Apartman Aidatını Kim Öder? | Ankara Avukat, Boşanma Avukatı, Miras Avukatları Ankara

Ankara Avukat

ANASAYFA

Apartman Aidatını Kim Öder?

Apartman Aidatını Kim Öder

Apartman Aidatını Kim Öder? Zamanında ödenmeyen apartman aidatları, hem apartman içinde kat malikleri arasında birtakım huzursuzlukların yaşanmasına hem de apartman yönetimi ile yükümlülüğünü yerine getirmeyen apartman sakinlerinin dava yolu ile hukuki ihtilafların çözümünü aramalarına neden olmaktadır.

Ödenmeyen apartman aidatları nedeniyle apartman yönetimi, borçlu kişileri icraya verebilir. Ancak apartman aidatlarının kim tarafından ödeneceği de çoğu tartışmanın ana başlığını oluşturmaktadır.

Apartman Aidatını Kim Öder?

Apartman aidatını ödemekle yükümlü kişinin kim olduğu Kat Mülkiyeti Kanunu ve Yargıtay kararları doğrultusunda pek çok sefer dile getirilmiştir.

Ev sahiplerinin kendi evinde oturduğu durumlarda apartman aidatı ödenmesi konusunda problem yaşanmamaktadır. Çünkü Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre ev sahipleri malik olarak kabul edildiğinden kanun çerçevesinde bahsedilen bölümde kendileri oturmaktadır.

Kat Mülkiyeti Kanunu’na Göre Apartman Aidatı

Hukuk sisteminizde yer alan hükümlere göre bağımsız bölümler üzerinde kurulan mülkiyet hakkına sahip olanlara Kat Maliki adı verilmektedir. Bir başka deyişle ev sahibi olarak nitelendirilen bu kişiler kendi evlerinde oturuyorlarsa ödenmeyen aidatlar konusunda yöneticilerin tek muhatabı haline gelirler.

Yöneticiler, ödenmeyen apartman aidatlarını tahsil edebilmek için bu yükümlülüğünü yerine getirmeyen kat malikleri aleyhinde hukuki yollara başvurarak ev sahibini icraya verebilirler.

Ancak ev sahibi, apartman aidatına konu olan bağımsız bölümde ikamet etmiyor ve evini kiraya vermişse bu durumda apartman yöneticileri de pek çok problem yaşamaktadır. Kiracının ikamet ettiği apartman daireleri için aidatının kimin ödemesi gerektiği sorunu pek çok hukuki uyuşmazlığın da ana kaynağı olmaktadır.

Kira Sözleşmesinde Apartman Aidatı Maddesi

Günümüzde konutunu kiraya veren ev sahipleri ile kiracılar arasında imzalanan kira sözleşmelerinde, apartman aidatlarının kim tarafından ödeneceğine dair maddeler yer almaktadır. Uygulamada esas alınan kurallar genellikle bu yöndedir ve apartman aidatları kiracılar tarafından ödenir. Ancak Yargıtay içtihatlarında yer alan bağlayıcı kümülere göre kira sözleşmelerinde yer alan bu hükmün pek bir anlamı bulunmamaktadır. Apartman aidatının kim tarafından ödenmesi gerektiğine dair davalar genellikle aidatların ödenmediği zamanlarda ortaya çıkmaktadır. Buna göre biriken aidat borcunu tahsil etmek için apartman yöneticisi, kiracıyı mı yoksa ev sahibini mi icraya vermelidir?

Kat Malikleri Kanunu 20. MaddeApartman Aidatını Kim Öder?

Bu konuya ilişkin dikkat edilmesi gereken hükümler Kat Malikleri Kanunu’nun 20. maddesinde yer almaktadır. Düzenlenen hükme göre “Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşmadıkça, kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak; bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve ortak tesislerin işletme giderlerine kendi arsa payı oranında katılmakla yükümlüdür.” denilektedir.

Aidatı kim öder? kiracı mı? Ev sahibi mi?

Buradan çıkacak sonuca göre; apartman yöneticileri, ödenmeyen aidat borcunu tahsil edebilmek için isterse ev sahiplerini isterse kiracıları icraya verebilme hakkına sahiptir.

Kiracılar aleyhinde icra takibi başlatılırken, kiracılar sadece kira bedelleri oranında tutardan sorumlu oldukları için kiracıların ev sahiplerine ödedikleri kira miktarlarını tespit edilmeli ve bu miktarlardan fazla tutarlar için kiracılar hakkında icra takibi başlatılmamalıdır.

6.753 Görüntülenme

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

AVUKATA SORU SOR

 

Telefon WhatsApp