Ankara Boşanma Davaları Çankaya

Ankara Boşanma Davaları Çankaya
Boşanma Avukat ve Danışmanlık Çankaya | Ankara Adliyesi, Atatürk Bulvarı üzerinde Ankara Çankaya ilçesi Sıhhiye köprüsü yakınında bulunmaktadır. Bu nedenle Ankara barosuna bağlı Avukat bürolarının bir çoğuda Ankara Adliyesine yakın bölgeler olan Strazburg caddesi, Necatibey caddesi, toros caddesi üzerinde yer almaktadır. İlkay Hukuk Bürosuda avukat bürolarının yoğun...
Ankara Boşanma Davaları Çankaya, Boşanma Avukati Ankara Çankaya/Ankara, Ankara Adliyesi, Atatürk Bulvarı üzerinde Ankara Çankaya ilçesi Sıhhiye köprüsü yakınında bulunmaktadır. Bu nedenle Ankara barosuna bağlı Avukat bürolarının bir çoğuda Ankara Adliyesine yakın bölgeler olan Strazburg caddesi, Necatibey caddesi, Toros caddesi üzerinde yer almaktadır.

Aile Hukuku ve Boşanma Davaları 

Aileler toplumun en önemli birimleri ve yapı taşları olarak kabul edilmektedirler. Her bir aile toplum için oldukça büyük bir önem taşımaktadır. Bu sebeple aile içindeki ilişkiler ve durumlar toplumun genel durumlarında belirleyici unsur olarak görülmektedir. Toplumun geneli üzerinde belirleyici bir önemi bulunan ailelerin içindeki ilişkileri düzenleyen hukuki kurallara da Aile Hukuku denmektedir. Bu hukuk dalı içerisinde ailelerin yaşayacakları tüm sorunların çözülmesi ve kararların verilmesi konusunda yasalar oluşturulmuştur. Aile Hukuku içerisinde birçok farklı durum düzenlenmiş ve bunlar konusunda farklı davalar açılabilmektedir. Bu konuda en fazla boşanma davaları görülmektedir. Boşanma davaları,anlaşmalı boşanma davaları ve çekişmeli boşanma davaları olarak görülebilmektedir. Boşanmada Çocuğun Kimde Kalacağı Kararını Yaşı Etkiler Mi? Boşanmada çocuğun yaşı hâkimin kararını etkiler. Eğer çocuğun yaşı çok küçük ise; çocuğun annenin şefkat ve ilgisine muhtaç olduğundan ve annede ileri düzeyde psikolojik problemler olmadığında çocuk direk anneye verilir. Eğer çocuk yaşı itibariyle annenin yardımına muhtaç değilse çocuğun menfaatlerini düşünerek, uzman pedagog bilirkişilerin görüşlerine başvurarak çocuğa maddi ve manevi bakımdan en iyi olanakları sağlayacak ebeveyne velayetin verilmesine hâkim karar verecektir. Belli bir yaşın üstündeki çocukların hangi tarafta kalma isteğinin olduğunu ve hâkim çocuğun tercihlerini dikkate alarak ve çocuğun ali menfaatleri doğrultusunda kararını verecektir. Ankara Çankaya Boşanma Avukatları Boşanma Davalarında Avukat İle Çalışmanın Yararı Boşanma davası sürecinde bu davanın taraflarının bir avukat ile hareket etmesi taraflar için daha iyi olmaktadır. Bunun nedeni ise avukat hukuki süreci daha sağlıklı ve daha emin bir şekilde yürüterek hem boşanma davasının hızla sonuçlanmasını sağlarken hem de davanın getirdiği hüküm ve sonuçlarının tarafın lehine olması yönündeki hareketlerdir. Avukat dava dilekçesini yazarken boşanmanın neden kaynaklandığını daha iyi bir zemine oturtarak hakime bildirir. Anlaşmalı Boşanma Davası Boşanma davalarında tarafların anlaşarak hareket etmeleri sonucunda oluşan anlaşmalı boşanma davalarında süreç daha hızlı ve kolay ilerlemektedir. Anlaşmalı boşanma davalarında tarafların iradeleri hem boşanmak için hem de diğer konularda uyum sağlamıştır. Anlaşmalı boşanmada bireylerin takıldığı iki husus vardır. Bu hususlardan biri anlaşmalı boşanmada nafaka isteminin yapılıp yapılamayacağı konusudur. Nafaka 3 farklı türü olsa da anlaşmalı boşanma davasında dahi nafaka istenebilir. İştirak nafakası çocukların eğitim öğretim ve genel ihtiyaçlarının karşılanması için verilecek bir nafaka olduğunda ebeveynler çocuğun sorumluluğunu her zaman ortak olarak üstlenmek zorunda olduklarından iştirak nafakası anlaşmalı boşanma davalarında istenebilir. Yoksulluk nafakasına geldiğimizde ise kanun koyucu yoksulluk nafakasını bayanın da verebileceğini yeni Medeni kanunda öngörmüş olmakla beraber bireylerin kusurunu aramaz. ( Boşanma Avukati Ankara Çankaya/Ankara ) İlkay Hukuk Bürosuda avukat bürolarının yoğun olduğu Strazburg caddesi üzerinde birlik iş merkezinde hizmet vermektedir. Ankara Adliyesi bünyesindeki bazı mahkemeler olan İş mahkemeleri, ticaret mahkemeleri Balgat adliyesinde hizmet vermektedir. Ankara icra müdürlükleri ise eski hal pazarının olduğu yerde ki ek hizmet binasında hizmet sunmaktadır. Mahkemelerin değişik bölgelerde olması ulaşım, duruşmaların takibi gibi zorluklar yaşanmaktadır. Boşanma Avukati Çankaya Ankara Bunların yanında aile hukuku içerisinde evlat edinme izin davaları, evlenme izni davaları, boşanma sonrası bekleme süresi kaldırma davaları, mal rejimleri konusunda davalar, Nafaka davaları, nesebin reddi veya tashihi ile babalık davaları, velayet davaları, yurt dışı boşanmalardan sonra tanıma ve tenfiz davaları ile boşanma sonrasındaki maddi ve manevi tazminat davaları yer almaktadır. Aile hukuku boşanma davaları içerisinde yer alana Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır konusu hakkında detaylı bilgi için sayfayı ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır konusu hakkında detaylı bilgi için sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Boşanma Avukati Çankaya Ankara

