası açması mümkün değildir.

Aldatma davası aile mahkemesine dilekçe ile başvurmak suretiyle açılmaktadır. Dilekçede özellikle aldatma eyleminin ispat edilmesine yarayacak olayların ve delillerin açık ve net bir biçimde açıklanması gerekmektedir. Aldatma eyleminin mahkemece kabul edilmemesi maddi ve manevi tazminat başta olmak üzere birçok haktan mahrum kalmaya neden olacağından bu konuda uzman avukat ve avukatlık bürolarından yardım alınması davadan istenilen neticelerin alınmasını kolaylaştıracaktır.

Boşanma Davasında Aldatma Delilleri

Boşanma davasına konu olacak aldatma delilleri aldatma eylemini ispata yarayacak her türlü tanık beyanı, fotoğraf video kaydı, otel ve uçak bileti kayıtları, sosyal medya içerikleri, telefon görüşme kayıtları ve diğer resmi niteliği olan evraklardan oluşmakla birlikte bu delillerin yasak delil kapsamında değerlendirilmemesi gerekmektedir.

Boşanma davasında aldatma delilleri boşanmanın ispat edilmesinde kullanılmakla birlikte sistematik olarak diğer eşe karşı yapılan telefon dinlemesi, ses ve görüntü kayıtları delil niteliği taşımamakta yalnızca aldatma fiilini ortaya koymaya yönelik araştırmalar mahkemece delil olarak kabul görmektedir.

Bu nedenle delillerin mahkemeye sunulması ve ispata yarayacak hususların değerlendirilmesinde aile hukuku alanında uzman avukat ve avukatlık bürolarından hukuki yardım almak istenilen neticenin alınmasa ve aldatma olgusunun mahkemede ispat edilmesine katkı sunacaktır.

Yargıtay’ın aldatma ile ilgili vermiş olduğu boşanmaya dair kararlarında;

  • Eşlerden birinin yalnızken konuta karşı cinsten birini alması,
  • Eşlerden birinin düzenli olarak gece ve gündüz karşı cinsle yaptığı telefon görüşme kayıtları,
  • Evli birinin eşi dışında bir kimseden çocuk sahibi olması

Gibi olgular boşanma davasında aldatma fiilinin ispat edilmesinde kabul gören fiillerdendir. Aile mahkemesi her türlü delili serbestçe değerlendirerek aldatma eyleminin gerçekleşip gerçekleşmediğine karar vermekle yetkili kılınmıştır.

77 Görüntülenme

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

AVUKATA SORU SOR

 

Telefon WhatsApp