Anlaşmalı Boşanma Avukat Avukatı | Ankara Avukat, Boşanma Avukatı, Miras Avukatları Ankara

Ankara Avukat

ANASAYFA

Anlaşmalı Boşanma Avukat Avukatı

Anlaşmalı boşanma davaları nasıl açılır

Anlaşmalı Boşanma Avukat Avukatı ve Danışma konuları nelerdir? Anlaşmalı boşanma hakkında merak edilen tüm soru ve cevaplar nelerdir? 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’na göre iki şekilde açılabilen boşanma davalarından biri olan anlaşmalı boşanma davaları, boşanma davalarının diğer bir çeşidi olan çekişmeli boşanmaların aksine çiftlerin boşanmanın her türlü sonucu hakkında anlaşmalarına dayanan bir boşanma davası olarak açıklanabilir.

Anlaşmalı Boşanma Nedir Neden Tercih Edilmelidir?

En az bir yıl süreyle evlilik birliğini sürdürmüş olan bireylerin boşanmanın her türlü sonucu konusunda özgür iradeleriyle anlaşarak evlilik birliğini sona erdirmeleri anlaşmalı boşanma davası olarak isimlendirilir.

Anlaşmalı boşanmalarda en az bir yıl süreyle evli kalmış çiftlerin velayet, kusurlu olan taraf, maddi ve manevi tazminat, ev eşyalarının ve evlilik süresince edinilen malların paylaşımı hakkında herhangi bir çekişmenin yaşanmadığı da görülmektedir.

Anlaşmalı boşanma davaları davalı ya da davacının ikametgahı ya da çiftlerin son altı ayda beraber yaşadıkları yerdeki Aile Mahkemeleri yetkisindedir.

anlasmali-bosanma-avukat
Anlaşmalı Boşanma Avukat Ve Danışma

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davası açılırken Avukat desteği alınmalı Mı? Avukat desteği alınmalıdır. Çünkü Anlaşmalı boşanma teknik konuları içinde barındıran hızlı yürüyen bir davadır. Verilen kararlar, kısa süren dava aşaması ile verilen ve kesinleşen boşanma kararı sonrası geri dönüşü yoktur.

Anlaşmalı boşanma davalarının açılabilmesi için çiftlerin en az bir yıl süreyle evli kalmış olmaları gerekmektedir.

Anlaşmalı boşanmaya başvurmak için, çiftler öncelikle anlaşmalı boşanma avukatı desteği ile boşanma detayları, boşanma protokol ve anlaşmalı boşanma dilekçesinin hazırlanması konusunda destek alınmalıdır.

Avukat desteği ile davanız açılması durumunda hazırlanan protokolde eşlerin karşılıklı uzlaştıkları konular yer alacak şekilde hazırlanır.

Avukat bu protokol ile birlikte boşanma dilekçesini hazırladıktan sonra boşanma davalarının görüldüğü Aile Mahkemelerine eşler adına başvuruda bulunur.

Anlaşmalı boşanma talebini inceleyen Aile mahkemesi duruşma günün Avukat’a bildirir. Çiftler ise mutlaka verilen duruşma gününe birlikte katılmaları gerekmektedir.

Burada belirtilen bir yıllık süre çiftlerin resmi nikah akdiyle bir yıl süreli evlilik birliğini tamamlamalarıdır. Çiftler arasındaki “imam nikahı” veya birlikte yaşama süresinin yasal açıdan herhangi bir önemi bulunmamaktadır.

Anlaşmalı boşanma davalarının açılabilmesi için bir tarafın açtığı boşanma davasının diğeri tarafından kabul edilmesi ya da eşlerin mahkemeye birlikte başvurmuş olmaları gerekmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nasıl Hazırlanır?

Protokol Neden Önemlidir?Anlaşmalı boşanma protokolü eşlerin anlaşmalı boşanmaya yönelik sağlamış oldukları mutabakatların kaleme alınması anlamına gelmektedir. Boşanma protokolü boşanma sonrası haklarınızı açık bir şekilde göstermesi nedeniyle, hak kaybına uğramamanız adına anlaşmalı boşanma avukatı ve danışmanlığına başvurulması gerekir.

Türk Medeni Kanunu’nda anlaşmalı boşanmaya dair eşlerin beyan ve anlaşma unsurlarının yazılı olarak bir protokolle mahkemeye bildirilmiş olması gerekmektedir.

Anlaşmalı boşanma davalarının seyrine de direkt olarak etki eden bu protokoller boşanma şartlarının mevcudiyet tespiti açısından da oldukça önem taşımaktadır. Anlaşmalı boşanma davası boşanma protokolü;

 • Taraflar (davacı ve davalı)
 • Protokol hükümlerinden (velayet, maddi hususlar, mal rejimi, nafaka, tazminat, mahkeme masrafları, sonuç) oluşur.

Anlaşmalı Boşanma Protokol Konuları Nelerdir?

Boşanma protokolü hazırlanırken nafaka, tazminat ve mal paylaşım konularına net karar verin! Anlaşmalı boşanma protokol konuları; nafaka, çocuğun / çocukların velayeti, mal paylaşımı, tazminat, mahkeme masrafları olarak ana başlıklar halinde açıklanabilir.

 • Nafaka, mahkeme karanının kesinleştiği tarihten itibaren her ayın belirlenen gününe kadar ödenecek yoksulluk ve iştirak nafakasının tespitidir. Nafaka talep etmeyen eş daha sonra isteyemez.
 • Çocuğun / çocukların velayeti de protokol hükümleri arasında velayetin kimde kalacağı ve diğer tarafın da çocukları ayda kaç gün ne kadar süreyle görebilecekleri kapsamaktadır.
 • Mal paylaşımı boşanma protokolü açısından ayrıntılı bir şekilde açıklanmalıdır. Mal paylaşımı aynı zamanda evlilik süresince edinilen her türlü ziynet eşyasının paylaşımını da kapsamaktadır. Ayrıca evlilik süresi içerisinde yapılmış borçların; örneğin devam eden bir banka kredisinin kim tarafından ne şekilde ödeneceği de bu maddenin konusudur.
 • Taraflar arasında tazminat talepleri varsa, birinin diğerine tazminat ödeyeceği durumlarda bu durum detaylı bir şekilde protokolde yer alır (tazminat miktarı, tek seferde mi yoksa taksitle mi ödeneceği, taksitle ödenecekse kaç taksitle ödeneceği vb)
 • Son olarak mahkeme masraflarının kime ait olduğu ya da birlikte ödenip ödenmeyeceği de anlaşma protokolü konuları arasındadır.
 • Anlaşmalı boşanma protokolü şarta bağlı hazırlanamaz. Ayrıca Ceza şartı gibi maddelerin yer alınmayacağını unutmayınız.

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Boşanma dilekçesi nedir ve dilekçe neden nasıl hazırlanır? Çekişmeli boşanma davalarına göre daha farklı olan anlaşmalı boşanma dilekçelerinde davayı açan taraf davacı olarak yazılırken, kendisine dava açılan eş de davalı olarak belirtilmektedir.

Tebligat adreslerinin doğru olarak bildirilmesinin oldukça önemli olduğu bu dilekçelerde tarafların ad ve soyadları yanında T.C kimlik numaraları da mutlaka bulunmalı; boşanmanın anlaşmalı bir boşanma olduğu da anlaşmalı boşanma dilekçesi içerisinde mutlaka belirtilmelidir.

Anlaşmalı boşanma dilekçesi iki nüsha olarak hazırlanır.

Anlaşmalı Boşanma
Anlaşmalı Boşanma Avukat Ve Danışma

Anlaşmalı Boşanma İşlemleri Nelerdir.

Anlaşmalı Boşanma İşlemleri Nasıl Başlatılır? Anlaşmalı boşanma, en sade ve basit haliyle tanımlanacak olunursa boşanmak isteyen çiftlerin bütün hukuki sonuçlar üzerinde anlaşmaya vararak boşanma davası açma olarak tanımlanabilir.

Bu hukuki sonuçların içinde ise boşanma sonucunda gerçekleşecek olan mali sonuçlar, eşe ödenecek olan nafaka ve çocuk var ise onların velayetinin kime verileceği konusunda anlaşmaya gidilmesidir.

Anlaşmalı boşanma için çiftlerin uzlaşmaya gitmesi yetmemekte aynı zamanda Türk Medeni Kanunu’nda geçen şartların da taşınması gerekli olmaktadır.

Anlaşmalı boşanma davasında dikkat edilecek hususlar ve noktalara dikkat edin. Anlaşmalı boşanma yapılabilmesi için eşlerin en az bir yıl evli kalma şartı da bulunmaktadır. Bu şartı taşıyan çiftler bir avukat aracılığı ile boşanma dilekçesi ve boşanma protokolü hazırlayıp Aile Mahkemesi’ne ya da Aile Mahkemesi yerine geçen Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Anlaşmalı boşanma süreci, hazırlanan boşanma dilekçesinin aile mahkemesine verilip, harç ve masrafların yatırılmasıyla başlar. Taraflar ivedi olarak duruşma günü istedikten sonra belirtilen gün ve saatte tarafların mahkemede hazır bulunması istenir. 

Çiftlerin ise davaya katılımı mecburdur. Hâkim şartları inceleyip, uygun bulduğu takdirde anlaşmalı boşanma gerçekleşecektir.

Anlaşmalı Boşanmada Hâkim Ne Sorar?

Anlaşmalı Boşanma Davasında Hâkim Nelere Dikkat Eder, Eşlerin boşanmasına karar vermesi için nelere bakar?

Anlaşmalı boşanmalarda hâkim, boşanma dilekçesi ve boşanma protokolünün olması gerektiği gibi hazırlanıp hazırlanmadığını kontrol eder.

Özellikle boşanma protokolünde belirtilen hususların tamamının hâkimi tatmin etmesi gerekmektedir. Bunun içinde hazırlanan protokole yönelik sorular eşlere yönelterek iradelerinin doğruluğu incelenir.

Hâkim eşlerin her birinin boşanma isteklerinin sözlü olarak tekrar da ifade edilmesini istedikten sonra tarafların boşanma iradelerini açıklayıp protokoldeki imzalarını ikrar etmesi durumunda mahkemece anlaşmalı boşanmaya karar verilir.

Gerekçeli karar yazıldıktan ve taraflar temyizden feragat ettikten sonra karar kesinleşerek boşanma işlemi tamamlanır.

Anlaşmalı Boşanma Nasıl Oluyor?

Anlaşmalı boşanma olması için çiftlerin yerine getirmeleri gereken bir takım şartlar bulunur. Bu şartların ne olduğunu detaylı bir şekilde öğrenmek için süreç boyunca bir avukatla çalışmanız faydalı olur.

Çekişmeli boşanma dava süresinin uzun olması, yıpratıcı ve yorucu olması gibi nedenlerden dolayı insanlar tarafından en son tercih edilen boşanma türüdür. Davanızın çekişmeli boşanmaya dönüşmemesi için bazı önerileri dikkate almanızda fayda var.

Anlaşmalı Olarak Boşanmak İsteyen Çiftlerin Anlaşmalı boşanma Nasıl Oluyor, Eşlerin Ne Yapmaları Gerekiyor?

Anlaşmalı boşanma dava  süresinin diğer dava türlerine göre kısa sürmesi ve çabuk sonuçlanması nedeni ile sık tercih edilir. Ne var ki anlaşmalı boşanma şartını yerine getirmeyen çiftlerin anlaşmalı olarak boşanması mümkün olmaz.

Anlaşmalı boşanmak için ilk olarak eşiniz ile en az 1 sene boyunca evli kalmış olmanız gerektiğini unutmayın. Bu şartı sağlamıyorsanız başvuru yapmanıza gerek yoktur.

Anlaşmalı boşanma adından da anlaşıldığı gibi çiftlerin anlaşarak boşanması anlamına gelir. Boşanma davası görülmeden önce boşanma dilekçesi hazırlayarak her konuda anlaştığınızdan emin olun.

Anlaşmalı boşanma nasıl oluyor aşamalarının ayrıntılı olarak açıklanması gerekirse;

 • Anlaşmalı boşanma dava dilekçesinin hazırlanması
 • Dilekçeye ek olarak anlaşmalı boşanma protokolünün de dosyaya eklenmesi
 • Dava harcının yatırılması
 • Tarafların eline tebligat ulaştıktan sonra belirtilen gün ve saatte mahkemeye gidilmesi
 • Bir kez de hâkim karşısında boşanma beyanlarının tekrar edilmesi
 • Alınan gerekçeli kararın ardından tarafların temyiz haklarından feragat etmesi
 • Kararın tamamen kesinleştikten sonra da tarafların nüfus müdürlüğüne giderek yeni medeni durumlarına göre nüfus belgelerini değiştirmeleriyle anlaşmalı boşanma aşamaları da tamamlanmış olacaktır.

Anlaşmalı Boşanma Başvurusu Nasıl Yapılır?

Anlaşmalı boşanma başvurusunun yapılabilmesi için eşlerin aile mahkemesine birlikte başvuru yapmaları ya da bir tarafın açtığı davayı diğer tarafın da kabul etmesi gerekmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Nasıl Başvurulur, sorusuna başka açıdan bakıldığında, Anlaşmalı boşanma karşılıklı iki çiftin boşanmak için uzlaşıya başvurarak karşılıklı karar ile boşanma talebinde bulunmasıdır.

