Araç Bedelinin İadesi

Araç Bedelinin İadesi için aracı sıfır kilometre alması durumunda, söz konusu hata aracın orijinalliğini bozması ve fiyatını düşürmesi durumunda Araç Bedelinin İadesi de içeren sözleşmeden dönme, malın ayıpsız misliyle değiştirilmesi veya ayıp oranında bedel indirimi ya da ücretsiz onarım isteme haklarından; aradaki farkın ödenmesini Araç Bedelinin İadesi talep için dava açılabilir.

Araç değer kaybı davası nasıl açılır, nasıl hesaplanır, kimden alınır konuları için araç değer kaybı davası sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

 

Araç Bedelinin İadesi – Yargıtay Kararları

T.C. YARGITAY 13.Hukuk Dairesi Esas: 2014/4307 Karar: 2014/18635 Karar Tarihi: 11.06.2014

TAZMİNAT DAVASI – SATIN ALINAN ARACIN AYIPLI ÇIKMASI NEDENİYLE DAVACININ KİŞİSEL HAKLARININ ZARARA UĞRADIĞININ KABUL EDİLEMEYECEĞİ – MANEVİ TAZMİNATA HÜKMEDİLMESİNİN İSABETSİZLİĞİ – HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Dava konusu olayda ise, satın alınan aracın ayıplı çıkması nedeniyle, davacının kişisel haklarının zarara uğradığı kabul edilemeyeceğinden, manevi tazminatın koşulları bulunmamaktadır. Mahkemece aksine düşüncelerle, davacının ayıplı araç sebebiyle büyük bir üzüntü duyduğundan bahisle, koşulları oluşmadığı halde manevi tazminata hükmedilmiş olması, usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.

T.C. YARGITAY 19.Hukuk Dairesi Esas: 2005/291 Karar: 2005/11080 Karar Tarihi: 14.11.2005

ALACAK VE ARAÇ DEĞİŞİMİ DAVASI – HAVA YASTIKLARININ AÇILMAMASI VE EMNİYET KEMERLERİNİN KİLİTLENMEMESİ NEDENİYLE TAZMİNAT İSTEMİ – ARAÇTA İMALAT HATASI BULUNMADIĞI – KAZANIN OLUŞUMU VE HAVA YASTIKLARININ AÇILMAMASI ARASINDA BİR İLLİYET BAĞI BULUNMADIĞI

ÖZET: Davacı vekili, davalı … Şirketi tarafından üretilen ve diğer davalı tarafından satışa çıkartılan aracı, müvekkili şirket tarafından satın alındığını, aracın kaza yaptığını ve meydana gelen kaza sonrası aracın hurda hale gelmesine rağmen hava yastıklarının ve emniyet kemeri kilidinin çalışmadığını, aracın bu hali ile ayıplı olarak üretildiğini, davalı şirketlerin aracın sigorta bedeli karşılığında değiştirilmesi taleplerinin reddedildiğini iddia ederek, … TL. tazminatın ve hava yastıklarının açılmaması ve emniyet kemerlerinin kilitlenmemesi nedeniyle yaşanan korku nedeniyle ….TL. manevi tazminatın tahsilini talep ve dava etmiştir. Satım konusu araçta imalat hatası bulunmadığı ve kazanın oluşumu hava yastıklarının açılmaması arasında bir illiyet bağı bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş.

Araç Bedelinin İadesi

Araç Bedelinin İadesi

Ankara Avukat