Atla

Askeri Tazminat Davaları İdare Mahkemeleri


Askeri Tazminat Davaları İdare Mahkemeleri

Askeri Tazminat Davaları İdare Mahkemeleri

Askeri Tazminat Davaları İdare Mahkemeleri

Askeri Mahkemeler de devam eden ve işi bitmemiş dava dosyaların devri ve idare mahkemelerine devri nedeniyle İadare Mahkemeleri görevli Kılınmıştır.

Askeri Mahkemeler de devam eden ve işi bitmiş kanun yolu incelenmesi devirnedeniyle Danıştay Yüksek Mahkemeleri görevli Kılınmıştır.

Aşağıda ki karar Askeri Mahkemelere dava açılmış ve kanun dayanağı nedeniyle devredilmesi sebebiyle İdare Mahkemesinin Tazminat konusunda vermiş olduğu karar örnek sunulmuştur.

Askeri Tazminat Davaları İdare Mahkemeleri - Yargı Kararı

TAZMİNAT İSTEMİ - USUL KURALLARININ DERHAL UYGULANIRLIĞI İLKESİ - DAVA DOSYALARININ DEVRİNİ MÜTEAKİP UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMÜNDE 2577 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİNİN UYGULANACAĞI HUSUSUNDA BİR DURAKSAMA BULUNMADIĞI - HÜKMÜN ONANMASI

ÖZET: Davacının …tarihinde askerliğe elverişli olduğuna karar verilerek askere sevk edildiği, askerlik hizmetini ifa etmekte iken sevk edildiği .............Asker Hastanesinin ….tarihli Sağlık Kurulu Raporu ile pondilolistezis lumbosakral bölge (füzyon eski ameliyatlısı) tanısı konularak askerliğe elverişsiz olduğuna karar verildiği, rapor tarihi itibariyle terhis edildiği, haksız yere askere alınması işleminden kaynaklanan maddi ve manevi zararlarının tazmini için davalı idareye müracaat ettiği, davalı idarece bu müracaata yasal süre içerisinde cevap verilmediği,

Askerliğe elverişsiz olmasına rağmen gerekli muayeneler yapılmayarak askere sevk edilmesi nedeniyle uğradığını ileri sürdüğü …TL maddi ve ….TL manevi zararın yasal faiziyle birlikte tazmini istemiyle açılan dava sonucunda, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi … Dairesince; davacının sağlık durumu itibariyle başından itibaren askerliğe elverişsiz olmasına rağmen son yoklama sağlık muayenesi yeterli yapılmadığı için askere alınmasında ve bir süre askerlik yaptırılmasında davalı idarenin kusuru bulunduğu sonucuna varılarak,

Yaptırılan hesap bilirkişi incelemesi neticesinde düzenlenen …tarihli rapor ile …TL maddi, ….TL manevi tazminatın asker alınma tarihinden itibaren işleyecek faiziyle birlikte ödenmesine ilişkin davanın kısmen kabulü, kısmen reddi yolunda kararın hukuka ve usule uygun olduğu, kararın bozulmasını gerektirecek yasal bir sebebin bulunmaması nedeniyle hükmün onanmasına karar verilmiştir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • Askeri Tazminat Davaları İdare Mahkemeleri - Yorum
  TUBA SAYGIN -
  5 Ağustos 2016

  Çoğu başka başka yerler gösterir ve herkes kendininkine itimat eder

  Cevapla
 • Askeri Tazminat Davaları İdare Mahkemeleri - Yorum
  YAŞAR DİYARBAKIR -
  10 Ağustos 2016

  Askeri Tazminat Davaları Tazminat Davası Bu konuda dava dilekçesi nasıl yazılır nedeniler nasıl açıklanır.

  Cevapla
 • Askeri Tazminat Davaları İdare Mahkemeleri - Yorum
  NİL KİRİŞÇİOĞLU -
  15 Ağustos 2016

  Askeri Tazminat Davaları Tazminat Davası Bu konu Hakkında güncel Yargıtay kararlarına ihtiyacım var, yardımcı olurmusunuz.

  Cevapla
 • Askeri Tazminat Davaları İdare Mahkemeleri - Yorum
  CİHAN KÜÇÜKÇİL -
  25 Ağustos 2016

  Askeri Tazminat Davaları Tazminat Davası Bu davanın sonuçlanması ve süresini merak ediyorum..

  Cevapla
Yorum Bırak