Bu davanın oluşabilmesi için mutlaka eşlerin uzlaşıya gitmiş olmaları ve evliliklerini bir yıl boyunca sürdürmüş olmaları gerekmektedir. Aksi halde hiçbir şekilde anlaşmalı boşanma davasına başvuruda bulunma hakkı doğmayacaktır.

Anlaşmalı Boşanma İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Anlaşmalı boşanma için evraklar, incelendiğinde en önemli evrakın dava dilekçesi olduğu karşımıza çıkmaktadır. Bu dilekçe tüm davayı etkileyebilecek türde olan bir unsurdur. Bu sebepten hazırlanırken çok fazla özen gösterilmesi gerekmektedir. Dava dilekçesi usulüne uygun bir şekilde hazırlanmalıdır.

Usulüne uygun hazırlanmayan dilekçeler davayı ret kararına götürebilir Ret kararı oluşursa üç sene boyunca dava açılmamasına sebep olabilir. Dava dilekçesinin yanı sıra hazırlanması gereken belge boşanma protokolüdür. Bu protokolde eşlerin uzlaştıkları konular yer almaktadır. Belgelerin tam hazırlanması halinde dava kısa sürede sonuçlanacaktır.

anlasmali-bosanma-nasil-acilir-2019
Anlaşmalı Boşanma Avukat Ve Danışma

Anlaşmalı Boşanma Şartları Nelerdir?

Anlaşmalı Boşanma Şartları Neden Önemlidir? Boşanma Öneml Detaylarını sağlık olarak nereden alabilirim? Türk hukukunda her davanın usul ve şartları mevcuttur. Dava açılırken bu usul ve şartlara uyulmadan açılması halinde davanız red olur. Boşanma hakkında sağlık detaylı bilgileri anlaşmalı boşanma avukatı ile avukat ve danışmanlık hizmeti ile yol alabilirsiniz.

Türk Medeni Kanunu çerçevesinde anlaşmalı boşanma davalarında belli şartların sağlanmış olması gerekmektedir. Bunlar;

 • Evliliğin en az bir yıl sürmüş olması
 • Eşlerin mahkemeye birlikte başvurmaları ya da birinin açtığı davayı diğerinin kabul etmesi
 • Tarafların boşanmaya dair özgür iradelerini bir de hâkim karşısında tekrarlamaları (avukat aracılığıyla değil, bizzat)
 • Tarafların hazırladığı boşanma protokolünün hâkim tarafından onaylanmış olması şeklinde açıklanabilir.

Anlaşmalı Boşanmadan Cayma ve Vazgeçme Olur Mu ?

Anlaşmalı Boşanmanın Çekişmeli Boşanmaya Dönüşmesi Mümkün mü?Aile mahkemelerinin vermiş olduğu kararları inceleyen Üst mahkemeler olan Yargıtay ve İstinaf mahkemelerinin vermiş olduğu kararlarda, Anlaşmalı boşanma kararı kesinleşmediği sürece eşler vermiş oldukları Anlaşma kararınından her zaman dönme hakkına sahiptir.

Taraflardan birinin ya da her ikisinin herhangi bir sebeple anlaşmalı boşanmadan vazgeçmesi durumunda dava çekişmeli boşanma davası olarak devam eder. Burada bir tarafın anlaşmalı boşanmadan vazgeçmesi durumunda hâkim evlilik birliğinin derinden sarsılması hususunda vazgeçen tarafa ek delillerin sunulması için ek süre verir.

Aynı zamanda anlaşmalı boşanma davalarında boşanma kararı verilmiş olsa bile karar kesinleşene kadar tarafların anlaşmalı boşanma iradesi beyanından dönmelerini engelleyici herhangi bir yasal hükmün olmadığı da ifade edilmelidir.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Çocuğun Velayeti

Anlaşmalı boşanma davalarında çocuğun velayeti, anlaşmalı boşanma dava protokolünde ayrıntılı olarak belirtişmiş olmalıdır.

Hâkimin de aynı şekilde karar vermesi durumunda çocuğun velayeti tarafların karşılıklı anlaşmış oldukları şekilde takdir edilirken, anlaşmalı boşanmalarda çocuğun velayetini almamış olan tarafın çocuğu görme hükümleri de aynı şekilde protokolde belirtildiği haliyle yapılabilir.

Gönüllülük esasına göre taraflar arasında orta velayet kararı alınıp velayet hakkı kapsamı doğrultusunda tüm yükümlülük, hak ve yetkilerde müşterek karar alınıp sorumluluğun ortak olarak paylaşılması da mümkündür.

Anlaşmalı Boşanma Evrakları 2019

2019 yılı anlaşmalı boşanma evraklarına bakıldığında;

 • Anlaşmalı boşanma dava dilekçesi (iki nüsha)
 • Anlaşmalı boşanma protokolü (iki nüsha)
 • Eşlerin nüfus cüzdan fotokopileri
 • Yargı harçlarının yatırıldığını gösterir belge
 • Gerekli dosya ve pul alımları gibi detaylar göze çarpmaktadır.

Anlaşmalı Boşanma Ne Kadar Sürer?

Anlaşmalı boşanma davalarında dava hedef sürelerine göre dava açılırken sonuçlanacağı gün ve tarih belirtilmektedir. Boşanma davası içinde belirlenen tahmini sonuçlanma hedef süresi iki aydır.

Tarafların anlaşmalı boşanma sürecini avukat vasıtasıyla yürütmeleri davanın doğru açılması ve aile mahkemelerinin iş yoğunluğuna göre, 3 gün ile 10 gün arasında boşanma kararı verile bilmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Davasının Kısa Sürede Sonuçlanmasını İsteyen Kişiler Ne Yapmalı?

Boşanma davası dilekçesinde yer alan maddelerde tarafların anlaşmaya varmış olması şüphesiz en etkili yöntemdir. Aile Mahkemesi duruşmasına çıkan taraflar mahkemede bu dilekçeye aykırı söylemlerde bulunmamalıdır.

Hakim mahkemeye gelen çiftleri tek tek dinler. Dinledikten sonra maddede yer alan konularda gerçekten anlaşmaya varılıp varılmadığına dair kanaat getirir. Anlaşmalı boşanma davası görülürken aksi tutum sergileyen kişilerin davası hakim tarafından reddedilebilir.

Davanın kısa sürmesini isteyen kişilerin bu dönemde bir avukat ile çalışmaları da etkili olacaktır. Bu sayede hem zamandan hem de paradan kazanırsınız.

Anlaşmalı Boşanma Giderleri ve Harçları Nelerdir?

2019 yılı anlaşmalı boşanma giderlerine bakıldığında;

 • Başvuru harcı: 35,90 TL
 • Dosya gideri: 1,00 TL
 • Taraf tebligat gideri: 140 TL
 • Posta ve müzekkere masrafları: 100,00 TL
 • TBB Vekalet pulu ücreti: 10,10 TL
 • Diğer iş ve işlemler: 60,00 TL gibi gider kalemleri göze çarpmaktadır.

Anlaşmalı Boşanma Ne Zaman Kesinleşir?

Anlaşmalı boşanma davalarında Aile Mahkemesinin taraflara tebliğ edilen gerekçeli kararının kesinleşme süresi mahkemelerin iş yoğunluğuna göre değişkenlik gösterse de ortalama olarak 14 gündür.

Bu süre içerisinde karar henüz kesinleşmediği için taraflardan biri ya da ikisinin anlaşmalı boşanmadan vazgeçme hakkı bulunmaktadır.

Aynı zamanda gerekçeli karar yazıldıktan sonra tarafların 15 gün içerisinde buna itiraz hakkı bulunmakta; ancak tarafların temyiz haklarından feragatlerini bildirmeleri durumunda ise kararın hemen kesinleştiği de görülmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Avukatı Desteği Neden Önemli?

Ülkemizde en uzun süren davaların boşanma davaları olduğundan hareketle hem boşanma davasının daha kısa sürede sonuçlanması hem boşanma protokolünün usulüne uygun olarak hazırlanması hem de tarafların boşanma protokolünde belirtilen maddeler hususunda haklarının korunması için anlaşmalı boşanma avukatı tutulması oldukça önem taşımaktadır.

Anlaşmalı Boşanma Avukatlık Ücreti 2019

Anlaşmalı boşanma avukatlık ücreti 2019 çerçevesinde ücret tarifesi baro avukatlık ücret tarifesine göre 8.030,00 TL belirlense de davanın niteliği, davanın önemi ve avukatın harcayacağı mesaiye göre avukatlık ücretinin değişkenlik gösterdiği görülmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Kararına İtiraz Süresi

Anlaşmalı boşanma davalarında itiraz süresi 15 gündür. Bu süre 30 gün içerisinde mahkeme tarafından yazılan gerekçeli kararın taraflara tebliği itibariyle başlar.