Evlilik kadar boşanma süreci de hayatımızın bir parçasıdır. Hiç kimse böyle bir süreci yaşamak istemese de çiftlerin yüzleşmesi gereken gerçeklerden birisidir. Boşanma davalarında en ideal süreçler, çiftlerin anlaşmalı boşanma yoluna gitmeleridir.  Kişilerin arasındaki iletişim sürmesinin yanı sıra anlaşmalı boşanma davaları, çekişmeli boşanma davalarına göre hem daha kolay hem de çabuk sonuçlanır. Anlaşmalı ya da çekişmeli boşanma davası olsun; her ikisi de hukuki konular olduğu için boşanma avukatı danışmanlığında yürütülmesi çok önemlidir. Davanın ilk adımı olan boşanma davası dilekçesi hazırlanmasından, dava duruşmaların takibine ve sonuçlara itiraz edilmesi ihtiyacına kadar her aşamanın boşanma avukatının kontrolünde olmasında fayda vardır. Boşanma avukatları ile her iki taraf da kanunlardan doğan haklarını bilerek ve bu hakları kazanmak ya da kaybetmemek için hukuki mücadelesini etkin bir şekilde sürdürme şansına erişir. Ankara’da boşanma avukatı ihtiyacınız olması durumunda baro kayıtlarındaki iletişim bilgilerinden avukatlara kolayca ulaşabilirsiniz. “Boşanma avukati Çankaya Ankara”  ifadeleri ya da ilçeler bazında daha detaylı olarak “boşanma avukati Ankara Çankaya/Ankara” şeklinde internet arama motorlarında arama yapabilirsiniz. İş Hukuku Arabulucu Avukatı Ankara

İş Hukuku ve İşçi Davaları Sıhhiye Çankaya Ankara

İş Hukuku toplumdaki bireylerin iş hukuku konusundaki ilişkilerinin düzenlenmesi ve uyulması gereken kuralların bütünü olarak ifade edilebilmektedir. Bu hukuk dalı işçi ile işveren arasındaki ilişkileri düzenlemektedir. Anayasa Hukuku ve İdare Hukuku hükümlerine bağlı olanlar hükümler dışında belirli bir iş sözleşmesine dayanarak anlaşılmış ücret karşılığında bir başkası adına ve ona bağlı bir şekilde işçi olarak çalışanlar ile bu kişileri çalıştıranlar arasında bulunan iş ilişkilerini düzenleyen ve uyulması zorunlu olan kuralların bütüne iş hukuku denmektedir. İş Hukuku davalarında iş hukuku tazminat ve dava sürecinin anlatıldığı makaleyi okuyabilirsiniz. İş Hukuku bir çok farklı anlaşmazlığı ve uyuşmazlığı konu almaktadır. Kanunlarda belirtilmiş olan hükümlere dayanarak işçi tazminatları, iş kazası ve iş kazasından doğan tazminat davaları görülebilmektedir. Bunların yanında işe iade davaları, kıdem ve ihbar tazminatları davaları da bu konuda çok fazla açılan davalar arasındadır. Ayrıca fazla mesai ücretlerinin alacakları davası, yıllık izin ücret alacağı davaları ve hizmet tespiti davaları da iş hukuku konusuna giren davalardır. Bunlar yanından mobbing davaları, meslek hastalığı tazminat davaları ve iş kazası ceza davaları da iş hukukunun alanına giren davalardır.

Tazminat Hukuku ve Tazminat Davları 

Kanunlarımızda tazminat kavramı bilerek, bilmeyerek, ihmal veya tedbirsizlik nedeni ile haksız yere yapılan bir eylemin maddi veya manevi zararlarının karşılanması olarak ifade edilmektedir. Yaşanılan haksız bir durum karşısında zarar gören kişilerin, gördükleri haksızlık nedeni ile oluşan zararının karşılanması adına tazminat davası açabilmektedirler. Tazminat davalarının açılması konusunda ne tür bir tazminat davasının açılacağı oldukça önemlidir. Uğranılan haksızlık ile kişilik hakları saldırıya uğramış olan bir kişi manevi tazminat davası açabilmektedir. Aynı şekilde yaşanılan bir haksızlık nedeni ile maddi zarara uğramış olan kişide maddi tazminat davası açabilmektedir. Tazminat davası nasıl açılır konusu için makaleye göz atabilirsiniz. Günümüzde en çok görülen tazminat davaları destekten yoksun kalma tazminatı davaları, Kara yolları Trafik Kanuna göre hukuki sorumluluk ve tazminat davaları, yayın yolu ile kişiliğe saldırı tazminat davaları, hakaret nedeni ile tazminat davaları, haksız şikayet nedeni ile tazminat davaları, öldürme veya yaralama nedeni ile tazminat davaları ve fikir sanat eseri haklarına saldırı nedeni ile tazminat davaları sayılabilmektedir. Nafaka Tehiri İcra - Nafaka Ödememe

İcra Hukuku ve İcra Davaları Sıhhiye Çankaya Ankara

Hukuk sistemimizde bulunan İcra ve İflas Hukukuna aynı zamanda Cebri İcra Hukuku veya Takip Hukuku da denmektedir. Cebri icra, borçların devlet kuvvetinin kullanılması ile yerine getirilmesi anlamına gelmektedir. Devletin kuvvetinin kullanılması ile ödenmeyen alacakların ne şekilde alınacağına karar veren ve bu konudaki düzenlemelerin yapıldığı hukuk dalına icra ve iflas hukuku veya cebri icra hukuku denmektedir. ( Boşanma Avukati Ankara Çankaya/Ankara ) İcra ve İflas Hukukunda görülecek olan davalar içerisinde ilamsız veya ilamlı kambiyo senetlerine dayalı icra takipleri, icra takibine itiraz veya itirazın iptali davaları, iflas davaları, iflasın ertelenmesi davaları, icra ceza davaları, istirdat davaları, menfi tespit davaları, ihalenin feshi davaları, tasarrufun iptali davaları ve ihtiyati haciz davaları bu hukuk dalının alanına girerek İcra Mahkemelerinin görev alanına girmektedir.

Miras Hukuku ve Miras Davaları 

Miras bırakan kişinin ölmesi ile mirasın intikale uygun olan özel hukuk ilişkileri Medeni Kanun gereğince otomatik bir şekilde mirasçılara intikal etmektedir. Mirasçıların kalan mirası kabul ettiklerine dair bir beyanda bulunmalarında veya farklı bir işlem yapmalarına gerek kalmadan mirastan paylarını alabilmektedirler. ( Boşanma Avukati Ankara Çankaya/Ankara ) Ölen kişinin mirasçıları, mirası bırakan kişinin ölmesi ile mirası bir bütün olarak kanunlar gereğince kazanmış olmaktadırlar. Mirasçılar kanunlarda belirtilmiş olan ayrık durumlardan doğan hakları saklı olmak üzere miras bırakan kişinin ayni haklarını, alacaklarını, diğer mal varlığı haklarını, taşınır ve taşınmazlar üzerindeki zilyetlerine direkt olarak kazanmış olmaktadırlar. Aynı zamanda miras bırakanın borçlarının da kişisel olarak sorumluluğunu almış olmaktadırlar. Gerçek kişinin ölmesi veya bu kişinin gaipliğine dair bir karar verilmesi durumunda, bu kişinin mal varlığının kimlere, ne oranda ve nasıl intikal edeceğinin düzenlenmesini yapan hukuk dalına miras hukuku denmektedir.Miras Hukuku Davası hakkında detaylı bilgi için sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

İlkay Hukuk Bürosu - Çankaya Ankara

İlkay Hukuk Büromuz Ankara Çankaya Sıhhiye Adliyesi yakınında bulunan birlik iş merkezinin üçüncü katın tamamında hizmet vermektedir. Konularında uzman avukatlar, bilgi işlem, idari personel olmak üzere 15 kişilik kadrosuyla hizmet kalitesini artırmaktadır. Hukuk büromuz, Alanlarında deneyimli Avukatlar, çeşitli ofis personeli ve İcra Takip memurlarından oluşan başarıya inanmış  bir ekip ile her geçen gün büyüyen ve gelişen bir hukuk bürosu olarak hizmet sunmaktadır.( Boşanma Avukati Ankara Çankaya/Ankara ) İlkay hukuk Bürosu Davalarda departmanlara ve bölümlere ayrılarak  organize olmuştur. İş hukuku departmanı, İcra Hukuku Departmanı, Tazminat Hukuku Departmanı, Aile Boşanma Hukuku Departmanı, Şirket ve Ticaret Hukuku Departmanı olarak bölümlere ayrılmıştır. Ankara İlkay Hukuk Bürosu Avukat İlkay UYAR KABA Arabuluculuk eğitimi alarak büromuzda ayrıca Arabulucu Avukat olarak hizmet sunmaktadır. Arabuluculuk ilerde zorunluluk ve ihtiyaç haline gelecek bir sistemdir.

İLK-AY HUKUK BÜROSU  İLETİŞİM ADRES TELEFON RANDEVU BİLGİLERİ

Adres          : Strazburg Caddesi 10/9-10-11-12  PK:06410 Sıhhiye Çankaya / Ankara Telefon       : +90 312-229 25 05 -+90 312 229 25 03 +90 312 229 25 01 GSM CEP   :     0  532 540 93 50 Faks            : +90 312-229 25 03 E-Posta           : [email protected]

Avukatlık ve Danışmanlık Çankaya | Sıkça Sorulan Sorular

TAZMİNAT DAVASI - DAVANIN RÜCUYA İLİŞKİN OLDUĞU - DAVALININ ANCAK KUSURU ORANINDA TAZMİNATLA SORUMLU OLDUĞU ÇANKAYA/ANKARA ÖZET: Eldeki dava rücuya ilişkin olup, davalı ancak kusuru oranında tazminatla sorumludur. Şu halde mahkemece, öncelikle ... . İdare Mahkemesinin 2008/564 esas sayılı dosyasının aslı, davalının savunmasında dayandığı Birlik Yönetim Kurulu kararı ve davacı Birliğe ait Ceza Yönetmeliği dosyaya getirtildikten sonra, davacı idarenin davalıya yönelik sorumluluk gerekçeleri, davalının savunması, tanık beyanları ve diğer tüm deliller birlikte değerlendirilerek, olayda davalının kusur durumunu belirleyen, tarafların, mahkemenin ve Yargıtay’ın denetimine elverişli bir bilirkişi heyet raporu alınmalı ve varılacak sonuca göre bir hüküm kurulmalıdır. Boşanma Davalarında Velayet Çankaya/Ankara Miras Hukuku davaları Çankaya/Ankara Miras hukukunda saklı pay miras bırakanın yaşarken veya ölmeden önce yazdığı vasiyetnamesinde başkasına devredilmesine yani miras konusu olmasına izin verilmeyen mirasın bir bölümüne denir. Yani saklı pay ile kanun koyucu mirasçıları korumaktadır. Miras bırakan sağlığında mirasının kanunda belirtilen belli bir kısmını ne başkasına devredebilir ne de üzerinde başka tasarruf işlemleri yapabilir. Bu durum yazdığı vasiyetnamesi için de geçerlidir.

HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara