Basit Yaralama Ve Hakaret Davası | Ankara Avukat

Basit Yaralama Ve Hakaret Davası

Basit Yaralama Ve Hakaret Davası

Basit Yaralama Ve Hakaret Davası

Basit yaralama suçu kasten yaralama suçu içerisindeki suç tiplerinden biridir.

Bu suç ve cezası ayrıntılı olarak Türk Ceza Kanununda düzenlenmiştir. Hakaret suçu da Türk Ceza Kanununda düzenlenen suçlardan biridir.

Basit Yaralama Ve Hakaret Davası

Bu 2 suçun çoğu zaman beraber işlenebildiği görülmektedir. Bu durumda cezaların toplanıp toplanmayacağına dikkat edilecek ve doğru hüküm verilmeye çalışılacaktır.

Basit yaralama suçu kasten işlenen suçlardandır. Birine tokat atmak dahi basit yaralama suçunu oluşturmaktadır. Hakaret suçunun oluşması için ise bazı şartların gerçekleşmesi gerekmektedir.

Basit Yaralama Suçu:

Basit yaralama suçunun en önemli ayırt noktası, söz konusu zararın basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilir olmasıdır. Basit tıbbi müdahalelerle geçmeyecek basit yaralanmalar da vardır.

Bu suçun cezası, basit tıbbi müdahale ile giderilebilir basit yaralamaya göre daha ağır olarak belirlenmiştir. Basit tıbbı müdahalelerle geçebilecek yaralamalarda, kişinin sağlığına, algılama yeteneğine ve bedenine zarar gelmesi söz konudur.

Hatta geleneksel tedavilerle dahi durumun düzeltilmesi mümkündür. Basit tıbbı müdahalelerle geçip geçmeyen bir yaralamanın tespitini Adli Tıp Şube Müdürlükleri yapmaktadır. Bu tespit raporla sabitlenir. Bu suçun cezası 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezası veya adli para cezası olarak belirlenmiştir.

Basit tıbbı müdahalelerle geçmeyecek yaralanmalarda ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngörülmüştür.

Hakaret Suçu:

Şerefe karşı suçlar kısmında düzenlenen hakaret suçu, 2 şekilde gerçekleşebilir:

  1. Genel ve soyut nitelikteki söz ve davranışlarla kişinin değersizleştirilmesi
  2. Somut durumun ya da olgunun isnat edilmesi

Hakaret suçu işlenirken, mağdurun kişilik hakları hedef alınmaktadır. Burada kişinin şeref ve haysiyetinin korunması amaçlanmaktadır. Hakaret suçu şikayete bağlı suçlardandır. Bu yüzden bu suçun kamu düzeni niteliğinde olduğunu söylemek mümkün değildir.

Suçun 6 aylık hak düşürücü zamanaşımına bağlı olduğunu söylemek gerekir. Suçun nitelikli halleri de Türk Ceza Kanununda öngörülmüştür. Bu hallerde daha ağır yaptırımlarla karşılaşılması mümkündür.

Hakaret suçunda görevli mahkeme asliye ceza mahkemesidir. Ayrıca belirtmek gerekir ki, suçun Cumhurbaşkanına ya da kamu görevlisine işlenmesi halinde suçun şikayete tabi olmadan soruşturulacağı belirtilmiştir. Bu yüzden burada zamanaşımından ve uzlaşmadan bahsetmek mümkün değildir.

Hakaret Suçuyla Birlikte Basit Yaralama Suçu İşlenmesi:

Hakaret suçu ile birlikte basit yaralama suçunun işlenmesi de mümkündür. Bu 2 suçun cezalandırılmasında ayrı ayrı toplama yaptırılması gerekmektedir. Burada içtima hükümlerinin doğru olarak uygulanması gerekecektir.

İçtima hükümleri de tüm ayrıntısıyla Türk Ceza Kanununda belirtilmiştir. Basit yaralama suçunun basit tıbbı müdahalelerle geçip geçmeyeceği konusu suçun cezasını değiştirmektedir.

Hakaret suçunda ise kime hakaret edildiği önem taşımaktadır. Suçun cezası belirlenirken, nitelikli hallerin ve indirim gerektiren hallerin göz önünde bulundurulması gerekir. Ortada haksız tahrik hükümlerinin uygulanabilmesi için gerekli hükümler varsa, cezada indirime gidilmesi gerektiği de Türk Ceza Kanununda belirtilmiştir.

BENZER YAZILAR

AV.İLKAY UYAR KABA

AV.İLKAY UYAR KABA

698 Görüntülenme

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri