Arabuluculuk İş Davaları

Arabuluculuk sisteminin İş davalarına etkisine yer verilmiştir.  Arabuluculuk genel olarak ihtilaflı iş – işverenin, Müzakere ile karşılıklı olarak üzerinde anlaşma sağlayacakları bir çözüme ulaşmalarında tarafsız üçüncü bir kişinin yani arabulucunun yardımcı olma sürecidir. İş Hukukunda Arabuluculuk sistemi işçi-işveren arasında müzakere kurulması, yapılan bu müzakelerde taraflar arasında iletişimi kolaylaştırmak, işçi ve işverenin arasındaki uyuşmazlıklarda çözüm bulmasında yardımcı olacaktır. Arabuluculuk ile ilgili sorular yazımızda

İş Hukukunda arabuluculuk, işçi ile işveren ilişkisinden kaynaklanan,  işçi alacakları ile işe iade talepleri ile ilgili olarak arabulucu’ya müracaat edilmesi zorunlu hale getirilmiştir. Bu nedenle İşçi ve işveren İşçi alacakları ve İşe iade davalarında ki uyuşmazlıklarında  doğrudan İş mahkemelerine müracaat ederek dava açamazlar. İş davaları ile ilgili olarak direk mahkemeye dava açılması durumunda iş mahkemeleri dava şartı yokluğu nedeniyle dava reddelicektir. İş mahkemelerine başvuru ancak işçi ile işveren ilişkisinden kaynaklanan işçi alacakları ile işe iade talepleri ile ilgili arabulucu’ya müracaat edilmesi ve  yapılan müzakereler sonucu anlaşma olmaması durumunda dava açabilirler.

İş Hukukunda Arabulucu Nasıl Seçilir

İş hukukunda işçi ile işveren ilişkisinden kaynaklanan işçi alacakları ve  işe iade uyuşmazlıkları için Arabulucu’yu kendileri seçebilecekleri gibi, Adliyelerde bulunan Arabuluculuk merkezine şahsen müracaat ederek de seçebilmektedirler. Arabulucuk merkezine kayıtlı arabulucular otomasyon sistemi üzerinden atamaları yapılmaktadır. Tarafların müracaatı üzerine  Arabulucu ataması sadece Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı Arabuluculuk siciline kayıtlı arabulucular arasından yapılmaktadır.

Ankara İş Davaları Mahkemelerinde Arabuluculuk

Ankara’da görülen davalardaki uyuşmazlıklarının ortadan kaldırılması noktasında en yoğun şekilde arabuluculuğun kullanıldığı davalar iş mahkemelerinde görülen davalar olmaktadır. İş davaları olarak adlandırılabilecek bu davalarda arabuluculuk sayesinde tarafların kısa sürede sonuca ulaşması mümkün oluyor.

Hali hazırda 45 tane iş mahkemesinin bulunduğu Ankara’da bu rakam diğer tüm özel hukuk alanındaki mahkemelerin sayısından fazla olmaktadır. Bu nedenle mahkemelerin iş yoğunluklarına büyük oranda engelleyici bir etki yaparak ağırlık katan bu davalarda arabuluculuğun kullanılması süreci hızlandırıyor.

2015 yılı için Adalet Bakanlığı’ndan alınan veriler doğrultusunda Ankara içinde arabuluculuk faaliyeti gösteren arabulucular arasında ilgilendiği dava sayısı itibarıyla yüzde 100 başarıyı yakalamış olmama dayanarak arabuluculuk sürecinden geçmek isteyenlere mutlaka tarafların bir araya gelmek konusunda istekli olmalarını tavsiye ediyorum.

Genellikle iş mahkemeleri özelinde tarafların anlaşamamaları, tarafların bir arada bulunmadıkları bir düzlemde aralarındaki davanın görülmeye çalışılmasından ve işçi ile işveren arasındaki yıkılması zor hiyerarşi sebebiyle tarafların kendini birbirine ifade etmede zorluk yaşamasındandır. Birkaç toplantı yapıldıktan sonra arabulucunun da katkıları sayesinde tarafların birbiri hakkında empati yaparak sonuç odaklı düşünebilmeleri anlaşmanın gerçekleşeceğine dair en önemli işaretlerdendir.

Arabuluculuk faaliyeti yapıldığı takdirde genellikle taraflar anlaşma eğiliminde olabiliyorlar. Bu durum iş mahkemelerine gidilmeden önde davaların çözülmesini sağladığı için sadece taraflar açısından yararlı olmamakta aynı zamanda iş mahkemelerini yükünü de azaltması itibarıyla olumlu sonuçlar doğurmaktadır. Bu gerekçeye dayanarak iş mahkemelerindeki hakimlerin de kişileri arabuluculuk hizmetinden yararlanma noktasında teşvik etmesi gerekir.

Arabuluculuk sürecinin en büyük yararı taraflar açısından karşılanması gereken masrafların ortadan kalkması ve aynı zamanda kısa süreler içinde bu durumların sona ermesi olmaktadır. İş hukuku davalarının toplamda 2 ile 3 yıllık sürede sona erdiği göz önüne alınırsa masrafların fazla olacağı şaşırtıcı olmayacaktır. Özellikle işçiler açısından bu dönemlerde alınamayan maaşlar ya da iş bulmakta zorluk çekilen dönemlerin kişilere etkisi çok daha fazla olacaktır. İşverenlerin de mahkeme masrafları konusunda yaşayabileceği zorlukları daha rahat bir şekilde aşması mümkün oluyor. Arabuluculuk sürecinde taraflar doğrudan birbiriyle iletişime girdiği için alakasız isteklerinden vazgeçtiklerinden dolayı uzlaşma sağlanabilmektedir.

Arabuluculuk İş Davaları