Anlaşmalı Boşanma

Anlaşmalı Boşanma konusu ile ilgili bilgilere ve yargıtay kararlarına yer verilmiştir.

Anlaşmalı Boşanma için en öenmli şartlardan biri, Türk Medeni Kanununun 166/3. maddesi ile <Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır> hükmü getirilmiştir.

Anlaşmalı Boşanma için eşler kendi aralarında boşanma protokolü hazırlarlar. Hazırlamış oldukları portokolde, boşanma, nafaka, tazminat, velayet, ve diğer konuların tümünde anlaşmış olmaları gerekmektedir.

Anlaşmalı Boşanma için eşler davayı aile mahkemelerine kendileri avukatsız olarak başvuru yaparak açacakları gibi, davayı avukat desteği alarak da açabilirler. Edinilmiş Mal varlığının fazla olması durumu ile  velayet konuları, nafaka konuları önemli durumlar olması sebebiyle açılacak davada mutlaka haklarınızı bilmeniz adına avukat ve hukuki destek almanızı öneriyoruz.

Anlaşmalı Boşanmak – YARGITAY KARARLARI

T.C. YARGITAY 2.Hukuk Dairesi Esas: 2007/1911 Karar: 2007/15180 Karar Tarihi: 07.11.2007

BOŞANMA DAVASI – TARAFLARIN EVLENDİĞİ TARİHTEN DAVANIN AÇILDIĞI TARİHE KADAR BİR YILLIK SÜRENİN DOLMAMIŞ OLDUĞU – TARAF DELİLLERİNİN TOPLANARAK GEREKLİ ŞARTLARIN OLUP OLUŞMADIĞININ ARAŞTIRILMASI GEREĞİ

ÖZET: Nüfus kaydından tarafların 7.8.2003 tarihinde evlendikleri ve davanın açıldığı tarihte henüz bir yıllık sürenin dolmadığı anlaşılmıştır. Mahkemece, tarafların gösterdikleri delillerin toplanarak, gerekli şartların oluşup oluşmadığı araştırılıp sonucuna göre bir karar verilmesi gerekir.

Türk Medeni Kanununun 166/3. maddesi ile <Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır> hükmü getirilmiştir.

Dosyadaki nüfus kaydından tarafların 7.8.2003 tarihinde evlendikleri ve davanın açıldığı tarihte henüz bir yıllık sürenin dolmadığı anlaşılmıştır.

Mahkemece, tarafların gösterdikleri delillerin toplanarak, Medeni Kanunun 166/1-2. maddesindeki şartların oluşup oluşmadığı araştırılıp sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken Medeni Kanunun 166/3. maddesinde öngörülen bir yıllık süre şartı gerçekleşmeden tarafların kabulüne dayanarak boşanmaya karar verilmesi usul ve yasaya aykırı bulunmuştur.

Sonuç: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 427/6. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeple kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere BOZULMASINA,

T.C. YARGITAY 2.Hukuk Dairesi Esas: 2015/5653 Karar: 2015/19986 Karar Tarihi: 03.11.2015

BOŞANMA DAVASI – MAHKEMECE PROTOKOL KONUSUNDA TARAFLARIN BEYANLARI ALINARAK SONUCUNA GÖRE BİR KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ – HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Boşanma yönünde oluşan karar kesinleşinceye kadar eşler kanunun çizdiği sınırlar içerisinde dava hakkında diledikleri tasarrufa gidebilirler, bu durumu engelleyici bir yasal hüküm bulunmamaktadır. Somut olayda, taraflar .. tarihli dilekçe ile Anlaşmalı Boşanma konusunda anlaştıklarına işbu dilekçeye, kararlaştırılan protokol evrakını da eklemek suretiyle imzalamışlardır. Bu durumda mahkemece protokol konusunda tarafların beyanları alınarak sonucuna göre bir karar verilmek üzere hükmün bozulması gerekmiştir.

T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu Esas: 2013/8-185 Karar: 2013/1601 Karar Tarihi: 27.11.2013

MAL REJİMİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK DAVASI – TARAFLARIN KARŞILIKLI MAL TALEPLERİNİN BULUNMADIĞINA İLİŞKİN PROTOKOLDEKİ İFADENİN MAL REJİMİNDEN KAYNAKLANAN ALACAĞI KAPSADIĞI – DİRENME KARARININ ONANMASI GEREĞİ

ÖZET: Dava, eşler arasında mal rejiminden kaynaklanan alacak istemine ilişkindir. Tarafların boşanmalarına ilişkin protokol hükmü uyarınca tarafların karşılıklı mal taleplerinin bulunmadığına ilişkin protokoldeki ifadenin mal rejiminden kaynaklanan alacağı da kapsadığının anlaşılmasına göre, yerel mahkemenin aynı hususları gözeterek karar vermesinde bir isabetsizlik görülmediğinden, direnme kararının onanması gerekir.

Anlaşmalı Boşanmak

Anlaşmalı Boşanmak

 

Bir diğer önemli yazımız olan Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır başlıklı makalemizde Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır hakkında bilgiler verilmektedir.

Ankara avukat