Temyiz süresi de denilen bu süre gerekçeli kararı alan tarafların temyiz haklarından feragatleriyle sonuçlandırılabilir. Eşler arasında anlaşmanın yazılmış olması gerekmektedir.

Eğer bu anlaşma yazılı olarak belirtilmemişse boşanmanın kesinleştiği tarih itibariyle 1 yıl içerisinde dava açma hakkı saklıdır. Ancak örneğin mal paylaşımıyla ilgili dava protokolünde herhangi bir ibare bulunmuyorsa ya da bu haktan feragat edilmişse bu konuda tekrar dava açılabilmesi mümkün değildir.

anlasmali-bosanma-avukat
Anlaşmalı Boşanma Avukat Danışmanlık Konuları

Anlaşmalı Boşanmada Soyadı Kullanımı

Anlaşmalı boşanmalarda erkeğin rıza göstermesi durumunda kadınların evliyken kullandıkları soyadlarını devam ettirebilme şansı kanun tarafından sağlanan bir haktır.

Burada kanun koyucu kadının evlilik süresince özellikle sosyal hayattaki kazanımlarının soyadı değişmesiyle kaybedilip sosyal durum bozulmasına neden olabilecek durum tespiti yapmasını gerekli hale getirmiştir. Önemli olan kadının soyadı taşımasındaki menfaati ve soyadının değişmesi sonucu kaybedilecek haklarıdır.

Anlaşmalı Boşanma Şartlarına Uymama

Anlaşmalı boşanma kararının kesinleşmesinden sonra tarafların velayet, nafaka, mal paylaşımı gibi anlaşma protokol maddelerine uymamaları durumunda icra, tapu tescil ve ceza davaları açılabilmesi mümkündür. Burada uyulmayan şartlara göre farklı prosedürler takip edilmesi de mümkündür.

Anlaşmalı Boşanma Yurtdışı

Anlaşmalı boşanma davalarında eşlerden birinin ya da her ikisinin yurt dışında olması durumunda tarafların avukatları dahi olsa, duruşma tarihinde her ikisinin de mahkemede hazır bulunması gerekmektedir.

Aksi takdirde avukatlar eliyle anlaşmalı boşanma davasının sonuçlandırılma gibi bir şansı bulunmamaktadır.

Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın anlaşmalı boşanma şartı olan eşlerin duruşmaya katılma şartı gereği Türkiye’ye gelememeleri halinde her iki eşin ayrı avukata vekalet vermesi halinde boşanmanın sonuçlanma süreside kısa olmaktadır.

Yurtdışında alınan boşanma kararların tanıma ve tenfiz edilmesinde de aynı kural olan ayrı avukata vekalet verilmesi halinde kısa sürede sonuçlandırıla bilinir. Detaylı bilgi için boşanma avukatı danışmanlığı alınmalıdır.

3 Aylık Evlilikte Anlaşmalı Boşanma Olur Mu?

Anlaşmalı boşanma davalarında kanun koyucu tarafından belirlenen 1 yıllık evli kalma süresi kesin bir olgudur.

Kanun koyucu en az bir yıl evli kalmayan çiftlerin anlaşmalı boşanma anlamında hâkim karşısına çıkmalarını engellemiş, bir yılın altındaki süredeki evliliklerde çekişmeli boşanma davası açılmasını şart koşmuştur.

Aynı zamanda çiftler bir yıllık evlilik sürelerini doldurmuş olsalar bile anlaşmalı olarak boşanabilmeleri için mahkemeye birlikte başvurmaları ya da eşlerden biri tarafından yapılan başvurunun diğer eş tarafından kabul edilmiş olması da gerekmektedir.

6 Aylık Evlilikte Anlaşmalı Boşanma Olur Mu?

Kanun koyucu en az bir yıl evli kalmayan çiftlerin anlaşmalı boşanma anlamında hâkim karşısına çıkmalarını engellemiş, bir yılın altındaki süredeki evliliklerde çekişmeli boşanma davası açılmasını şart koşmuştur.

Aynı zamanda çiftler bir yıllık evlilik sürelerini doldurmuş olsalar bile anlaşmalı olarak boşanabilmeleri için mahkemeye birlikte başvurmaları ya da eşlerden biri tarafından yapılan başvurunun diğer eş tarafından kabul edilmiş olması da gerekmektedir.

83 Görüntülenme

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

AVUKATA SORU SOR

 

Telefon WhatsApp