Arazi Kira Sözleşmesi Nasıl Yapılır

Arazi Kira Sözleşmesi Nasıl Yapılır, konusu ile ilgili açıklamalara ve yargıtay kararlarına yer verilmiştir.

Arazi Kira Sözleşmesi Nasıl Yapılır sorusunu cevaplarken, Kira sözleşmesi  “Yazılı” veya “Sözlü” olarak yapılabilir. Sözleşmenin ispat açısından yazılı yapılması daha uygundur. Önemli kira getirisi yüksek Kira sözleşmelerinin hazırlanmasında avukat ve hukuki destek alınmasında fayda vardır. Sözleşmenin Avukat ile hazırlanması ve ilerde meydana çıkacak hukuki anlaşmazlıklar olan, Alacak davaları, Tahliye davaları ve diğer davalarda ispat, davanın kazanılması ve ilerlemesinde önemlidir. Çünkü Tahliye davaları ve alacak davaları, dava bakımından hem zaman alan hemde masraflı olan davalardandır.

Arazi Kira Sözleşmesi hazırlanırken özel şartların doldurulması, varsa özel durumlar bu maddede belirtilmesi gerekmektedir. Alt Kira sözleşmesi hazırlanırken örnek olarak aşağıda özel şartların yazılması yer almıştır.

ARAZİ KİRA SÖZLEŞMESİ

Kiralanacak arazinin/yerin nitelikleri;

İli        :                                                                        Cinsi    :

İlçesi   :                                                                       Kullanma şekli:

Köyü/Mah:                                                                Üzerindeki yapı:

Mevkii :                                                                       Tesis           :

Sulanıp/sulanmadığı   :

Tapu Kaydı;

Kadastro görmüş ise;

Pafta   :

Ada     :

Parsel  :

Yüzölçümü :

Kadastro görmemiş ise;

Tapu tarihi        :

Tapu numarası :

Sınırları             Doğusu:

Batısı:

Kuzeyi:

Güneyi

Kiracının;

Adı-Soyadı:

Yasal Yerleşim Yeri:

Toprak sahibinin;

Adı Soyadı:

Yasal yerleşim Yeri:

Kira süresi       :

Sürenin başlama tarihi: …../…./…..

Yıllık kira bedeli         : ….-TL

Toplam kira bedeli      : ….-TL

ŞARTLAR;

Madde 1- Kira süresi;

Madde 2- Kira bedeli;

Madde 3- Yasal Yerleşim Yeri;.

Madde 4- Uyuşmazlıkların çözülmesi;

Madde 5- Kiracının yükümlülükleri;

Madde 6-Toprak sahibinin yükümlülükleri;

Madde 7- Verginin toprak sahibine ödenmesi;

Madde 8- Mal sahibi ve kiracının denetlenmesi ve sonuçları;

Madde 9- Toprak sahibinin süre bitiminden önce fesih hakkı;

Madde 10- Kiracının süre bitiminden önce fesih hakkı;

Madde 11- Sözleşmenin süre bitiminden önce diğer sona erme halleri;

Madde 12- Arazinin tahliyesi;

Madde 13- Özel şartlar;

1-

2-

3-

4-

5-

 

TOPRAK SAHİBİ                                                               KİRACI

Arazi Kira Sözleşmesi Nasıl Yapılır

Arazi Kira Sözleşmesi Nasıl Yapılır

 

Avukat