Askerlik İşten Ayrılma Dilekçesi

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > İş Hukuku  > Askerlik İşten Ayrılma Dilekçesi

Askerlik İşten Ayrılma Dilekçesi

Askerlik İşten Ayrılma Dilekçesi

Askerlik İşten Ayrılma Dilekçesi

Kişilerin çalıştıkları müddet sürece askerlik çağına girmelerininsonrasında çalıştıkları yerlerden istifa ederek askerlik görevlerini adınagetirmesi gerekmektedir.

Kişilerin bu noktada kimi prosedürleri noksansız bir şekilde adınagetirmek yerine ihtiyaç duyulan belgeleri temin etmesi ve kıdem ile ihbar tazminatı haklarını  meydana çıkaracak olan esas sebepler ile ilgili bilgili olması gereklidir.

İş Kanunu’nun alakalı maddeleri uyarınca muvazzaf askerlik hizmetini gerekçe gösteren kişilerin işten ayrılmalarını talep etmeleri halindekıdem tazminatlarını alması mevzu bahis olabiliyor.
Askerlik vazifesini adına getirmemiş olan şahıslar askere gidecekleri dönemden evvel de işyerinden terk etmek isterlerse bu halde askerlik gerekçesi ortada varolduğu sürece kıdem tazminatının ödenmesinehüküm verilebilmektedir.

Buna ek olarak işyerleri doğrulusunda bazen işçilerin askerlik zamanlarında işten çıkarılmaması ve askerden döndükten beri da aynı işyerinde işlevini gerçekleştirmesine sürmesi mevzubahis olabiliyor.

Bu tür hallerde işçinin hakları aynı şekilde korunduğu sürece kıdem tazminatını almama hakkıda mevzubahis olabilmektedir.

Böyle hallerde kullanılmayan senelik destur müddetleri, kıdem ve askerlik sürelerinin toplam süreden düşürülmesiyle hakların korunmasına devam edilir.

Askerlik ve kanundan doğan çalışma: Askerlik Kıdem Tazminatı Askerlik İşten Ayrılma;

Madde 27 – Muvazzaf askerlik ödevi dışında manevra ya da herhangi bir sebeple silah altına alınan ya da herhangi bir yasa gereği  iş yerinde  işçinin görev akdi işinden ayrıldığı günden başlıyarak 2 ay sürece feshedilmiş sayılır.

İşçinin askerlik nedeniyle ayrılarak kıdem tazminatı alması sürece o iş yerinde 1 sene üstünde çalışmış olması gereklidir.

Bir seneden çokçalışması halinde her sene  yıl sürece, 2 gün dahil edilir. Şu kadar ki bu zamanın bütün doksan günü geçemez.

Ancak görev akdi zaten belirli bir zamanı içerisine alıyor da bu müddetyukarıda yazılı önel sürece kendi kendine bitiyorsa bu madde hükümleri uygulanmaz.

Herhangi bir askeri ve kanuni ödev olan askerlik nedeniyle işinden ayrılanişçilerden bu ödevin sona ermesinden başlayarak  2  ay  içinde  başvuruetmesi  halinde, gereksinim  olması  halinde ilk olarak yeniden çalıştırmamecburiyeti bulunmaktadır.

Askerlik İşten Ayrılma Dilekçesi Örneği

…………………………….ŞİRKETİN ADI

tarihinden beri kurumunuzda çalışmaktayım. ……10.2012 tarihinde askere gideceğimden, 4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 6. madde ile 1475 sayılı İş Kanunu’nun kıdem tazminatıyla alakalı yürürlükteki 14. maddesine dayanarak, askerlik hasebiyle ………….. tarihinden geçerli olmak suretiyle iş sözleşmemi sona erdiriyorum.

Gerekli işlemlerin yapması ve kıdem tazminatımın tarafıma ödenmesi hususundaki talebimi bilgilerinize sunarım. Saygılarımla.

İMZA  Tarih               :

Kimlik Numarası       :

Ad-Soyad                 :

EK                            : Askerlik Şubesinden alınan askerlik sevk belgesinin fotokopisi

Yargıtay Kararı – Askerlik İşten Ayrılma Dilekçesi

İŞÇİ ALACAĞI DAVASI – İŞYERİNDE İKİ DÖNEM HALİNDE ÇALIŞTIĞI ANLAŞILAN DAVACI.

ÇALIŞMASI NEDENİYLE KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANDIĞI.

ÖZET: Yapılacak yargılama sonunda ikinci dönem çalışmasının kıdem tazminatı ödemesini gerektirmeyecek şekilde sona erdiğinin tespit edilmesi halinde dahi davacının ilk dönem çalışması nedeniyle kıdem tazminatına hak kazandığının düşünülmemesi de hatalı olmuştur.

0 Yorum

Yorum Bırak