Anlaşarak Boşanma Ne Kadar Sürer

Anlaşmalı boşanma, aile boşanma hukukunda en hızlı sonuçlanan davalardan biridir. Anlaşarak boşanma taraflar arasındaki çekişme ve huzurluğun kısa sürede sonuçlanması ve tarafları yıpratmaması açısında önemlidir. Anlaşarak boşanma davası açılabilmesi için eşlerin bir yıl evli kalma zorunluluğu vardır. Anlaşarak boşanmada eşler kendileri aile mahkemesine müracaat ederek dava açabilecekleri gibi avukat aracılığı  dava açabilirler. Davanın avukat ile takip edilmesi, davanın daha çabuk sonuçlanmasına bir etkendir.

Anlaşmalı boşanma davası açabilmel için öncelikle boşanma dava dilekçesi hazırlanmalıdır. Ayrıca anlaşmalı boşanma davasının eki olan Anlaşmalı Boşanma protokolü hazırlanarak aile mahkemesine müracaat edilir. Anlaşmalı veya anlaşarak boşanma davası açılması esnasında dilekçeye eklenecek protokol önemlidir. Eşler Evliliğin sonlandırılmasında dolayı velayet, nafaka, tazminat ve mali sonuçlar hakkında anlaşmış olmaları gerekmektedir.

Anlaşarak Anlaşmalı Boşanma davası, şartları ve başvuru ve şartları doğru yapılmış ise ilk duruşmada boşanma kararı verilmektedir. Anlaşmalı boşanma dava dilekçesi ile aile mahkemesine başvuru sonrasında  1 ay (ANKARA İÇİN) içinde duruşma tarihi verilmektedir.  Boşanma davasının bir AVUKAT vasıtası ile açılıp takip edilmesi halinde mahkemenin iş yüküne göre bir haftada dahi boşanmak mümkün olabilmektedir.

Anlaşarak Boşanma Ne Kadar Sürer – Yargıtay Kararları

T.C. YARGITAY 2.Hukuk Dairesi Esas: 2010/9457 Karar: 2010/13239 Karar Tarihi: 01.07.2010

BOŞANMA DAVASI – TARAFLARIN BOŞANMA VE MALİ SONUÇLARI KONUSUNDA ARALARINDA PROTOKOL DÜZENLEDİKLERİ – Anlaşmalı Boşanma PROTOKOLÜ – PROTOKOL DİKKATE ALINARAK TARAFLAR DURUŞMAYA ÇAĞRILIP BİZZAT BEYANLARI ALINMAK SURETİYLE KARAR VERİLMESİ – HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Somut olayda, temyiz incelemesinden önce Yargıtay’a hitaben gönderilen dilekçeden tarafların boşanma ve mali sonuçları konusunda aralarında protokol düzenledikleri anlaşılmaktadır. Bu protokol dikkate alınarak, taraflar duruşmaya çağrılıp bizzat beyanları alınmak suretiyle sonucu uyarınca karar verilmek üzere hükmün bozulması gerekir.

Bir diğer önemli yazımız olan Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır başlıklı makalemizde Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır hakkında bilgiler verilmektedir.. Ankara avukat