Atla

Arsa Payı Ve Kat İrtifakının Devri İstemi


Arsa Payı Ve Kat İrtifakının Devri İstemi

Arsa Payı Ve Kat İrtifakının Devri İstemi

Arsa Payı Ve Kat İrtifakının Devri İstemi

Türkiye’ de arsa fiyatlarının yüksek, müstakil konuların inşa edilmesi açısından güçlük ve yüksek maliyetler teşkil etmesi sebebi ile daha yaygın şekilde apartman daireleti tercih edilir. Müşterek mülkiyet durumu aynı zamanda da bazı hukuki problemleri oluşturabilir.

Bu problemler arasında ise müşterek mülkiyetten alınan payın yasanın belirlemiş olduğu kapsamda ve seviyede olup, olmadığının hak kaybına neden olup, olmayacağıdır.

634 sayılı kanun dahilinde 2. Maddenin b bendinde de belirtildiği üzere ‘Arsanın bu kanunda yazılı esasa göre bağımsız bölümlere tahsis edilen ortak mülkiyet paylarına arsa payı denir’ şeklinde bir açıklama söz konusudur. Genel olarak kat mülkiyeti ya da kat irtifakı oluşturulurken, ana yapının ya da arsa üzerinde birden fazla yapı bulunuyor ise, yapıların yer aldığı arsadan bağımsız bölümlere rayiç değerlere oranında verilen payı ifade eder.

Arsa payı ile kat mülkiyeti ve kat irtifakı arasında önemli yasal bir ilişki bulunur. Özellikle Yargıtay tarafından da alınan emsal niteliğindeki kararlarda bu ilişkiyi somut şekilde gösterir.

Arsa Payı Nasıl Tespit Edilir?

Arsa payının, proje müellifi tarafından tahsis edilmesi kabul edilir. Buna karşın 634 sayılı kanunun 12. Maddesi kapsamında kat mülkiyeti oluşturulabilmesi hedefi ile ibrazı zorunlu belgeler arasında proje de yer alır. Aynı şekilde kar irtifakını şekillendiren 14. Maddede ise kat mülkiyeti yasasının 12 a ve b bentlerini göz önünde bulundurulur.

Bu çerçevede de ister kat irtifakı oluşturulsun, ister de doğrudan doğruya kat mülkiyeti oluşturulsun, proje ibrazı zorunluluğu bulunduğundan, hem kat irtifakı hem de kat mülkiyeti oluşturulması noktasında arsa payları proje müellifi tarafından hesaplaması gerçekleştirildiğinden, söz konusu hesaplamanın doğru olup, olmadığının incelenmesi gerekir.

Arsa Payı ve Önemi

Arsa payının önemi kat mülkiyeti yasası ve ana yapı nedeni ile kat mülkiyetinin ortadan kalkma riskine karşı doğrudan mülkiyet yönünden ikiye ayrılmaktadır. Buna göre;

Kat Mülkiyeti Kanunu Açısından

*Ortak yerler açısından durumu: Kat Mülkiyeti Kanunu’ nun 16/1 maddesi kat malikleri açısından ana gayrimenkulün ortak bölümlerine arsa payları düzeyinde ortak mülkiyet hükümleri kapsamı dahilinde malik olabilmektedir.

*Bir bölüm ortak giderlere katılma sorumluluğu: Kat Mülkiyeti Kanunu’ nun 20.maddesinde  kat maliki bu kanunda belirtilmiş olan giderlere, aksi yönde bir anlaşma gerçekleştirilmediği müddetçe, arsa payı oranında katılım gerçekleştirme yükümlülüğüne sahiptir.

*Sigorta giderleri ve sigorta bedeli payı: Kat malikleri arasında özel bir sözleşme uygulaması gerçekleştirilmediği sürece Kat Mülkiyeti Kanunu’ nun 21. Maddesi çerçevesinde sigorta giderlerine arsa payı oranı üzerinden katılım gerçekleştirilmesi yasal yükümlülüğü bulunur. Aynı şekilde sigorta tazminatını da yine arsa payı oranından pay edilir.

Kat mülkiyeti devri

Kat Mülkiyeti’ nin 25.maddesi dahilinde borç ve yükümlülüklerini yerine getirmemiş olan kat malikinin bu yaklaşımının diğer malikler yönünden sürdürülebilir bir vaziyette olmadığı durumlarda, o kat malikinin müstakil kısımda mülkiyet hakkının kendilerine devrinin gerçekleştirilmesi üzerine mahkemeye başvuruda bulunabilir.

*Toplantı ve karar yeter sayısı: Kat Mülkiyeti’ nin 30.maddesi dahilinde kat maliklerinin sayı ve arsa payı açısından yarısından fazlası ile toplantı yapabileceği ve oy çokluğu ile verileceğini, yeter sayı sağlanamaz ise ikinci toplantıda katılımcıların salt çoğunluğu ile verilebilmektedir.

*Ortak yerlerde düzenleme ve yenileme: Kat Mülkiyeti Kanunu’ nun 42. Maddesi kapsamında ortak alanlarda yararlı şekilde yenilik ve düzenlemeler kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile alabileceği karar doğrultusunda yapılabilir.

Genel Hükümler Açısından

Mevcut ana yapının tümü harap halde ise ana gayrimenkul üzerinde yer alan kat mülkiyeti doğrudan sona ermektedir. Kat malikleri ana yapının üzerine kurmuş olduğu zeminde müşterek malik haline gelir ve ilişkileri de paylı mülkiyet durumuna döner. Bu halde ise kat maliklerinin zemini değerlendirme, faydalanma ve korunmasında 4271 sayılı Türk Medeni Kanunu’ nun 693. Maddesi çerçevesinde aralarında hukuksal münasebetin tayin ve takdirini gerçekleştirebilmektedir.

 

Arsa Payı Ve Kat İrtifakının Devri İstemi genel hükümlere göre yetkili Sulh Hukuk Mahkemesinde açılır. 

 

 

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • HACER DEDE -
  7 Ağustos 2016

  Bir toplumda suç varsa, orada adalet yoktur

  Cevapla
 • Misoğlu -
  11 Aralık 2016

  Arsa Payı Ve Kat İrtifakının Devri İstemi Bu davanın Masrafı ne kadar? Bu dava maliyetli mi bilgi verirseniz sevinirim.

  Cevapla
Yorum Bırak