Beraat Halinde Tazminat | Ankara Avukat | Tazminat Hukuku

0312.995.0202

Detaylar İçin Arayın

0545.229.2505

Detaylar İçin Arayın

Ara

Beraat Halinde Tazminat

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Tazminat Hukuku  > Beraat Halinde Tazminat

Beraat Halinde Tazminat

Beraat Halinde Tazminat

Beraat Halinde Tazminat, Maddi Tazminat, Manevi Tazminat Davası Nasıl Açılır?

Beraat kararı ile ilgili Karar veya hükümlerin kesinleştiği tarihten itibaren 6 veya 1 yıl içinde tazminat davası açılır. | Beraat Halinde Tazminat

Tazminat davası, zarara uğrayanın oturduğu yer ağır ceza mahkemesinde ve eğer o yer ağır ceza mahkemesi tazminat konusu işlemle ilişkili ise ve aynı yerde başka bir ağır ceza dairesi yoksa, en yakın yer ağır ceza mahkemesinde karara bağlanır.

Tazminat isteminde bulunan kişinin dilekçesine, açık kimlik ve adresini, zarara uğradığı işlemin ve zararın nitelik ve niceliğini kaydetmesi ve bunların belgelerini eklemesi gereklidir.

Yargıtay Kararı – Beraat Halinde Tazminat

T.C. YARGITAY 12.Ceza Dairesi Esas: 2016/1370 Karar: 2016/9291 Karar Tarihi: 01.06.2016

TAZMİNAT İSTEMİ – TUTUKLANMADAN ÖNCE İŞÇİ OLARAK ÇALIŞTIĞINI İDDİA EDEN DAVACININ BU DÖNEM İÇERİSİNDE MADDİ ZARARINI İTİBAR EDİLEBİLECEK BİR BELGEYLE İSPATLAYAMADIĞI – AYRI AYRI NİSBİ VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMESİNİN İSABETSİZ OLUŞU

ÖZET: Tutuklanmadan önce işçi olarak çalıştığını iddia eden davacının bu dönem içerisinde maddi zararını vergi kaydı, gelir vergisi beyannamesi gibi itibar edilebilecek bir belgeyle ispatlayamadığı nazara alınıp, davacının vasıfsız bir işçi gibi değerlendirilerek tutuklu kaldığı dönemde geçerli olan 16 yaşından büyükler için geçerli net asgari ücret üzerinden kesinti yapmadan hesaplanacak ……….. TL’nin maddi zarar olarak ödenmesine karar verilmesi gerekirken, maddi tazminatın eksik belirlendiği bilirkişi raporu hükme esas alınarak maddi tazminatın az tayini ve davacı yararına hükmedilen toplam ……….. TL tazminat miktarına göre karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca ……….. TL nisbi vekalet ücreti yerine maddi ve manevi tazminat miktarları için ayrı ayrı nisbi vekalet ücretine hükmedilmesi yasaya aykırıdır.

T.C. YARGITAY 12.Ceza Dairesi Esas: 2016/1076 Karar: 2016/8809 Karar Tarihi: 25.05.2016

TAZMİNAT DAVASI – 466 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİNE DAYALI TAZMİNAT İSTEMİ – DAVANIN ON YIL DOLDUKTAN SONRA AÇILDIĞININ ANLAŞILMASI – SÜRESİNDE AÇILMAYAN DAVANIN REDDİ – HÜKMÜN ONANDIĞI

ÖZET: Davanın 04.02.2013 tarihinde, on yıl dolduktan sonra açıldığının anlaşılması karşısında, süresinde açılmayan davanın reddine karar verilmesinde isabetsizlik görülmemekle bozma ilamına uyularak yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, davacı vekilinin temyiz itirazlarının reddiyle, hükmün isteme uygun olarak onanmasına karar verilmiştir.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor