Anlaşmalı Boşanma Davası Nerede Açılır?

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Aile ve Boşanma Hukuku Davaları  > Anlaşmalı Boşanma Davası Nerede Açılır?

Anlaşmalı Boşanma Davası Nerede Açılır?

Anlaşmalı Boşanma Davası Nerede Açılır?

Anlaşmalı Boşanma Davası Nerede Açılır

Anlaşmalı Boşanma Davası Mahkemelerin Tespitinde Anayasanın ve Medeni Usul Kanununun İçerdiği Kurallar Medeni Usul Hukuku Özel hukuk dallarının dava sürecini, uyuşmazlık sürecini ve davaların görüldüğü mahkemeler ile davalara bakan hakimlerin kimler olduğunu yani usule ilişkin hükümleri anlatan hukuk dalıdır.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nerede Açılır Görevli ve Yetkili Mahkemeler Hangileridir?

Usulü düzenleyen kanunumuz ise Hukuk Muhakemesi Kanunudur. Hukuk Muhakemesi Kanunun 1. Maddesi mahkemelerin görevinin ve görevine ilişkin kuralların kanun koyucunun koyacağı kurallar yani kanunlar ile düzenleneceğini dile getirmiştir.

Gerekçesinde bu kuralı oluştururken Anayasanın 142. Maddesinin birinci fıkrasını dayanak olarak aldığını dile getirmiştir. Anayasa 142. Madde’ Mahkemelerin kuruluşu, görev ve yetkileri, işleyişi ve yargılama usulleri kanunla düzenlenir.’ Anayasanın 142. Maddesini ve Hukuk Muhakemesi Kanununun 1. Maddesini incelediğimizde şu sonuca varabiliriz.

Bireyler günlük hayatta yaşadıkları uyuşmazlıkları için bir dava açacakları zaman istedikleri mahkemeye giderek davalarını açamazlar ve her mahkemede isteğine göre davaya bakamaz.

Hangi mahkemenin hangi davaya bakılacağını, hangi davanın nerede açılacağını ancak kanunun düzenlediği yollar üzerinden tespit ederek o şekilde hareket ederiz. Aile hukukunun uyuşmazlık nedenlerinde biri olan ve evlilik birliğini bitiren boşanma davalarının hangi mahkemede açılacağını Medeni Kanun 168. Maddesinde hüküm altına almıştır.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nereye Açılır Yetkili Mahkeme Neresidir

Medeni Kanunun 168. Maddesi doğrultusunda şunları ifade edebiliriz: Aile hukukunun konusu olan boşanma davası eşlerden birinin ikamet ettiği yer mahkemesinde veya eşlerin davadan son altı ay önce birlikte oturdukları yer mahkemesinde açılır.

Eşler farklı şehirlerde yaşıyor olmalarının sorun olmaması için kanun koyucu davanın açılmadan önce eşlerin birlikte oturduğu yerdeki mahkemeye de dava açılacağını kanunla kabul görmüştür. Yetkili mahkeme mahkemenin bulunduğu bölgeyi ifade etmektedir. Yani biz 168. Madde ile yer mahkemesinin yerini tespit etmiş olduk.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nerede Açılır Görevli Mahkeme Hangisidir

Davanın yer mahkemesi nezdinde açılacağı görevli mahkeme ise Aile hukuku davalarını inceleyen Aile Mahkemesi veya yerleşim yerinde bir aile mahkemesi bulunmadığı takdirde Asliye Hukuk Mahkemesidir.

Bazı yerleşim yerlerinde Aile Mahkemesinin bulunmaması nedeni ile Asliye Hukuk Mahkemesi boşanma davası açıldığı takdirde bir Aile Mahkemesi gibi davranarak onun görev ve yetkileri çevresinde hareket ederek davayı inceler ve çözüme kavuşturur.

Anlaşmalı Boşanma Davası İçin Nereye Başvurulur

Bireylerin hangi boşanma sebebine dayandığının bir önemi mahkemenin açılacağı yer ve görev mahkemesi doğrultusunda yoktur.

Bir önemli yazımız olan Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır başlıklı makalemizde Anlaşmalı Boşanma Davası Nerede Açılır hakkında bilgiler verilmektedir.

'

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor