Atla

Arabuluculuk Kanunu 2015 Arabulucu avukat


Arabuluculuk Kanunu 2015 Arabulucu avukat

Arabuluculuk Kanunu 2015 Arabulucu avukat

Arabuluculuk Kanunu 2015 Arabulucu Avukat

Arabuluculuk kanunu 07.06.2012 yılında 6325 sayılı kanun ile düzenlenmiştir. Arabuluculuk kanunun tamamı diğer makalelerimizden okuyabilirsiniz.

T.C. YARGITAY 15.Hukuk Dairesi Esas: 2016/4328 Karar: 2016/4367 Karar Tarihi: 24.10.2016

ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN DAVA - ÖN İNCELEME DURUŞMASI USULSÜZ ŞEKİLDE TAMAMLANIP ESASA İLİŞKİN KARAR VERİLMEK SURETİYLE DAVACININ HUKUKİ DİNLENİLME HAKKINA AYKIRI DAVRANILMASININ BOZMAYI GEREKTİRDİĞİ

Mahkemece 6100 sayılı HMK ile öngörülen yargılama aşamalarına uyulmadan, ön inceleme duruşması usulsüz şekilde tamamlanıp esasa ilişkin karar verilmek suretiyle davacının hukuki dinlenilme hakkına aykırı davranılması usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.   Bu yönde bir kanaat edinmediği takdirde; ön incelemeye devam ederek ön inceleme duruşmasının sonunda, tarafların sulh veya arabuluculuk faaliyetinden bir sonuç alıp almadıkları, sonuç alamadıkları takdirde anlaşamadıkları hususların nelerden ibaret olduğu tutanakla tespit edilir. Bu tutanağın altı, duruşmada hazır bulunan taraflarca imzalanır.

T.C. YARGITAY 4.Hukuk Dairesi Esas: 2011/7427 Karar: 2012/10256 Karar Tarihi: 12.06.2012

MANEVİ TAZMİNAT DAVASI - HAKSIZ ŞİKAYET NEDENİYLE UĞRANILAN MANEVİ ZARARIN ÖDETİLMESİ İSTEMİ - ŞİKAYET İÇİN YETERLİ EMARE OLMASI NEDENİYLE DAVALININ YASAL ŞİKAYET HAKKINI KULLANDIĞI - İSTEMİN TÜMDEN REDDİNE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ - HÜKMÜN BOZULDUĞU

Dava, haksız şikayet nedeniyle uğranılan manevi zararın ödetilmesi istemine ilişkindir. Şikayet konusunun, yargılama yapmayı gerektirir nitelikte görülmesi, davacının arabuluculuk talebinde bulunduğu hususunda bir itirazının bulunmaması ve bir kısım tanıklarında şeklinde ifade vermeleri göz önüne alındığında, yerel mahkemece, şikayet için yeterli emare olması nedeniyle davalının yasal şikayet hakkını kullandığı sonucuna varılarak, istemin tümden reddine karar verilmesi gerekirken, şikayet hakkını hukuka uygun kullanmadığı gerekçesiyle, davalının manevi tazminat ile sorumlu tutulmuş olması usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Avukat & Arabulucu İlkay Uyar Kaba
Avukat & Arabulucu İlkay Uyar Kaba

İlkay Uyar Kaba ; Aile Boşanma hukuku, Anlaşmalı Boşanma, İşçi Davalarında Arabuluculuk, Miras Hukuku Davaları, icra hukuku, İşçi Tazminat Davaları, Kıdem Ve İhbar Tazminatı, İşe İade, Miras hukuku, Tazminat Hukuku, İş Kazası Tazminat, Trafik Kazası Tazminat Davası gibi faaliyet gösterdiğimiz çalışma alanlarımızın, hukuk büroları arasında önemli bir yer sahibi olmamızı prensiplerimize borçluyuz.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
  • Kanmaz -
    24 Kasım 2016

    Arabuluculuk Kanunu 2015 Arabulucu avukat Sizden randevu almak istiyorum.Yardımcı olurmusunuz?

    Cevapla
Yorum Bırak