Alt Kira Sözleşmesi Nasıl Yapılır

Alt Kira Sözleşmesi Nasıl Yapılır konusu ile ilgili açıklamalara ve yargıtay kararlarına yer verilmiştir.

Alt Kira Sözleşmesi Nasıl Yapılır sorusunu cevaplarken, Kira sözleşmesi  “Yazılı” veya “Sözlü” olarak yapılabilir. Sözleşmenin ispat açısından yazılı yapılması daha uygundur. Önemli kira getirisi yüksek Kira sözleşmelerinin hazırlanmasında avukat ve hukuki destek alınmasında fayda vardır. Sözleşmenin Avukat ile hazırlanması ve ilerde meydana çıkacak hukuki anlaşmazlıklar olan, Alacak davaları, Tahliye davaları ve diğer davalarda ispat, davanın kazanılması ve ilerlemesinde önemlidir. Çünkü Tahliye davaları ve alacak davaları, dava bakımından hem zaman alan hemde masraflı olan davalardandır.

Alt Kira Sözleşmesi hazırlanırken özel şartların doldurulması, varsa özel durumlar bu maddede belirtilmesi gerekmektedir. Alt Kira sözleşmesi hazırlanırken örnek olarak aşağıda özel şartların yazılması yer almıştır.

Alt Kira Sözleşmesi Nasıl Yapılır – Sözleşme Örneği

Bir tarafta …… ……. kiracı konumunda bulunan …… Ticaret A.Ş. (bundan sonra KİRAYA VEREN olarak anılacaktır) ile, bu otelin bağımsız “ek bina” olarak adlandırılan …………….. bölümünü alt kiracı konumunda kiralayan …… (bundan sonra KİRACI olarak anılacaktır) aşağıda belirtilen şartlar dahilinde ve bu sözleşme koşulları üzerinde anlaşma sağlamışlardır.

MADDE – 2:  Sözleşmenin Konusu ve Genel Şartlar

MADDE – 3 : Taşınmazın Mevcut Durumu

MADDE – 4 : Sözleşmenin Süresi.

MADDE – 5: Kira Bedeli

  1. Dönem 1 yıl 6 ay için ../../…. – ../../…… tarihleri arası: …… (…… Dolar) + KDV
  2. Dönem 1 yıl 6 ay için ../../…. – ../../…… tarihleri arası: …… (……Dolar) + KDV
  3. Dönem 1 yıl 6 ay için ../../…. – ../../…… tarihleri arası: …… (……Dolar) + KDV

Devlet tarafından KDV oranlarında yapılacak tüm değişiklikler ile resmi olarak kira bedellerine yansıtılabilecek vergi ve fonlar kira bedeline edilir veya düşürülür.

MADDE – 6 : Kira Bedelinin Ne Şekilde Ödeyeceği

MADDE – 8 : Bakım – Onarım ve Tadilat

MADDE – 9 : Devir Yasağı ve Sözleşmenin Sona Ermesi

Madde – 11 : Sözleşmenin Feshi Halleri

Diğer taraftan, kiraya verenin … …  ile olan kira sözleşmesinin herhangi bir sebeple feshedilmesi ve/veya sona ermesi durumunda, bu sözleşme de kendiliğinden ve Kiracı tarafından hiçbir hak iddia edilmeden sona erer. …./…/…

Kiraya Veren                                                                                                          Kiracı

Alt Kira Sözleşmesi Nasıl Yapılır

Alt Kira Sözleşmesi Nasıl Yapılır

Yazımızda Alt Kira Sözleşmesi Nasıl Yapılır Sözleşme Örneği konularına bilgi amaçlı yer verilmiştir. Ankara Avukat