Askeri Tazminat Davaları İdare Mahkemeleri

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Tazminat Hukuku  > Askeri Tazminat Davaları İdare Mahkemeleri

Askeri Tazminat Davaları İdare Mahkemeleri

Askeri Tazminat Davaları İdare Mahkemeleri

Askeri Tazminat Davaları İdare Mahkemeleri

Askeri Tazminat Davaları İdare Mahkemeleri | Askeri Mahkemelerde devam eden ve işi bitmemiş dava dosyaların devri ve idare mahkemelerine devri nedeniyle İdare Mahkemeleri görevli kılınmıştır.

Askeri Mahkemelerde devam eden ve işi bitmiş kanun yolu incelenmesi devir nedeniyle Danıştay Yüksek Mahkemeleri görevli Kılınmıştır.

Aşağıda ki karar Askeri Mahkemelere dava açılmış ve kanun dayanağı nedeniyle devredilmesi sebebiyle İdare Mahkemesinin Tazminat konusunda vermiş olduğu karar örnek sunulmuştur.

Askeri Tazminat Davaları İdare Mahkemeleri – Yargı Kararı

TAZMİNAT İSTEMİ – USUL KURALLARININ DERHAL UYGULANIRLIĞI İLKESİ – DAVA DOSYALARININ DEVRİNİ MÜTEAKİP UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMÜNDE 2577 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİNİN UYGULANACAĞI HUSUSUNDA BİR DURAKSAMA BULUNMADIĞI – HÜKMÜN ONANMASI

ÖZET: Davacının …tarihinde askerliğe elverişli olduğuna karar verilerek askere sevk edildiği, askerlik hizmetini ifa etmekte iken sevk edildiği ………….Asker Hastanesinin ….tarihli Sağlık Kurulu Raporu ile pondilolistezis lumbosakral bölge (füzyon eski ameliyatlısı) tanısı konularak askerliğe elverişsiz olduğuna karar verildiği, rapor tarihi itibariyle terhis edildiği, haksız yere askere alınması işleminden kaynaklanan maddi ve manevi zararlarının tazmini için davalı idareye müracaat ettiği, davalı idarece bu müracaata yasal süre içerisinde cevap verilmediği,

Askerliğe elverişsiz olmasına rağmen gerekli muayeneler yapılmayarak askere sevk edilmesi nedeniyle uğradığını ileri sürdüğü …TL maddi ve ….TL manevi zararın yasal faiziyle birlikte tazmini istemiyle açılan dava sonucunda, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi … Dairesince; davacının sağlık durumu itibariyle başından itibaren askerliğe elverişsiz olmasına rağmen son yoklama sağlık muayenesi yeterli yapılmadığı için askere alınmasında ve bir süre askerlik yaptırılmasında davalı idarenin kusuru bulunduğu sonucuna varılarak,

Yaptırılan hesap bilirkişi incelemesi neticesinde düzenlenen …tarihli rapor ile …TL maddi, ….TL manevi tazminatın asker alınma tarihinden itibaren işleyecek faiziyle birlikte ödenmesine ilişkin davanın kısmen kabulü, kısmen reddi yolunda kararın hukuka ve usule uygun olduğu, kararın bozulmasını gerektirecek yasal bir sebebin bulunmaması nedeniyle hükmün onanmasına karar verilmiştir.

[Toplam:1    Ortalama:5/5]

1Soru

Avukata Soru Sor