Askeri İdare Mahkemesi Askeri Davalar

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Ceza Hukuku  > Askeri İdare Mahkemesi Askeri Davalar

Askeri İdare Mahkemesi Askeri Davalar

Askeri İdare Mahkemesi Askeri Davalar

Askeri İdare Mahkemesi Askeri Davalar

Askeri İdare Mahkemesi Askeri Davalar | Askeri idare mahkemeleri, askeri yargıtay mahkemelerini 15 nisan tarihi itibari ile KHK kararı ile kaldırmıştır. Bu mahkemelerde devam eden davalar, bağlı bulunduğu idare mahkemelerince sonuca bağlanacaktır.

Askeri idare mahkemesinde açılan dava, idare mahkemesine devredilmiş ve aşağıda ki örnek yargı kararı verilmiştir.

Davacının küçük yaşlarda geçirdiği kaza nedeniyle sol el dört parmağının kopuk olmasına rağmen son yoklama muayenesinde askerliğe elverişli olduğuna karar verilerek askere sevk edildiği,

Askerlik hizmeti esnasında … Asker Hastanesi’nin raporu ile askerliğe elverişli olmadığına karar verilerek 09/12/2014 tarihinde terhis edildiği, haksız yere askere alınması işleminden kaynaklanan maddi ve manevi zararlarının tazmini için davalı idareye müracaat ettiği,

Davalı idarece bu müracaata yasal süre içerisinde cevap verilmediği; uğranıldığı iddia edilen 25.000,00 TL maddi ve 25.000,00 TL manevi zararın tazmini istemiyle açılan dava sonucunda,

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi 2. Dairesi’nce davacının 09/12/2014 tarihli “askerliğe elverişli değildir” raporu üzerine fiilen terhis edildiği ve raporun onay tarihi olan 12/02/2015 tarihinde zararı kesin bir biçimde öğrendiği, bu tarihten itibaren altmış günlük süre içerisinde başvuruda bulunması gerekirken, bu süre geçirildikten sonra idari başvuruda bulunmuş olması gerekçesiyle davanın süre aşımı yönünden red kararı yasaya uygun bulunmuştur.

5 Sorular

Avukata Soru Sor