Avukat İlkay Uyar Kaba | Ankara Avukat

Ankara Çankaya hangi adliyeye bağlı

Ankara Çankaya hangi adliyeye bağlı

Ankara Çankaya hangi adliyeye bağlı! Çankaya’nın bağlı bulunduğu adliye Ankara adliyesidir. Çankaya adliye hizmetinin görüldüğü yer Ankara Adalet Sarayı ismi ile bilinmektedir. Ankara adliyesinin adli yargı çevresine ankara.adalet.gov.tr  adresine tıklayarak ulaşılabilmektedir. Ankara Adliyesi Nerede Ankara adliye binasının bulunduğu yer Çankaya’nın Sıhhiye semtidir. Sıhhiye semti Ulus ile Kızılay arasında bir bölgedir. Ankara Adliyesine Nasıl Gidilir? Ankara Adliye binasına ulaşım için birden fazla seçenek bulunmaktadır. Ankara Adliyesi’ne ulaşmak isteyen kimseler şehir dolmuşlarını, belediye otobüslerini ve metro hattını tercih edebilmektedirler. Ankara Adliyesi’ne otobüs ile gitmek isteyen kimselerin öncelikle Sıhhiye’den geçen bir belediye otobüsüne binmeleri gerekmektedir. Sıhhiye’de indikten sonra adliye binası 2-3 dakikalık bir…

İşveren Ücret Ödemesini En Fazla Kaç Gün Geciktirebilir?

maaşı ödenmeyen işçi nereye başvurmalı

İşveren Ücret Ödemesini En Fazla Kaç Gün Geciktirebilir? Çalışanın maaş ödemesi, en fazla 20 gün geciktirme hakkına sahiptir. İş günü ve tatillerin toplamı olan 20 gün boyunca aylık ödeme yapılmadığı zaman, çalışanların iş görme borcunu ödeme yükümlülüğü ortadan kalkmaktadır. 20 gün içerisinde, geçerli bir sebep olmaksızın maaş ödemesini geciktiren işletmelerin çalışanları, kendi isteklerine dayanarak çalışmayı durdurabilir. İşçilerin çalışmalarını durdurmaları, grev olarak değerlendirilemez ve çalışanlara herhangi bir yaptırım uygulanamaz. Maaşlarını almakta zorluk yaşayan ve yasal süre içerisinde ücret alamayan işçiler, sözleşme gereğince yasal haklarını devreye sokabilirler. Ücret ödemesini geciktiren işyerleri, çalışanların yasal haklarını kullanmalarını engelleyemezler. Çalışanların Maaşları Ödenme Süresi Hakkındaki Yasal…

Tapu Nasıl İptal Olur?

Tapu İptali ve Bilirkişi Atanması

Tapu Nasıl İptal Olur? Tapunun iptal olması için tapu iptal ve tescil davasının başlatılması gerekmekte ve bunun için mahkemeye başvuru yapılması talep edilmektedir. Tapunun iptal edilebilmesi için öncelikli olarak tapunun iptal talebinin nedenlerinin araştırılması ve mahkemeye delillerin sunulması gerekmektedir. Deliller ile birlikte mahkeme tarafından doğruluk payı da göz önünde bulundurularak tapunun iptal edilmesine yönelik karar verilebilmektedir. Tapu iptali için tapu tescil ya da tapu iptal davasının açılması gerekmektedir ancak çoğu zaman her iki dava aynı anda açılabilmektedir. Tapunun iptal edilmesi için mahkeme tarafından bir bilirkişi atanmakta ve gerekli süreç bilirkişi tarafından yürütülmektedir. Tapu İptali ve Bilirkişi Atanması Tapu iptal ve…

Miras Paylaşımı Davası Nereye Açılır?

Miras Paylaşımı Davası Nereye Açılır

Miras Paylaşımı Davası Nereye Açılır? Miras paylaşımı davası açmak isteyen yasal mirasçı konumundaki kişiler, Sulh Hukuk Mahkemeleri’ne başvuruda bulunabilirler. Miras hukukuna göre miras taksimi ile ilgili hukuki bir durum söz konusu olduğunda, bu vakayla ilgili hukuki işlem yetkili mahkemeye yapılacak olan başvuruyla hayata geçirilmek zorundadır. Miras Paylaşımı Davası Nereye Açılır? Dolayısıyla miras paylaşımı konusunda ihtilaf yaşayan hak sahipleri, dilekçeleriyle Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvuruda bulunarak miras davası açabilirler. Aksi halde başka bir şekilde davanın görülmesi mümkün olmamaktadır. Miras taksimi davasında dikkat edilmesi gereken husus, yetkili mahkemenin yasal mirasçıların ikamet ettiği il sınırları içinde bulunan Sulh Hukuk Mahkemesi değil de mirasa konu…

İş Mahkemesi Avukatı Ücretleri

İş Mahkemesi Avukatı Ücretleri

İş Mahkemesi Avukatı Ücretleri Hukuk sistemimizde işçi ile işveren arasındaki uyuşmazlıkların çözümü, iş mahkemelerinde görülen iş davalarında gerçekleştirilmektedir. Bilindiği üzere işçi ile işveren arasındaki iş ilişkisini düzenleyen 4857 sayılı İş Kanunu, hem işçilere hem de işverenlere birtakım hak ve yükümlülükler vermiştir. Bu kapsamda işçi ile işveren arasında imzalanan hizmet akdi, iş mahkemesinde görülen davaların esas dayanağı olarak kabul edilmektedir. Nitekim iş mahkemelerinde görülen davaların pek çoğu iş sözleşmesine aykırı hareket edilmesinden kaynaklanan uyuşmazlıkları konu edinmektedir. İşçi ile işveren arasında iş sözleşmesine aykırılık sebebiyle meydana gelen hukuki ihtilaflarda işçinin lehine konumlanan ve işçi haklarını savunan avukatlara, hukuki literatürde işçi avukatı adı…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri