Ayrılık Davası Nasıl Açılır?

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Aile ve Boşanma Hukuku Davaları  > Ayrılık Davası Nasıl Açılır?

Ayrılık Davası Nasıl Açılır?

Ayrılık Davası Nasıl Açılır

Ayrılık Davası Nasıl Açılır? | Ayrılık davasında, eşlerden her birinin açabileceği bir dava olup, boşanma sebeplerinden (zina ve akıl hastalığı dışında) birisinin olması durumunda açılan fakat boşanmadan farklı sonuçları olan bir davadır.

Ayrılık davası açma şartlarını sıralayacak olursak, Boşanma sebeplerinden akıl hastalığı ve zina hariç biri olmalıdır.Tarafların barışmaları ihtimali kuvveti olmalıdır.

Boşanma davası açmaya hakkı olan eş, dilerse boşanma, dilerse ayrılık isteyebilir. Ayrılığa 1 yıldan 3 yıla kadar bir süre için karar verilebilir.

Bu süre ayrılık kararının kesinleşmesiyle işlemeye başlar.Süre bitince ayrılık durumu kendiliğinden sona erer.

Ankara Boşanma Avukatı TavsiyeAYRILIK DAVASINDA boşanma kararı verilemez. AYRILIK DAVASINDA, eşlerin barışma ihtimalleri güçlü olmalıdır. Ayrılık kararı mahkemece 1 yıldan 3 yıla kadar olan bir süre için verilebilir.

Ayrılık kararının kesinleşmesi ile bu süre işlemeye başlayacaktır. Süre bittiğinde ayrılık durumu kendiliğinden sona ermekte olup, eşlerden biri ortak hayat yeniden kurulamamış ise boşanma davası açabilir.

AYRILIK DAVASINDA Aile Mahkemesi görevli olup, eşten birisinin yerleşim yeri mahkemesinde veya eşlerin davadan önceki son defa 6 aydan beri birlikte oturdukları yer  mahkemesinde açılır.

Velayet Ve Nafaka konusu hakkında da kısaca bilgi verecek olursak;

Türkiye’de genellikle çocukların velayeti çalışmıyor olsa bile anneye verilir. Çocuğun velayeti anne de bulunuyorsa, kadın ilerleyen dönemlerde maddi olarak zorlandığı takdirde babadan aldığı nafakanın arttırılmasını isteyebilir.

Ülkemizde çocuğun altı yaşına kadar annede kalabileceği fakat daha sonra babanın velayeti alabileceği gibi söylentiler bulunsa da, bu söylentilerin hukuk çerçevesinde herhangi bir doğruluk payı bulunmamaktadır.

Velayet konusunda çocuğa iyi bir hayat sağlayabilecek ebeveyn tercih edilmektedir.

Boşanma Davası Ve Ayrılık Kararı

Boşanma davası süresinde hakimler belirlenen delillere göre davanın reddine ya da kabulüne karar verir. Kanunlarımıza göre kusurlu olan tarafın dava açmaya hakkı bulunmamaktadır.

Bu nedenle hakim çiftin yakınlarından tanıklık isteyerek kusurlu olan tarafı tespit eder ve davayı açan tarafın kusurlu olduğuna karar verilirse dava reddedilir.

Davanın reddedildiği tarihten sonraki 3 yıl içerisinde taraflar yeniden bir araya gelmeyi başaramamış ise taraflardan birisi yeniden dava açarak 3 yıldır ayrı olduklarını ispatlayabilirse boşanmanın gerçekleşmesini sağlayabilir.

Taraflardan birisinin boşanmak istememesi durumunda gerekli dosyaların mahkemeye teslim edilmesi ve tüm belgelerin tamamlanması durumunda hakimin vereceği karara göre dava reddedilebilir ya da kabul edilebilir. Bu durum davalı tarafın iddialarını ispatlaya bilmesine bağlıdır.

2 Sorular

Avukata Soru Sor