Beraat Halinde Tazminat | Ankara Avukat, Boşanma Avukatı, Miras Avukatları Ankara

Ankara Avukat

ANASAYFA

Beraat Halinde Tazminat

Beraat Halinde Tazminat

Beraat Halinde Tazminat Hakkı Nasıl Kullanılır? Cezası tamamlanmış olan sanığın tazminat hakkı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 223 sayılı olan 2. Maddesine göre düzenlenmiştir. Kararın kesinleşmesinin ardından 3 ay içerisinde Ağır Ceza Mahkemesi kapsamında Beraat Halinde Tazminat hakkı için dava açılabilir.

Tazminat davası açmadan önce alanında uzman bir avukat ile çalışmak oldukça önemlidir. Davanın açılabilmesi için Ceza Muhakemesi Kanunu’na hakim olunması oldukça önemlidir. Dava, davalı kişi tarafından Maliye Hazinesi’ne açılmaktadır.

Açılacak olan davada nisbi ve maktu harç ödenmesi gerekmemektedir. Bu noktada davacı olarak ispat sorumluluğu bulunur. Bundan dolayı da alanında uzman bir avukatla çalışarak tüm delil ve belgeleri davadan önce toplamak oldukça önemlidir. Bu belgeler:

  • Cezaevinde yaşanan manevi zararlar,
  • Psikolojik durumlar,
  • Yoksun kalınan maddi kayıplar,
  • Giderler,
  • Avukatlık ücretleri olmaktadır.

Haksız Tutuklamalar için Tazminat Davası Dilekçe Örneği

Beraat Halinde Tazminat davası çeşitli durumlarda açılabilir. Tazminat talep etmenin dayanağı olarak maddi ya da manevi zararlar gösterilebilir. Kişinin tutuklu olması sebebiyle işlerden çıkarılması ya da ticari faaliyetlerinin durması söz konusu olabilmektedir.

Bundan dolayı da kazanç ya da ücret kayıpları için tazminat davası açılabilir. Bu noktada kovuşturma aşamasında ödenmiş olan avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere cezaevinde yapılan harcamalar için de hak talep edilebilir. Bunun yanında zararlar asgari ücretten hesaplanacaktır. Bundan dolayı da hakkaniyete uygun tazminatlar talep edilmelidir.

Cezaevinden Çıkan Kişiler için Tazminat Davası

Beraat Halinde Tazminat davası açarken yapılacak olan tazminat taleplerine yasal faizler de ilave edilebilir. Dilekçe yazarken usul ve esaslar sabit olarak kalacaktır. Bundan dolayı da dilekçe örneğini usulüne uygun olarak hazırlamak gerekir.

Bu noktada uzman ve deneyimli bir avukattan destek talep etmek en sağlıklısı olacaktır. Haksız tutuklama durumlarında hüküm giymiş olan kişi hukuksal olarak haklarını talep edebilir. Kanunda bulunan şartlar dışında yakalanmış, tutuklanmış ya da tutuklu kalmasına devam etmiş olan kişiler, dava açarak bu sürede yaşadıkları için tazminat talep edebilir.

Başvuru yapabilmek için bir sene içerisinde başvuru yapılması gerekir. Tazminat talepleri Ağır Ceza Mahkemesi’ne yapılmalıdır.

Beraat kararı ile ilgili Karar veya hükümlerin kesinleştiği tarihten itibaren 6 veya 1 yıl içinde tazminat davası açılır.

Yargıtay Kararı – Beraat Halinde Tazminat

TAZMİNAT İSTEMİ. TUTUKLANMADAN ÖNCE İŞÇİ OLARAK ÇALIŞTIĞINI İDDİA EDEN DAVACININ BU DÖNEM İÇERİSİNDE MADDİ ZARARINI İTİBAR EDİLEBİLECEK BİR BELGEYLE İSPATLAYAMADIĞI

ÖZET: Tutuklanmadan önce işçi olarak çalıştığını iddia eden davacının bu dönem içerisinde maddi zararını vergi kaydı, gelir vergisi beyannamesi gibi itibar edilebilecek bir belgeyle ispatlayamadığı nazara alınıp, davacının vasıfsız bir işçi gibi değerlendirilerek tutuklu kaldığı dönemde geçerli olan 16 yaşından büyükler için geçerli net asgari ücret üzerinden kesinti yapmadan hesaplanacak ……….. TL’nin maddi zarar olarak ödenmesine karar verilmesi gerekirken,

Maddi tazminatın eksik belirlendiği bilirkişi raporu hükme esas alınarak maddi tazminatın az tayini ve davacı yararına hükmedilen toplam ……….. TL tazminat miktarına göre karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca ……….. TL nisbi vekalet ücreti yerine maddi ve manevi tazminat miktarları için ayrı ayrı nisbi vekalet ücretine hükmedilmesi yasaya aykırıdır.

TAZMİNAT DAVASI – 466 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİNE DAYALI TAZMİNAT İSTEMİ.  DAVANIN ON YIL DOLDUKTAN SONRA AÇILDIĞININ ANLAŞILMASI. SÜRESİNDE AÇILMAYAN DAVANIN REDDİ.

ÖZET: Davanın 04.02.2013 tarihinde, on yıl dolduktan sonra açıldığının anlaşılması karşısında, süresinde açılmayan davanın reddine karar verilmesinde isabetsizlik görülmemekle bozma ilamına uyularak yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, davacı vekilinin temyiz itirazlarının reddiyle, hükmün isteme uygun olarak onanmasına karar verilmiştir

564 Görüntülenme

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

AVUKATA SORU SOR

 

Telefon WhatsApp