Atla

Askeri Davalarda - İdare Mahkemesi Kararları


Askeri Davalarda - İdare Mahkemesi Kararları

Askeri Davalarda - İdare Mahkemesi Kararları

Askeri Davalarda - İdare Mahkemesi Kararları

Davacı ….'nın 21.02.2011 tarihinde askerliğe elverişli olduğuna karar verilerek askere sevk edildiği, askerlik hizmet süresini tamamlayarak 22.05.2012 tarihinde terhis edildiği, sivil yaşamında mide ağrısı şikayeti ile müracaat ettiği ........... Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tetkikler neticesinde 26.12.2014 tarihli ultrason ile sol böbreğinin olmadığının tespit edildiği,

Askerliğe elverişsiz olmasına rağmen gerekli muayeneler yapılmayarak askere sevk edilmesi nedeniyle uğradığını ileri sürdüğü 1.000,00- TL maddi ve 500,00- TL manevi zararın yasal faiziyle birlikte tazmini istemiyle açılan dava sonucunda, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi 2. Dairesince; davacının 21.02.2011 tarihinde askerliğe elverişli olduğuna karar verilerek askere sevk edildiği,

Askerlik hizmet süresini tamamlayarak 22.05.2012 tarihinde terhis edildiği, sivil yaşamında mide ağrısı şikayeti ile müracaat ettiği .............. Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tetkikler neticesinde 26.12.2014 tarihli ultrason ile sol böbreğinin olmadığının tespit edildiği, bunun üzerine doğuştan var olan rahatsızlığına rağmen gerekli muayeneler yapılmayıp rahatsızlığının tespit edilmeyerek askere alınması işleminden doğan zararların karşılanması istemiyle idareye 18.03.2015 tarihinde başvuru yapıldığı,

İdarenin başvurusuna cevap vermemesi neticesinde zımnen reddi üzerine davanın açıldığı, davanın askerliğe elverişsiz olmasına rağmen askere alınması işleminden kaynaklanan tam yargı davası olduğu, işlemden kaynaklı tam yargı davasında askere alınmaması gerekirken alınması işleminden ve bundan kaynaklanan zararlarından askerlik hizmetini tamamlayarak terhis edildiği 22.05.2012 tarihi itibariyle haberdar olduğu,

Davacının askerlik hizmetini tamamlayarak terhis edildiği tarih itibariyle 60 gün içerisinde doğrudan dava açması ya da ihtiyari başvuruda bulunması gerekirken bu süreler geçirildikten çok sonra 18.03.2015 tarihinde ihtiyari müracatta bulunulduğu idarece zımnen reddi kanuna uygun bulunmuştur.

Askeri Davalarda - İdare Mahkemesi Kararları  Danıştay Örnek Karar

...... Asker Hastanesinin 02.07.2015 tarihli Sağlık Kurulu Raporu ile uyum bozukluğu tanısı konularak askerliğe elverişsiz olduğuna karar verildiği, rapor tarihi itibariyle terhis edildiği, haksız yere askere alınması işleminden kaynaklanan maddi ve manevi zararlarının tazmini için davalı idareye müracaat ettiği,

Davalı idarece bu müracaata yasal süre içerisinde cevap verilmediği, askerliğe elverişsiz olmasına rağmen gerekli muayeneler yapılmayarak askere sevk edilmesi nedeniyle uğradığını ileri sürdüğü 4.000,00 TL maddi ve 5.000,00 TL manevi zararın yasal faiziyle birlikte tazmini istemiyle açılan dava sonucunda,

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi 2. Dairesince; davacının askerliğe elverişli olmadığı halde yeterli sağlık muayenesi yapılmadığı için askere alındığı, bir süre askerlik yaptırılmasında davalı idarenin kusuru bulunduğu ileri sürülerek maddi ve manevi zararlarının tazmini istemiyle açılan dava sonucunda, davanın konusunun davacının askere alındığı tarihte askerliğe elverişsiz olacak derecede rahatsız olmasına rağmen gerekli muayenenin yapılmadan askere alınması işleminden kaynaklanan bir tam yargı davası olduğu,

Davacının 02.07.2015 tarihli "askerliğe elverişli değildir" raporu üzerine fiilen terhis edildiği ve raporun onay tarihi olan 07.09.2015 tarihinde zararı kesin bir biçimde öğrendiği, bu tarihten itibaren 60 gün içinde dava açması veya davalı idareye ihtiyari müracaatta bulunulması gerektiği,

Davacının 28.12.2015 tarihli dilekçe ile ihtiyari müracaatta bulunduğu, başvurusunun 60 gün içerisinde cevap verilmemek suretiyle talebinin zımnen reddedilmesi yasaya uygundur.

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
  • Askeri Davalarda - İdare Mahkemesi Kararları - Yorum
    DEMREN TOPÇU -
    14 Ağustos 2016

    Askeri Ceza Davaları Bu duruma karşılık olarak dava açmak istiyorum.

    Cevapla
Yorum Bırak